ობიექტების წლებით 1970

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | F | I | K | M | S | W | А | Б | Г | Д | И | К | Л | М | П | С | Т | У | Х | Ц | Ч | Э | Ю
ობიექტების რაოდენობა: 94.

A

Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. (1970) Photoelectric observations of AE Aurigae / მეეტლის AE ფოტომეტრული დაკვირვებები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 9-20.

Agapoff, E.S. და აგაპოვი, ე.ს. და Агапов, Э.С. და Anisimov, V.F. და ანისიმოვი, ვ.ფ. და Анисимов, В.Ф. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Sinenok, S.L. და სინენოკი, ს.ი. და Синенок, С.И. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. (1970) The influence of the γ-characteristics of the kineskope on the penetrating ability of an astronomical television unit / კინესკოპის გამა –მახასიათებლის გავლენა ასტრონომიული ტელევიზიური სისტემის შეღწევადობაზე. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 197-203.

B

Bolkvadze, O.R. და ბოლქვაძე, ო. და Болквадзе, О.Р. (1970) On the seeing on mt. Kanobili, Abastumani (the results of visual measurements of stellar diffraction images in 1958-1967) / აბასთუმანში, მთა ყანობილზე, ვარსკვლავთა გამოსახების ხარისხის დახასიათებისათვის ( ვარსკვლავთა დიფრაქციული გამონასახების სურათის ხარისხზე 19568–1967 წწ ჩატარებული ვიზუალური დაკვირვებების შედეგები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 167-176.

F

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1970) The continuous airglow spectrum in visual region / ღამის ცის ნათების უწყვეტი სპექტრი ხილულ უბანში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 117-150.

I

Iskandarova, V.M. და ისკანდაროვა, ვ. და Искандарова, В.М. (1970) The measurements of ozon content in Abastumani made during the solar exlipse of May 20, 1966 / ოზონის რაოდენობის გაზომვა აბასთუმანში 1966 წლის 20 მაისის მზის დაბნელების დროს. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 165-166.

K

Kharchilava, D.P. და ხარჩილავა, დ. და Харчилава, Д.Ф. და Iskandarova, V.M. და ისკანდაროვა, ვ. და Искандарова, В.М. (1970) The results of measurements of the ozone total amount in Georgia in 1957-1966 / საქართველოს 1957–1966 წწ ოზონის საერთო რაოდენობის გაზომვათა შედეგები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 159-164.

Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. (1970) An investigation of birefringent filter of the Abastumani observatory chromospheric telescope / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ქრომოსფერული ტელესკოპის ინტერფერენციულ–პოლარიზაციული ფილტრის გამოკვლევა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 193-196.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1970) On the axial rotation of planets II / პლანეტების დღეღამური ბრუნვის საკითხისათვის II. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 99-102.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1970) On the axial rotation of planets III / პლანეტების დღეღამური ბრუნვის საკითხისათვის III. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 103-116.

Kogoshvili, N.G. და კოღოშვილი, ნ. და Когошвили, Н.Г. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. (1970) Astrometric investigation of the two-camera astrograph of the Abastumani astrophysical observatory / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ორკამერიანი ასტროგრაფის ასტრომეტრიული გამოკვლევა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 177-186.

M

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1970) An early type non-stable star AB Aurigae / ადრეული სპექტრული კლასის არასტაციონარული ვარსკვლავი მეეტლის AB /. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 3-8.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Abuladze, O.P. და აბულაძე, ო. და Абуладзе, О.П. და Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. და West, R.M. და ვესტი, რ. და Вест, Р.М, და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Kharchilava, D.P. და ხარჩილავა, დ. და Харчилава, Д.Ф. და Iskandarova, V.M. და ისკანდაროვა, ვ. და Искандарова, В.М. და Bolkvadze, O.R. და ბოლქვაძე, ო. და Болквадзе, О.Р. და Kogoshvili, N.G. და კოღოშვილი, ნ. და Когошвили, Н.Г. და Salukvadze, G.N. და სალუქვაძე, გ. და Салуквадзе, Г.Н. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Chanturia, S.M. და ჭანტურია, ს. და Чантурия, С.М. და Sincheskool, V.N. და სინჩესკული, ვ. და Синческул, В.Н. და Khetsuriani, Ts.S. და ხეცურიანი, ც. და Хецуриани, Ц.С. და Agapoff, E.S. და აგაპოვი, ე.ს. და Агапов, Э.С. და Anisimov, V.F. და ანისიმოვი, ვ.ფ. და Анисимов, В.Ф. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Sinenok, S.L. და სინენოკი, ს.ი. და Синенок, С.И. (1970) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. (1970) Hα Hydrogen line in the twilight glow of the sky / წყალბადის ხაზი Hα ბინდის ცის ნათების სპექტრში. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 151-158.

Mosidze, L.N. და მოსიძე, ლ. და Мосидзе, Л.Н. (1970) Three-colour photographic photometry of the variable star BD+28°637 / ცვალებადი ვარსკვლავის BD+28°637 სამფეროვანი ფოტოგრაფიული ფოტომეტრია. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 21-28.

S

Sincheskool, V.N. და სინჩესკული, ვ. და Синческул, В.Н. (1970) An investigation of the field error of the Abastumani astrophysical observatory Schmidt coma-free camera / აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის შმიდტის ანაბერაციული კამერის ველის ფოტომეტრიული ცდომილების გამოკვლევა. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 187-192.

W

West, R.M. და ვესტი, რ. და Вест, Р.М. (1970) An investigation of the 3600-4000A region in G5-K5 stars by means of objective prism spectra of intermediate dispersion / G5-K5 ვარსკვლავთა სპექტრული უბნის 3600-4000A გამოკვლევა ობიექტივწინა პრიზმით მიღებული ზომიერი დისპერსიის სპექტრების მეშვეობით. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (39). С. 29-83.

А

Авидзба, Х.А. (1970) Абхазская организация компартии Грузии в борьбе за организационно-хозяйственное укрепление колхлзов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Агрба, К.В. (1970) Обучение родной грамоте в абхазской школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Акиртова, В.Д. (1970) Формирование научного мировозрения в старшем школьном возрасте. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Антелава, Г.И. (1970) Реформа современной турецкой лексики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бурджанадзе, К.В. (1970) Вопросы перевода в грузинской литературной критике второй половины XIX века. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Бурчуладзе, Г.Т. (1970) Склонение имен в лакском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гайтукаев, К.Б. (1970) Кавказские произведения А.И.Полежаева. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гамзатов, Г.Г. (1970) Жизненный и творческий путь Гамзата Цадасы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гачечиладзе, О.С. (1970) Междометия в новогрузинском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гвалия, Д.И. (1970) Преподавание основных вопросов электричества в IX классе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гвахария, А.А. (1970) Грузинские версии персидских народных дастанов. Mецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Гвинадзе, П.Н. (1970) Вопросы преподавания арифметики в Грузии со второй половины XIX века до 20-х годов XX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гегелия, К.Г. (1970) Безнадзорность детей и подросссстков и педагогические основы борьбы с ней. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гигаури, Ц.В. (1970) "Аргонавтика" Валерия Флакка и сведения о древней Колхиде. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гогиашвили, Т.В. (1970) Организация и основные формы литературной экскурсии в старших классах средней школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гоголашвили, Н.Г. (1970) Конфигурация поля ирреальной модальности в немецком языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гогочури, Г.Х. (1970) Обучение предложным конструкциям немецкого языка в грузинской средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Годабрелидзе, Л.С. (1970) Некоторые вопросы синтеза предложения. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гомелаури, Б.М. (1970) Первые грузинские советские педагогические журналы и их роль в развитии советской школы и педагогической мысли Грузии. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Гонцова, С.А. (1970) Методика изучения состава слова и словообразования Русского языка в Казахской средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гурцкая, К. (1970) Пути повышения производительности труда в чайных совхозах Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Джаванширова, Т.М. (1970) Развитие речи учащихся в связи сизучением составного именного сказуемого русского языка в азербайджанской школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джаджанидзе, П.П. (1970) Гурийский диалект в отношении к аджарскому. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Джанашиа, Н.Н. (1970) Исследование по морфологии турецкого глагола. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Джейранашвили, Т.С. (1970) Сравнение в произведениях К.Г. Паустовского. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джинчарадзе, Д.Н. (1970) Руско-грузинские литературные взаимосвязи советвкого нериода. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Джорбенадзе, В.А. (1970) К вопросу образования и формирования глагольной категории залога в грузинском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Дзуццати, Х.А. (1970) Великая Отечественная Война в Осетинской Советкой поэзии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Долгих, Н.Г. (1970) Семантическое поле глаголов эмоций в современном английском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

И

Имнаишвили, В.И. (1970) Композиты в древнегрузинском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Исакадзе, Е.Г. (1970) О преподавании некоторых вопросов неравенств в средней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Калоева, Д.А. (1970) Цикл Даредзан в осетинской эпосе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Квирикашвили, Л.И. (1970) Нелегальная литература в библиотеках дореволюционной Грузии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Квирикашвили, Л.С. (1970) Вопросы византийской и грузинской гимнографии. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кешикашвили, И.Д. (1970) Граматические и лексические особенности языка произведений Т.Разикашвили и Бачаны. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Кизириа, Н.А. (1970) Звуковой состав чанского диалекта занского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Киладзе, Н.В. (1970) Ал-Газали и его "Тахафут Ал-Фаласифа". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кобешавидзе, Ш.B. (1970) Вопросы развития и экономики тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кокеладзе, Р.Г. (1970) Грамматическо-семантические разпяды сочетаний существительных с родительным падехом в русском яыке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Корсаков, А.К. (1970) Категория вида в современном английском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Котетишвили, Т.П. (1970) Архаические фразеологизмы в немецком историческом романе. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лежава, В.Г. (1970) Семантическая структура предлогов пространственного значесгия в современом немецком языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Лемонджава, Н.А. (1970) Изучение языка художественных произвидений в IX-X классах грузинской средней школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Лордкипанидзе, Э.К. (1970) Очерки грузинской педагогической мысли эпохи возрождения. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Маградзе, Э.С. (1970) Григол Орбелиани. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Мамулия, Л.И. (1970) "Ал-Идах" Абу ' Али ал-Фариси. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Мачавариани, М.Т. (1970) Глагол в его взаимоотношении с видовыми наречиями и их эквивалентами во французском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Меквибишвили, Н.Я. (1970) Педагогические основы соединения обучения с производительным трудом. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Метревели, Т.Д. (1970) Сопоставление категорий спряжения английского и грузинского глаголов. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Миресашвили, Ц.И. (1970) Общественно-политическое воспитание старшеклассников в системе внешкольной работы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Модебадзе, В.Г. (1970) Основные вопросы методики преподавания сельскохозяйственного машиноведения. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мозаидзе, Г.С. (1970) Издержки товарного обращения и пути их снижения в розничной торговле потребительской кооперации Грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мосидзе, Ю.Л. (1970) Процесс ассимиляции французскогопроисхождения в современом немецком языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Панджикидзе, Д.А. (1970) Вопросы сопоставительной стилистики немецкого и грузинского языков и прблема художественного перевда. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Парулава, Г.Г. (1970) К природе художественногообраза в грузинской агиографии. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сакварелидзе, Г.А. (1970) У истоков русской марксистской мысли-педагогические взгляды Г.В.Плеханова. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Самхарадзе, Н.И. (1970) Сенсорное воспитание детей дошкольного возраста и вопросы его организации. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сергиа, В.А. (1970) Особенности языка / диалектизмы / грузинских писателей-народников. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Симонишвили, Л.Л. (1970) Роль педагогического коллектива в учебно-воспитательной работе школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сомхишвили, В.В. (1970) Грузинский говор населения Ксанского ущелья. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Тетраули, А.И. (1970) Вопросы воспроизводства общественного продукта и национального дохода Грузинской СССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Тикадзе, М.И. (1970) Сирийские города в период турецкого владычества. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Топурия, Д.А. (1970) Основные произвоственные фонды и пути повишнния еффективнрсти их использования в консервной помышленности грузинской ССР. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

У

Устиашвили, Г.Х. (1970) Система взимания налога с оборота. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хайдаков, С.М. (1970) Основные вопросы лексики и грамматического строя лакского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хелая, А.С. (1970) О современных основах начальных путей формирования понятий числа и величины. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Хоперия, И.Ш. (1970) Н.А. Некрасов и грузинская общественность. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Цагарейшвили, Е.М. (1970) Обучение грамматике немецкого языка в целях развития устной речи на I-II курсах неспециальных факультетов грузинских вузов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цибахашвили, Г.И. (1970) Морфологическая и синтаксическая аббревиация в русском и грузинском языках. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Цкитишвили, Т.К. (1970) Дрквнегрузинские версии пророчества Езекииля. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Цоцелия, В.Э. (1970) Из истории грузинской литературной критики XX века. Mецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Цуцкиридзе, Р.Л. (1970) Вопросы правописания в грузинской грамматике. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чавлейшвили, А.Л. (1970) Вопросы художественного мастерства Акакия Церетели. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Чарквиани, Е.Д. (1970) Н.Николадзе и русская литература. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Читанова, Н.А. (1970) Вопросы экономики строительного производства (на примере Грузинской ССР). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Э

Эбралидзе, Г.И. (1970) Жизнь и творчество Георгия Кучишвили. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Эпиташвили, И.Г. (1970) Емкость предложения в средневерхненемецком языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ю

Юркин, Г.И. (1970) К теории площади поверхости вида z=w(x,y). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 14 19:17:01 2019 PST.