ობიექტები თემით "Q Science > Molecular Biosciences"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: D | G | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 19.

D

Datukishvili, Nelly / N. და Kutateladze, Tamara / T. და Gabriadze, Inga / I. და Bitskinashvili, Kakha და Vishnepolsky, Boris / B. (2015) New multiplex PCR methods for rapid screening of genetically modified organisms in foods. Frontiers in Microbiology . С. 1-8. ISSN 1664-302X

G

Gabriadze, Inga / I. და Kutateladze, Tamara / T. და Vishnepolsky, Boris / B. და Karseladze, Marina / M. და Datukishvili, Nelly / N. და Zaalishvili , Tengiz / T. და Muskhelishvili, Georgi (2015) Polymerase Chain Reaction Based Assays for Specific Detection of Barley. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 9 (1). С. 145-150. ISSN 0132 - 1447

Gegelashvili, Georgi (2017) Glutamate Transport System in the Spinal Cord: New Mechanistic Targets for Pharmacological Modulation of Excitatory Signalling. The FEBS Journal, 284 (Sp1). С. 151-152.

Gegelashvili, Georgi (2017) Glutamate Transporters as Signaling Units in Neuron-Glia Cross-Talk. Neurochemistry, 2. С. 186-187.

Gegelashvili, Georgi (2017) The beta-lactam Clavulanic Acid without Antibacterial Activity Mediates Glutamate Transport-sensitive Pain-relief in the Chronic Constriction Injury Rat Model of Neuropathic Pain. FIP-PSWC 2017 Congress Publications, 1. С. 1-3.

Gegelashvili, Georgi და Bjerrum, Ole Jannik (2015) Functional Cross-Talk Between Different Systems of Glutamate Transport and Metabolism in the Spinal Cord. In: Glia Amino Acid Transporters in Health and Disease, 2015, Atlanta, Georgia.

Gogniashvili, Mari და Jinjikhadze, Tamar და Maisaia, Inesa და Akhalkatsi, Maia და Kotorashvili, Adam და Kotaria, Nato და Beridze, Tengiz და Dudnikov, Alexander Ju. (2016) Complete chloroplast genomes of Aegilops tauschii Coss. and Ae. cylindrica Host sheds light on plasmon D evolution. Current Genetics, 62 (4). С. 791-798. ISSN 1432-0983

ბელაში, გვანცა (2017) ცილა Tom1L2 -ის ცვლილებების შესწავლა იმპრინტინგის პროცესში შინაურ წიწილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოლუბიანი, გოჩა (2017) წიწილის თავის ტვინის პლაზმური მემბრანის კოგნინის ინტერაქტომი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იმედაძე, სოფიო (2017) წიწილების თავის ტვინის პლაზმური მემბრანების დეტერგენტ-რეზისტენტული ფრაქციის ცილოვანი კომპონენტების დახასიათება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაბულაშვილი, მაია (2016) 1 კასპაზა 3-ის აქტივობის შესწავლა კაინის მჟავით გამოწვეული ეპილეფსიური სტატუსის და ამ სტატუსზე მიო-ინოზიტოლის მოქმედების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაფერაშვილი, დალი (2018) ჰიპოკამპში ინექცირებული მიოინოზიტოლის გავლენა ლოკალური ელექტრული სტიმულაციით გამოწვეულ კრუნჩხვით აქტივობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოგანეზოვი, ნინო (2018) მიოინოზიტოლის ინტრაჰიპოკამპალური შეყვანის გავლენა პენტილენტეტრაზოლით გამოწვეული კრუნჩხვების ელექტროფიზიოლოგიურ მახასიათებლებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაჭკორია, დიანა (2018) კალციუმ/კალმოდულინ დამოკიდებული პროტეინ კინაზა I-ის ცვლილებები მხედველობითი იმპრინტინგის წიწილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სეფაშვილი, აკაკი (2016) მიტოფუზინ-1-ის და დინამინის მსგავსი ცილა 1-ის რაოდენობრივი ცვლილებების შესწავლა იმპრინტინგის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტყებუჩავა, დავით (2015) მიტოქონდრიალური პორინ 2-ის რაოდენობრივი ცვლილებების შესწავლა კაინის მჟავით გამოწვეული კონვულსიებისა და მასზე მიო- ინოზიტოლის მოქმედების შედეგად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხეიძე, მაკა (2017) წიწილების თავის ტვინის ენდოპლაზმური ბადის ცილა კოგნინის ინტერაქტომის შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭაჭიაშვილი, თინათინ (2018) საქართველოს კლინიკებიდან გამოყოფილი Acinetobacter spp. იზოლატების ფენოტიპური და გენეტიკური დახასიათება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხასია, ვლადიმერ (2018) კაინის მჟავით გამოწვეული ეპილეპტოგენეზი და მიო-ინოზიტოლის ზეგავლენა ამ პროცესზე - ჰიპოკამპის ციტოპლაზმური ფრაქციის პროტეომიკული შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Tue Mar 26 19:24:59 2019 PDT.