ობიექტების წლებით 1966

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | C | D | F | K | M | S | T | X | Г | Д | К | Л | М | Н | П | Р | С | Ч | Я
ობიექტების რაოდენობა: 44.

A

Agapoff, E.S. და აგაპოვი, ე.ს. და Агапов, Э.С. და Anisimov, V.F. და ანისიმოვი, ვ.ფ. და Анисимов, В.Ф. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Sinenok, S.L. და სინენოკი, ს.ი. და Синенок, С.И. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. (1966) Threshold sensitivity of an astronomical television device / ასტრონომიული სატელევიზიო სისტემის მგრძნობიარობის ზღურბლი / Пороговая чувствительность астрономической телевизионной системы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 127-130.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. (1966) On the distribution of relative densities of neutral hydrogen in the directions l'=3°-6°, b'=-2°, l'=354°-357°, b'=0° ( in Aquila and Scutum) / ნეიტრალური წყალბადის ფარდობითი სიმკვრივეების განაწილების შესახებ l'=3°-6°, b'=-2°, l'=354°-357°, b'=0° –მიმართულებით (არწივისა და ფარის თანავარსკვლავედები) / О распределении относительных плотностей нейтрального водорода в направлениях l'=3°-6°, b'=-2°, l'=354°-357°, b'=0° (Созвездия Орла и Щита). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 43-45.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. (1966) The spectral catalogue of stars in an area of Aquila / Спектральный каталог звёзд в участке созвездия Орла. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 3-44.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. (1966) Catalogue of photographic and photovisual magnitudes and spectral types of stars in the region with center α=19h22m, δ=17 / Каталог фотографических и фотовизуальных величин и спектральных классов звезд в области с центром α=19h22m, δ=17. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 45-50.

Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Kuznetsov, V.I. და კუზნეცოვი, ვ. და Кузнецов, В.И. და Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. და Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1966) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

B

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1966) The O-B8 stars in the area of Cas III, Cas IV, Vas VII associations / Звезды O-B8 в области ассоциации Cas III, Cas IV, Vas VII. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 105-108.

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1966) The spectra and Luminosities of stars in the O-association Vul I / Спектры и светимости звёзд в области O-ассоциации Vul I. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 109-118.

C

Chuadze, A.D. და ჭუაძე, ა. და Чуадзе, А.Д. (1966) The photographic magnitudes of 570 stars / Фотографические звезды величины 570 звезд. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 99-104.

D

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Alksne, Z. და ალკსნე, ზ. და Алксне, З. და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. (1966) The problem of classification of C-stars based on the low-dispersion spectra / მცირე დისპერსიანი სპექტრების მიხედვით C–ვარსკვლავების კლასიფიკაციის საკითხები / Вопросы классификации C-звезд по низкодисперсным спектрам. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 13-25.

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. (1966) Photometry of continuous spectra of some stars with bright and dark bands in spectrum / რამდენიმე ბნელი და ნათელზოლიანი სპექტრის მქონე ვარსკვლავის უწყვეტი სპექტრის ფოტომეტრია / Фотометрия непрерывного спектра нескольких звёзд с яркими и темными полосами в спектре. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 27-42.

F

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1966) Observatioms of airglow infrared OH bands with the aid of a recording electrophotometer / ღამის ცის ნათების ჰიდროქილის ინფრაწითელი ზოლის დაკვირვება მარეგისტრირებელი ელექტროფოტომეტრით / Наблюдения инфракрасных полос OH свечения ночного неба при помощи регистрирующего электрофотометра. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 47-53.

Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1966) On the intensity distribution in OH (7-2) band of airglow spectrum / ღამის ცის ნათების სპექტრის OH (7-2) ზოლში ინტენსივობის განაწილების შესახებ / О распределении интенсивности в полосе OH (7-2) спектра свечения ночного неба. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 55-62.

K

Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. (1966) The catalogue of magnitudes, color-indices in the U-B-V system, spectral and luminosity classes of stars in the Milky Way in Taurus (I)/ Каталог звездных величин и показателей цвета в системе U-B-V, спектральных классов и классов светимостей звёзд в Млечном Пути в зосвездии Тельца (I). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 51-70.

Kalandadze, N.B. და კალანდაძე, ნ. და Каландадзе, Н.Б. (1966) The catalogue of magnitudes, color-indices in the U-B-V system, spectral and luminosity classes of stars in the Milky Way in Taurus (II) / Каталог звездных величин и показателей цвета в системе , спектральных классов и классов светимостей звёзд в Млечном Пути в зосвездии Тельца (II). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (35). С. 71-98.

Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. (1966) On the rotation period of Pluto / პლუტონის ბრუნვის პერიოდის საკითხისათვის / К вопросу о периоде вращения Плутона. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 131-133.

M

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1966) Eclipsing variables V599 Aquilae and V470 Cygni / ბნელებადი ცვალებადი ვარსკვლავები არწივის V599 და გედის V470 / Затмение переменные звёзды V599 Орла и V470 Лебедя. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 3-14.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. და Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. და Alksne, Z. და ალკსნე, ზ. და Алксне, З. და Jimsheleishvili, G.N. და ჯიმშელეიშვილი, გ. და Джимшелейшвили, Г.Н. და Apriamaschvili, S.P. და აფრიამაშვილი, ს. და Априамашвили, С.П. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. და Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Хвостиков, И.А. და Soukharevsky, P.D. და სუხარევსკი, პ. და Сухаревский, П.Д. და Xanfomality, L.V. და ქსანფომალიტი, ლ. და Ксанфомалити, Л.В. და Agapoff, E.S. და აგაპოვი, ე.ს. და Агапов, Э.С. და Anisimov, V.F. და ანისიმოვი, ვ.ფ. და Анисимов, В.Ф. და Kiladze, R. და კილაძე, რ. და киладзе, Р.И. და Sinenok, S.L. და სინენოკი, ს.ი. და Синенок, С.И. და Khatisov, A.Sh. და ხატისოვი, ა. და Хатисов, А.Ш. და Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1966) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

Magnaradze, N.G. და მაღნარაძე, ნ. და Магнарадзе, Н.Г. (1966) On the motion of a space body having variable mass in a gravitational field of many bodies / ცვალებადი მასის მქონე კოსმოსური სხეულის მოძრაობის შესახებ მრავალი სხეულის გრავიტაციულ ველში / О движении космического тела с переменной массой в гравитационном поле многих тел. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 135-155.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტორონჯაძე, ა. და Торошелидзе, Т.И. და Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Хвостиков, И.А. (1966) Spatial and time variations of intensity of the twilight sky / ბინდის ცის ნათების ინტენსივობის სივრცული და დროითი ვარიაციები / Пространственные и временные вариации интенсивности овечения сумеречного неба. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 63-94.

Megrelishvili, T.G. და მეგრელიშვილი, თ.გ. და Мегрелишвили, Т.Г. და Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Khvostikov, I.A. და ხვოსტიკოვი, ი.ა. და Хвостиков, И.А. (1966) The investigation of OH (7-2) band in the twilight sky spectrum / ჰიდროქსილის (7–2) ზოლის გამოკვლევა ბინდის ცის ნათების სპექტრში/ Исследование полосы гидроксила (7–2) в спектре сумеречного свечения неба. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 95-100.

S

Soukharevsky, P.D. და სუხარევსკი, პ. და Сухаревский, П.Д. (1966) On the solid Earth shadow altitude determination / მყარი დედამიწის ჩრდილის სიმაღლის განსაზღვრა / К вопросу об определении виоти тени твриодой Земли. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 109-116.

T

Toroshelidze, T.I. და ტოროშელიძე, თ. და Торошелидзе, Т.И. და Fishkova, L.M. და ფიშკოვა, ლ.მ. და Фишкова, Л.М. (1966) On the use of cascade electron-image converters for the upper atmosphere infrared luminescence / კასკადური ელექტრონულ–ოპტიკური გარდამქმნელების გამოყენების შესაზებ ზედა ატმოსფეროს ინფრაწითელი ნათების შესასწავლად / Об использовании каскадных электронно-оптических преоброзованелей для изучения инфракрасного свечения верхней атмосферы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 101-107.

X

Xanfomality, L.V. და ქსანფომალიტი, ლ. და Ксанфомалити, Л.В. (1966) Calibration of a polarimeter and the reduction of the angle scale to the meridian plane / პოლარიმეტრის დაყალიბება და მერიდიანის სიბრტყესთან კუთხეების სკალის მიბმა / Калыбовка и привязка шкалы углов поляриметра к плоскости медиана. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 123-125.

Xanfomality, L.V. და ქსანფომალიტი, ლ. და Ксанфомалити, Л.В. (1966) On the possibility of the Moon observations beyond the diffraction limit / მთვარის ზედიფრაქციული დაკვირვების შესაძლებლობის შესახებ / О возможности сверхдифракционных лунных наблюдений. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 119-121.

Xanfomality, L.V. და ქსანფომალიტი, ლ. და Ксанфомалити, Л.В. (1966) Scintilation spectra above the Abastumani Observatory / ციმციმის სპექტრები აბასთუმნის ობსერვატორიის თავზე / Спектры мерцании над Абастуманской Обсерваторией. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (34). С. 117-118.

Г

Габечава, Р.Р. (1966) Словообразование в грузинском языке и его изучение в школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Дзасохов, К.Г. (1966) Формализм в знаниях учащихся по физике и пути его преодоления. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Дидебулидзе, Медея (1966) Методика обучения временным формам немецкого глагола во II-V классах грузинских школ с преподаванием ряда предметов на иностранном языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Дудучава, Русудан (1966) Структура неполносоставных предложений английской диалогической речи. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Каджая, Тина (1966) Обучение грамматике немецкого языка на II-III курсах специального факультета грузинских вузов. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кизириа, Бесарион (1966) Роль семьи и общественности в общей системе обучения и воспитания детей. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Кязимова, А.Б. (1966) Методика изучения сложноподчиненных предложений русского языка в связи с развитием речи учащихся в азербайджанской 8-летней школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лебанидзе, В.Ш. (1966) Особенности артикля в румынском языке. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Магомедов, А.Г. (1966) Категория грамматических классов и категория лица в глаголе нахских языков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мчедлишвили, И.Н. (1966) Репортаж. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Нодия, Лейла (1966) Переходные формы хозяйства в переходный период от капитализма к социализму (На примере КНР и некоторых стран социалистического лагеря). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Парджанадзе, А.Г. (1966) Система лабораторных работ в курсе математики восьмилетней школы (V-VIII классы). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Рехвиашвили, М.М. (1966) Имя прилагательное в грузинском языке и его преподавание в школе. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сорлович, И.K. (1966) Полное и неполное опрощение (на материале английского языка). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сулаберидзе, Т.К. (1966) Работа над лексикой учащихся в начальных классах грузинской школы. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чагелишвили, Павел (1966) Развитие производства безалкогольных напитков в Грузинской ССР (1921-1964 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чрелашвили, А.П. (1966) Степан Чрелашвили. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхатарашвили, Е.Д. (1966) "Русские ночи" В.Ф.Одоевского. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Я

Янкошвили, Мери (1966) Изоморфизм временных кругов настоящего и прошедшего в современном английском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 14 21:58:34 2019 PST.