ობიექტები თემით "C Auxiliary Sciences of History > CB History of civilization
Ethnology > C Auxiliary Sciences of History > CB History of civilization"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 7.

სტატია

Bukhrashvili, Paata (2012) Reflexion sur les relations armeno-georgiennes, L’Europe et le Caucase. Les relations interregionales et la question de l’identite. L’Europe et le Caucase.. С. 275-283.

ბუხრაშვილი, პაატა (1988) საცხოვრისი და სივრცული აღქმა. გარეჯი. კაე შრომები, VIII, VIII. С. 207-217.

ბუხრაშვილი, პაატა (1996) კავკასიის უძველესი მოსახლეობის ეთნოგენეზის კვლევის საკითხისათვის. ქუთაისური საუბრები - III (სიმპოზიუმის მასალები) . С. 135-136.

ბუხრაშვილი, პაატა (2006) Für Auffassung der Wirtschaftskulturelle Strukturen der Bevölkerung des Zentralen Kaukasien und Hyndukusch Mitte des 3. Jahrtausend v. Chr. ამირანი. ISSN 1512-0449

წიგნების განყოფილება

Tevzadze, Gigi და თევზაძე, გიგი (2013) ჰომოსექსუალური კულტურის წარმოშობა: შამანები და მათი მემკვიდრეობა. The origins of homosexual culture: the evolution of shamans and their legacy. In: გიგი თევზაძე "სოციალური ქცევის ევოლუცია homo-მდე და შემდეგ". განუსაზღვრელია, თბილისი.

მონოგრაფია

ბუხრაშვილი, პაატა (2005) საცხოვრისი ქართველი ერის ყოფასა და კულტურაში ძველად. სხვა. უნივერსალი.

სემინარის ან კონფერენციის მოხსენება

ბუხრაშვილი, პაატა (2017) ცენტრალური კავკასიის მთიანეთის უძველესი მოსახლეობის ეთნოკულტურული ისტორიიდან. In: საჯარო ლექცია, 16.03.2017, ილიაუნი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Mar 21 20:38:32 2019 PDT.