ობიექტები თემით "H Social Sciences > HH Economic"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: Г | И | М | П |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 7.

Г

Георгобиани, О.Л. (1972) Технический прогресс и проблемы научной организации труда в консервной промышленности грузинской сср. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

И

Иремашвили, Р.Л. (1972) Вопросы экономики колхозной торговли грузинской сср. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Мумладзе, А.Д. (1989) Исследование резервов роста экономического и социального эффекта развития автотехобслуживания населения. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Пачкория, Натела (1980) Ленинская критика теории "ультраимпериализма" и современность. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: შედარებითი ანალიზი, შეფასება. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "პოლიტიკა კავკასიის გარშემო" შრომათა კრებული. С. 101-116. ISSN 978-9941-13-602-3

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა N 2. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი. ISBN 978-9941-451-92-8

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი. ISBN 2449-2469

ეს სია შეიქმნა: Sun Apr 23 14:29:28 2017 PDT.