ობიექტები თემით "D History General and Old World > DM Medieval Studies"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 32.

აბესაძე, ნათელა (2015) აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის (ფშავის) საკრალური გეოგრაფია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარამია, კონსტანტინე (2017) ყოველდღიური ცხოვრება შუა საუკუნეების მონასტერში (შიომღვიმის მონასტრის ტრაპეზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოჭორიშვილი, ჯონი (2018) ექვთიმე მთაწმინდელის წეს-განგებანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუხრაშვილი, პაატა (2001) დროშა (საწინამძღვრო ჯვარი) ლაშარის ხმელგორიდან (ფშავიდან)/Preliminary report archaeological discovery: ,,Drosha" (processional cross) from Lasharis Jvari (Khmelgori, Pshavi). ამირანი, IV-V. ISSN 1512-0449

ბუხრაშვილი, პაატა (2015) ერთი სურათი VIII-IX საუკუნეების საქართველოს საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ისტორიიდან (უბისას წმ. გიორგის სახელობის ეკლესიის მაგალითზე)/From the social and political history of 8th-9th century Georgia: The St George Church at Ubisa. ამირანი, XXVI. ISSN 1512-0449

გელაშვილი, ანა (2016) შავშეთში მდებარე ბალვანას მონასტრის არქიტექტურულ-ისტორიული კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვერდელაშვილი, ელა (2016) სეკულარული მუსიკა შუა საუკუნეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გივიაშვილი, მარიამ (2018) საკრალური სივრცული მოდელები ადრე შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუჯეჯიანი, ანა (2017) სუიციდი კულტურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დათაშვილი, ნინო (2015) გრიგოლ ნოსელის აპოკატასტასისის თეორია და მისი ქართული თარგმანება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დიდებაშვილი, ნინო (2015) ოქონის ხატი მოსკოვის თოფხანიდან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თაბუკაშვილი, არჩილ (2017) პროსოპოგრაფია და გვიანი შუა საუკუნეების საქართველოს სოციალური ისტორია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კიკალიშვილი, არჩილ (2016) ევროპის ქვეყნების ანტიოსმალური კოალიცია და საქართველო. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კორაშვილი, თამარ (2016) რაინდობა ვეფხისტყაოსანსა და როლანდის სიმღერაში აღმოსავლური და დასავლური პარადიგმების ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრეიშვილი, ლიანა (2011) ქართულ - ევროპული ურთიერთობები (ძველი ქართული მეტატექსტების ინტერპრეტაციის ცდა). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელაძე, გიორგი (2017) მომლოცველობის სიმბოლური ანალიზისათვის აღმოსავლეთსა და დასავლეთში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელაძე, მერაბ (2018) იადიგარ დაუდი და ისლამური მედიცინა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეჭურჭლიშვილი, გიორგი (2017) ეროვნული იდენტობის პრობლემები გვიანი შუა საუკუნეებისა და ადრეული ახალი ხანის ისტორიოგრაფიაში (დასავლეთ ევროპა, საქართველო). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოდებაძე, თამთა (2017) აფხაზთა სამეფოს აღმოსავლეთ საზღვრის ლოკალიზაციისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოდებაძე, თამუნა (2016) სასჯელის ფორმები შუა საუკუნეების საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნერგაძე, თინათინ (2018) ქალთა ცხოვრების რეპრეზენტაცია შუა საუკუნეების (IV-XI სს) საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სერგია, მარიამ (2018) მარტვილის სამონასტრო საგანძური, როგორც კოლექტიური მეხსირების ფენომენი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფერაძე, ირაკლი (2016) ქალთა ისტორიის რეკონსტრუქცია გვიანშუასაუკუნეების საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქავთარაძე, თინათინ (2013) რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების რეფორმატორული მნიშვნელობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქავთარაძე, სალომე (2011) წმინდა ეფრემ ასურის ორი საკითხავი ”მამათათუის შესუენებულთა” და მისი ძველი ქართული თარგმანები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შილდელაშვილი, მადონა (2018) ქართული და უცხოური ეპიგრაფიკული და ისტორიოგრაფიული წყაროების გამოყენებით ამაზასპეს იდენტიფიკაციისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიქოვანი, დავით (2018) ქართლის ეკლესია V საუკუნეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩუბინიძე, გიორგი (2016) ხატთა თაყვანისცემა და ხატმბრძოლობა ძველ ქართულ ლიტერატურულ წყაროებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიპაშვილი, პავლე (2019) პოსტათონური ევქოლოგიონის ხელნაწერთა ერთი ჯგუფის ტიპოლოგიისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხახვიაშვილი, ცირა (2010) ლარგვისის ზატიკში (A-25) ასახული ნიკეის მსოფლიო საეკლესიო კრება და საეკლესიო კრებათა გამოსახულებანი შუა საუკუნეების ქართულ მხატვრობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხოფერია, ნიკა (2018) ლაზიკის ომი: ლანდშაფტი, სივრცე, რესურსები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯიქია, თამთა (2016) სამცხის ეკლესია XV-XVI საუკუნეებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 16:24:25 2019 PDT.