ობიექტები თემით "C Auxiliary Sciences of History > CB History of civilization
Ethnology > C Auxiliary Sciences of History > CB History of civilization"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 6.

სტატია

Bukhrashvili, Paata (2012) Reflexion sur les relations armeno-georgiennes, L’Europe et le Caucase. Les relations interregionales et la question de l’identite. L’Europe et le Caucase.. С. 275-283.

ბუხრაშვილი, პაატა (1988) საცხოვრისი და სივრცული აღქმა. გარეჯი. კაე შრომები, VIII, VIII. С. 207-217.

ბუხრაშვილი, პაატა (1996) კავკასიის უძველესი მოსახლეობის ეთნოგენეზის კვლევის საკითხისათვის. ქუთაისური საუბრები - III (სიმპოზიუმის მასალები) . С. 135-136.

ბუხრაშვილი, პაატა (2006) Für Auffassung der Wirtschaftskulturelle Strukturen der Bevölkerung des Zentralen Kaukasien und Hyndukusch Mitte des 3. Jahrtausend v. Chr. ამირანი. ISSN 1512-0449

წიგნების განყოფილება

Tevzadze, Gigi და თევზაძე, გიგი (2013) ჰომოსექსუალური კულტურის წარმოშობა: შამანები და მათი მემკვიდრეობა. The origins of homosexual culture: the evolution of shamans and their legacy. In: გიგი თევზაძე "სოციალური ქცევის ევოლუცია homo-მდე და შემდეგ". განუსაზღვრელია, თბილისი.

მონოგრაფია

ბუხრაშვილი, პაატა (2005) საცხოვრისი ქართველი ერის ყოფასა და კულტურაში ძველად. სხვა. უნივერსალი.

ეს სია შეიქმნა: Sun Feb 18 17:50:49 2018 PST.