ობიექტები თემით "Q Science > QI Neuroscience"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: B | C | G | L | O | T | Z | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 23.

B

Bikashvili, Tamar და Chilachava, Lela და Gelazonia, Lia და Japaridze, Nadezhda და Zhvania, Mzia G და Lordkipanidze, Tamar და Okuneva, Vera (2012) Effect of chronic inhalation of toluene on behavior of rats of various age groups in multi-branched maz. Bull Exp Biol Med, 152 (5). С. 587-589. ISSN 0007-4888

C

Caballero-Garrido , E და Pena-Philippides , JC და Lordkipanidze, Tamar და Bragin D, D და Yang Y, Y და Erhardt , EB და Roitbak T, T (2015) In Vivo Inhibition of miR-155 Promotes Recovery after Experimental Mouse Stroke. J Neurosci, 35(36) (36). С. 12446-64. ISSN 1641-15.2015

G

Gegelashvili, Georgi (2017) Glutamate Transport System in the Spinal Cord: New Mechanistic Targets for Pharmacological Modulation of Excitatory Signalling. The FEBS Journal, 284 (Sp1). С. 151-152.

Gegelashvili, Georgi (2017) Glutamate Transporters as Signaling Units in Neuron-Glia Cross-Talk. Neurochemistry, 2. С. 186-187.

L

lazriev , Ilia და Kostenko, Neli და Lortdkipanidze, Tamar (2000) Layer-to-layer distribution of neurons and macroglial cells in various zones of the cat auditory cortex (quantitative study. Morfologia, 118 (6). С. 21-25. ISSN PMID: 11210455

O

Okuneva, Vera და Zhvania, Mzia G და Kotaria, Nato და Japaridze, Nadezhda (2012) Neuronal Porosome in the Rat and Cat Brain. Cell and Tissue Biology, 2012, 6 (1). С. 69-72. ISSN ISSN 1990�519X

T

Tevzadze, Gigi და Kikvidze, Zaal და Mikeladze, David და Solomonia, Revaz (2015) Lonely Neanderthal: Neurochemical Hypothesis for the Domestication of Animals and Plants. Kadmos. Journal of Humanities., 7.

Z

Zhvania, Mzia და Japaridze, Nadezhda და Chilachava, Lela და Fochkhidze , Nino (2016) Chronic toluene exposure and hippocampal structure in adolescent and adult brain. Review. In: The Neuropathology Of Drug Addictions And Substance Misuse. Eseview, London King College. (პროცესშია)

Zhvania, Mzia G და Chilachava, Lela R და Japaridze, Nadezhda და Bolkvadze, Tamar (2008) Kindling-Induced Hippocampal Cell Death in Rats. Neuroscience and Behavioral Physiology, 38 (4). С. 359-362.

Zhvania, Mzia G და Japaridze, Nadezhda და Qsovreli, MG და Okuneva, VG და Surmava, AG და Lordkipanidze, Tamar (2015) Electron microscopic morphometry of isolated rat brain porosome complex. Neuroscience Research. ISSN 26119463 (პროცესშია)

Zhvania, Mzia G და Lordkipanidze, Tamar და Kiladze, Maia და Japaridze, Nadezhda (2014) THE EFFECT OF KAINIC ACID ON THE RAT BRAIN: HISTOLOGICAL, ELECTRONMICROSCOPICAL AND TWO-PHOTON MICROSCOPICAL STUDY. In: Kainic acid. Neurotoxic properties, Biological sources and Clinical application. Nova Publisher Incorporation, New York, USA, С. 95-138.

Zhvania, Mzia G და Lordkipanidze, Tamar და Ksovreli, M და Okuneva, Vera (2014) The Neuronal Porosome Complex in Mammalian Brain: A Study Using Electron Microscopic Study. In: NanoCellBiology: Multimodal Imaging in Biology and Medicine. Pan Stanford Publishing , Singapour, С. 39-69.

Zhvania, Mzia G და Lordkipanidze, Tamar და Ksovreli, Mariam და Okuneva, Vera (2015) Electron Microscopic Morphometry of Isolated Rat Brain Porosome Complex. Neuroscience Research, 100. С. 17-20. (პროცესშია)

ვადაჭკორია, ნინო (2018) წინასწარი დასწავლის გავლენა “კამინის ეფექტზე” ვირთაგვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეტრეველი, ნათელა (2017) ძილის დეპრივაციის სხვადასხვა მეთოდები: ზეგავლენა ადამიანის ძილ-ღვიძილის ციკლის ფაზათა ურთიერთდამოკიდებულებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნემსიწვერიძე, ეკა (2014) ზოგიერთი ანტიკონვულსანტის გავლენა მეხსიერებაზე, მოძრაობით-კვლევით აქტივობასა და ემოციურობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ონიანი, თენგიზ (2018) აქტიური განრიდების ტესტის მოდიფიცირების და ძილის ტოტალური დეპრივაციის გავლენა არასრულად დასწავლილი ამოცანის გახსენებაზე ვირთაგვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შალამბერიძე, თამარ (2018) 12 წლის მოზარდების ძილ-ღვიძილის ციკლის სტრუქტურა - სქესობრივი განსხვავებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შეთეკაური, თამარ (2018) აქტიური განრიდების ტესტში დასწავლის ხარისხის დამოკიდებულების განსაზღვრა ვირთაგვებში წინასწარ წარდგენილი შეუღლებების რაოდენობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხლაძე, ლელა (2014) ძილის პარადოქსული ფაზის ფარმაკოლოგიური დეპრივაციის გავლენა ცხოველებში მეხსიერების კვალი კონსოლიდაციაზე - კავშირი დეპრესიასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცაავა, მარიამ (2017) ძილის გავლენა დეკლარაციულ მეხსიერებაზე ადამიანში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წილოსანი, გიორგი (2017) კამინის ეფექტის პარამეტრები ვირთაგვებში ძილის ტოტალური დეპრივაციის პირობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაჩატუროვი, ეკატერინე (2014) ძილის არაფარმაკოლოგიური დეპრივაციის გავლენა ცხოველებში დასწავლასა და მეხსიერების კვალის კონსოლიდაციაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 03:07:51 2019 PDT.