აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > MA Theses > School of Business" წლიდან 2014

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | C | G | K | P | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 72.

A

Angelova, Elene და Kamalova, Maria და Davituri, Tekla და Rogava, Ana (2014) DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN GEORGIA. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Arevadze, George (2014) DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN BANKING INDUSTRY. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

B

Baratashvili, Tamar და Machitidze, Tamar (2014) OPEN SOURCE ERP – NEW OPPORTUNITIES FOR GEORGIAN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

C

Chachanidze, Rusudan და Basishvili, Sopio და Tseruashvili, Nutsa და Areshidze, Meri და Takaishvili, Giorgi და Gobejishvili, Levan (2014) Georgian Higher Education and Funding Model;Effects on HE Efficiency and Stakeholders’ Interests. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Chlachidze, Irakli (2014) GLOBALIZATION AND MAIN DIMENSIONS OF ADVANCEMENT OF INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEMS. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

G

Gelashvili, Tamar და Pogosova, Lina და Beniadze, Mariam და Bluashvili, Gvanca (2014) LEADERSHIP IN PROJECT MANAGEMENT IN GEORGIA. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

K

Kiladze, Mari და Bichiashvili, Tamar და Makharashvili, Shota და Abashidze, Mikheil (2014) How Personal Branding Influences Organizational Branding. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

Kodua, Lasha და Kirakosyan, Ana და Sisvadze, Anna (2014) FINANCIAL SECTOR AND ITS IMPACT ON COUNTRY‘S GROSS DOMESTIC PRODUCT. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

P

Pirtskhelava, Ia და Murgulia, Tinatin და Martiashvili, Anna და Pachikashvili, Natia (2014) Organizational Culture and Corporate Social Responsibility. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

T

Tsiskarishvili, Giorgi და Gogolashvili, Giorgi (2014) SELF-BRANDING AND PERSONALITY. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აბრამიშვილი, გელა (2014) საქართველოს სადეპოზიტო ბაზრის ანალიზი და მათი როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალიქაძე, თეონა და გულიტაშვილი, გიორგი და ტაკიძე, ნათია და ცომაია, თამარ (2014) სამუშაო გარემოსა და პერსონალის მოტივირების ზოგიერთი თავისებურება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალხანაშვილი, ნინო (2014) ბიზნეს ურთიერთობის ეტიკეტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ამბროლიძე, ქეთევან და მამფორია, ლიანა და ჯაფარიძე, მარიამ და ხიდაშელი, ლევან და მებუკე, ვახტანგ (2014) საერთაშორისო სტრატეგიების როლი კომპანიების კონკურენტული პოზიციების განმტკიცებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ამირანაშვილი, ქეთევან და ფაღავა, დავით და ჯინჭარაძე, მარიამ და არეშიძე, ელენე და ჩხაიძე, გოჩა (2014) შერწყმა და შთანთქმა - ბაზრის წილის ზრდა თუ თავის გადარჩენა? სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახალაძე, გიორგი და გახელაძე, ვიქტორ და გოგალაძე, ოთარ და დიასამიძე, გიორგი და ლომიძე, ბექა (2014) სარკინიგზო ტრანსპორტის პრობლემების კვლევა და განვითარების გზების ძიება თანამედროვე მსოფლიოში აპრობირებული ფინანსური მოდელების გათვალისწინებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ახვლედიანი, ანი და გოცაძე, თამარ და ქვრივიშვილი, ნათია და ჯოხაძე, ქეთევან და ბოჯგუა, სალომე (2014) თავდაცვის რესურსების მენეჯმენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაჯიაშვილი, გიორგი და სუხაშვილი, იოსებ და ქავთარაძე, გიორგი და კელენჯერიძე, ნატო (2014) საფონდო ბირჟების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიშვილი, ქეთევან და ჭუმბურიძე, ლიანა (2014) რელიგიური ტურიზმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერსენაძე, ქეთევან და ბერიშვილი, დავით და ქაშიბაძე, გიორგი და ლონდარიძე, თეა (2014) საქართველოში მცირე ბიზნესის დაბეგვრის სისტემის სრულყოფის მიმართულებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიბილეიშვილი, თათია და ურუშაძე, მერი და გეწაძე, დავით და ყვავილაშვილი, გიორგი და არონია, ზვიად (2014) საინვესტიციო მენეჯმენტი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოჭორიშვილი, ვერიკო (2014) კომერციული ბანკების შექმნა, რეორგანიზაცია, სანაცია და ლიკვიდაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუკია, გიორგი (2014) მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება საქართველოში და მისი ურთიერთობა სახელმწიფო და საფინანსო ინსტიტუტებთნ საბანკო კრედიტის განხრით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურდული, ნანი და ქებურია, ნათია და მერებაშვილი, თეონა და ცირეკიძე, გიორგი და აკერმანტია, გიორგი (2014) აგრო სექტორი და მისი დაფინანსების ტენდენციები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბურჯანაძე, ქეთევან (2014) შრომითი რესურსების მართვა და ადამიანური ურთიერთობები სამეწარმეო საქმიანობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გველესიანი, თამთა (2014) ქართველი მომხმარებლის ქცევა პრემიუმ კლასის პროდუქტების შეძენისას. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაძე, ანი და პაპიაშვილი, ნათია და დავითაშვილი, ქეთევან და ხუხუნაიშვილი, ირაკლი (2014) მომსახურების სერვისი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გობეჯიშვილი, კახა და ქისტიშვილი, ნათია და ხმიადაშვილი, სალომე და ოლეხნო, მიხეილ (2014) საკრედიტო რისკი და მისი მართვა ქართულ საბანკო სისტემაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულდედავა, ნიკოლოზ და ექვთიმიშვილი, თამარ (2014) ემოცია–განწყობები ორგანიზაციულ ქცევაში და მისი დეტერმინანტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულედანი, ბექა (2014) ახალი პროდუქტის განვითარების როლი მარკეტინგში და მისი მნიშვვნელობა ბიზნესისთვის. სასიცოცხლო ციკლზე მორგებული ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების როლი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დადიანი, ალექსანდრე და შავლიაშვილი, ნონა და მღებრიშვილი, ნინო (2014) ადამიანური რესურსების მართვის სპეციფიკა საქართველოში (სსიპ „შემოსავლების სამსახური“-ს მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დაუშვილი, თეონა და გოგაძე, თეონა და ჩიხლაძე, თეონა და კენჭუაშვილი, გიორგი და სანებლიძე, დემურ (2014) სოციალური მედია-მენეჯმენტის სპეციფიკა ტრადიციულ მედიასთან მიმართებაში ფეისბუქ-მარკეტინგის კუთხით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დეკანოსიძე, ეკატერინე (2014) სამუშაო გუნდებზე მოქმედი ფაქტორები სს ,,ბანკი ქართუს“ მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზარიძე, მაია და ბლიაძე, ნინო და კაკაბაძე, ანა და ბარბაქაძე, ხატია და ბალიაშვილი, ნინო (2014) ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმები და ორგანიზაციული კულტურა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იოსელიანი, თამარ და ელიბოშვილი, ანი და ჭაბუკიანი, თეიმურაზ (2014) სავალუტო ბაზარი, ვალუტის გაცვლითი კურსის დადგენა და მასზე მოქმედი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კავთლიშვილი, ლია (2014) საქართველოს საგადასახადო სისტემის რეფორმირების მიმართულებები და შედეგები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილასონია, თამარ (2014) კომუნიკაციის ფუნქციები და ლიდერობა ბიზნესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოპალიანი, ნინო და ეზუგბაია, ნინო და რევია, კონსტანტინე და ვარდიშვილი, ზურაბ (2014) საგარეო ვაჭრობის განვითარება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოხრეიძე, ნატალია და ხახიშვილი, ანი და შუბითიძე, ანი (2014) ადამიანური რესურსების და კონტროლის მნიშვნელობა ორგანიზაციულ მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუჭავა, იანა და ლაბაძე, ინა და ხიდაშელი, დავით (2014) ადამიანის ქცევის განმსაზღვრელი და მასტიმულირებელი ფაქტორები ორგანიზაციაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეგაშვილი, იზა და გაბრუაშვილი, მზია და ლეჟავა, ზურა და დურგლიშვილი, სალომე (2014) Forex-საერთაშორისო სავალუტო ბაზარი და საქართველოში არსებული მდგომარეობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაკარიძე, ელა (2014) საქართველოს ჰოსპიტალური სისტემა, პრობლემები და რეკომენდაციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მანჩხაშვილი, მაია და ჯინჭველაშვილი, მარიამ და კერესელიძე, ნატო და არაბული, ნათია (2014) დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა და მისი დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მებონია, თამარ და გვიჩიანი, თამარ (2014) ღვინის ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები ქვევრის ღვინის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მერებაშვილი, მარიამ (2014) ტურიზმის განათლება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მითაგვარია, თამთა (2014) ვადაგადაცილებული სესხების ანალიტიკური შეფასება, გამომწვევი მიზეზები და პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქაძე, ეკატერინე და გორგილაძე, თამარ და არუნაშვილი, მანონი და ფარჯანაძე, თამარ და გულიაშვილი, სანდრო (2014) ადამიანური რესურსების მართვის პროცესის არსი და ეფექტიანობის კრიტერიუმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოდებაძე, საბა და მისაბიშვილი, ეკატერინე და ჭანტურია, თეკლე და გოგელაშვილი, თეონა (2014) კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა და ბიზნესის ეთიკა ქართულ კომპანიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნიკურაძე, ვახტანგ და რაზმაძე, დავით (2014) მოტივაცია და სტიმულირების პროცესების რეგულირება სამეწარმეო საქმიანობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროპირიძე, ანა და გეწაძე, სოფიო და ლაპიაშვილი, თამარ (2014) ადამიანური რესურსების მოწვევა-შერჩევის პროცესი და ინტერვიუს როლი როგორც მისი ერთ-ერთი განმსაზღვრელი კომპონენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქროპირიძე, დიანა და ნადირაშვილი, ზურაბ (2014) ვერტიკალური ინტეგრაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პერტაია, ზურაბ და კილაძე, გოდერძი და ლობჟანიძე, გიორგი (2014) საინვესტიციო რისკების შეფასება და საინვესტიციო გარემოს ფორმირება, როგორც საქართველოს, ასევე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რეხვიაშვილი, ნათია (2014) საქართველოს დაცული ტერიტორიები, ინფრასტრუქტურა და განვითარების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რუსიეშვილი, ნინო (2014) სარკინიგზო ტრანსპორტი თანამედროვე ეტაპზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამუშია, მაკა (2014) ევროკავშირი - ახალი შესაძლებლობები და გამოწვევები საქართველოში მოქმედი ბიზნესისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სორდია, თამარი და კაპანაძე, ლაშა და ორდენიძე, თამარი და კაკაჩია, ოთარი და ჟღენტი, დავითი (2014) ახალი ბიზნესის დაწყება და განვითარება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბიძე, ნატო და კაკაბაძე, ანა და მეზურნიშვილი, ნინო და გიკაშვილი, ციალა (2014) ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში - არსებული მდგომარეობა, პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფირანიშვილი, მარიამ და გაბელაია, თამარ და ამირანაშვილი, მარიამ (2014) ადამიანური რესურსების მართვა და ამ საკითხთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქალებაშვილი, მარიამ (2014) ეკოლოგიური ტურიზმი მდგრადი განვითარების პოსტულატები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქაჩლიშვილი, თინათინ და შაველაშვილი, გიგა და ხეცურიანი, კონსტანტინე (2014) ბაზელ ერთიდან ბაზელ II/III-ზე გადასვლა ქართულ საბანკო სივრცეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღამბაშიძე, ქეთევან და იორდანიშვილი, ეთერ და ალადაშვილი, სალომე და ფირცხალაიშვილი, ირაკლი (2014) საგადასახადო სისტემის როლი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღონღაძე, თემურ (2014) სოციალური პასუხისმგებლობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შალოშვილი, ქეთევან და მესხი, ნათია და კაჭკაჭაშვილი, თინათინ (2014) პოსტსაბჭოთა ქვეყნების საბანკო სისტემები (შედარებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩალიგავა, ანნა და ნებიერიძე, რუსუდან (2014) ბრენდინგი, მომხმარებელთა აღქმა ბრენდების მიმართ და ბრენდინგის ეფექტი მომხმარებელზე შესყიდვაზე გადაწყვეტილების მიღების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცარციძე, ნათია და ღვაჩლიანი, თათია და გუნთაიშვილი, სალომე და გვაზავა, ბესიკ (2014) საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურები საჯარო სექტორში (საქართველოს მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცინცაძე, მარიამ და მაღლაკელიძე, ანნა და როსტომაშვილი, სალომე და ჯავახაძე, ანა და გაბიცინაშვილი, გვანცა (2014) საქართველოს სასტუმროებში არსებული პრობლემები და პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცხვიტავა, გიორგი და ელიაშვილი, მადონა და თავდიშვილი, თეონა და მინდიაშვილი, ლიანა (2014) კორპორაციული კულტურა საქართველოში - ამერიკული(აშშ) თუ იაპონური ორგანიზაციული კულტურის მოდელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წერეთელი, ნინო და კაკიაშვილი, ნინო და ელანდიშვილი, ანა და ჩაჩიბაია, ეკატერინე და ბუხრაშვილი, სალომე და ნიკოლაიშვილი, ნუნუ (2014) ეკონომ–კლასის სასტუმროების რესურსები და მრავალფეროვნება თბილისში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულაია, თამარ (2014) ბიზნეს გეგმის მნიშვნელობა ახალი ბიზნესისათვის პროექტ „ევრო მასტერის“ მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭანტურიძე, ლევანი (2014) სს საქართველოს რკინიგზის ფილიალ „სატვირთო გადაზიდვებ „-ის გავლენა ქართულ ეკონომიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭკადუა, დიმიტრი და სვანიშვილი, ლაშა (2014) მცირე ბიზნესის წამოწყებისა და განვითარების პრობლემები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფარიძე, ირაკლი (2014) სააქციო საზოგადოების ევროპული მოდელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Wed Jun 20 23:53:37 2018 PDT.