ობიექტები თემით "H Social Sciences > HU Addiction Studies"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 6.

ივანიშვილი, მიხეილ (2017) წამადამოკიდებულთა სპეციალიზებული მკურნალობის პრობლემები საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში და მათი გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კეშელავა, თამარ (2017) შპრიცებისა და ნემსების პროგრამით სარგებლობის კმაყოფილების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სალამაძე, ლევან (2017) ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებში ოპიოიდების მოხმარებიდან სტიმულატორების მოხმარებაზე გადასვლის ხელშემწყობი და თანმხლები ფაქტორების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიხარულიძე, ქეთევან (2017) ნარკოტიკების მომხმარებელი ქალები : ზიანის შემცირების სერვისებით სარგებლობა, ბარიერები და საჭიროებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქუთელია, ლიკა (2017) გემბლინგის პრობლემის შესწავლა საქართველოს დევნილთა პოპულაციის ორ თემში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, ბაჩანა (2017) საქართველოში, გლობალური ფონდის მეთადონის ჩანაცვლებითი თერაპიის პროგრამებში არსებული სამედიცინო და ფსიქო- სოციალური რეაბილიტაციის სერვისების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sat Jul 21 17:36:38 2018 PDT.