ობიექტები თემით "C Auxiliary Sciences of History > CB History of civilization
Ethnology > C Auxiliary Sciences of History > CB History of civilization"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: B | T |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 7.

B

Bukhrashvili, Paata (2012) Reflexion sur les relations armeno-georgiennes, L’Europe et le Caucase. Les relations interregionales et la question de l’identite. L’Europe et le Caucase.. С. 275-283.

T

Tevzadze, Gigi და თევზაძე, გიგი (2013) ჰომოსექსუალური კულტურის წარმოშობა: შამანები და მათი მემკვიდრეობა. The origins of homosexual culture: the evolution of shamans and their legacy. In: გიგი თევზაძე "სოციალური ქცევის ევოლუცია homo-მდე და შემდეგ". განუსაზღვრელია, თბილისი.

ბუხრაშვილი, პაატა (2005) საცხოვრისი ქართველი ერის ყოფასა და კულტურაში ძველად. სხვა. უნივერსალი.

ბუხრაშვილი, პაატა (1988) საცხოვრისი და სივრცული აღქმა. გარეჯი. კაე შრომები, VIII, VIII. С. 207-217.

ბუხრაშვილი, პაატა (1996) კავკასიის უძველესი მოსახლეობის ეთნოგენეზის კვლევის საკითხისათვის. ქუთაისური საუბრები - III (სიმპოზიუმის მასალები) . С. 135-136.

ბუხრაშვილი, პაატა (2017) ცენტრალური კავკასიის მთიანეთის უძველესი მოსახლეობის ეთნოკულტურული ისტორიიდან. In: საჯარო ლექცია, 16.03.2017, ილიაუნი.

ბუხრაშვილი, პაატა (2006) Für Auffassung der Wirtschaftskulturelle Strukturen der Bevölkerung des Zentralen Kaukasien und Hyndukusch Mitte des 3. Jahrtausend v. Chr. ამირანი. ISSN 1512-0449

ეს სია შეიქმნა: Tue Feb 19 19:41:28 2019 PST.