აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > MA Theses > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2013

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: D | O | Т | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 50.

D

Dvalishvili, Tinatini (2013) Importance of Turkey for the EU’s Energy Security. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

O

Oztarsu, Mehmet, Fatih (2013) ARMENIAN FOREIGN POLICY TOWARDS TURKEY IN THE CONTEXT OF HISTORICAL MEMORY. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Т

Темников, Роман (2013) Could “Entente” of Azerbaijan, Georgia and Turkey be transformed into political-military alliance? სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

აკობია, ილია (2013) ტყის აღდგენის შესაძლებლობა ჯავახეთის ეროვნულ პარკში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არაბული, გიორგი (2013) ორქიდეები, როგორც ტყის დეგრადაციის ინდიკატორი სახეობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, ნატალია (2013) სწავლისა და სწავლების ეფექტური სტრატეგიები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაქრაძე, ნელი (2013) პენტილენტეტრაზოლის გავლენა ზრდასრული ვირთაგვის ჰიპოკამპის და ქერქის ნეირონულ აღნაგობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაღაკაშვილი, მელსი (2013) ჩეჩნური იდენტობის კონსტრუირება (1990-2010) წლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბესტაევი, მარიამ (2013) ემოციური სითბოს მახასიათებლები ბავშვთა აღზრდაში და მათი სოციალური უნარები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიჭაშვილი, ნათია (2013) რაჭის მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვარაძე, მარიამ (2013) ეგვიპტის რევოლუცია და საერთაშორისო ორგანიზაციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გლურჯიძე, თინათინ (2013) მასწავლებელთა ურთიერთთანამშრომლობა, სკოლის წარმატების მნიშვნელოვანი წინაპირობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გრიგორიანი, მარგარიტა (2013) თინეიჯერის ტრაგედია ევრო-ამერიკულ ლიტერატურაში (ჯ.სელინჯერის ''თამაში ჭვავის ყანაში'' და უ.პლენცდორფის ''ახალგაზრდა ვ-ს ახალი ვნებანი''-ს მიხედვით ). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გურასპაშვილი, თამარ (2013) ამერიკული ლიტერატურის საწყისები და ახალი ამერიკელი ნათანიელ ჰოთორნის ,,ალისფერი ასოს“ მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დათუკიშვილი, ნინო (2013) კომბინატორიკის სწავლების მეთოდიკური სისტემა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საშუალო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დაღუნდარიძე, ანა (2013) თანამედროვე ჰოსპიტალის განვითარების ძირითადი ტენდენციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვეკუა, ზვიად (2013) რისკების გათანაბრების სქემა ჯანმრთელობის დაზღვევაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზაკალაშვილი, გვანცა (2013) გასტრონომიული შინაარსის სარეკლამო ტექსტების სტრუქტურულ-სემანტიკური თავისებურებები იტალიურ და ქართულ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზაპოროჟეცი, ნათელა (2013) მსგავსებები და განსხვავებები აფხაზეთსა და კოსოვოს შორის - მათი ერთ სამართლებრივ ჩარჩოში მოთავსების მართებულობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თურმანიძე, ნინო (2013) IL-10 გენის ნოკაუტი ცვლის mGlu რეცეპტორის ექსპრესიას და აზოტის ოქსიდის გლუტამატ-დამოკიდებულ პროდუქციას სინაპტონეიროსომებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იარღანაშვილი, ხათუნა (2013) აუდიტორიის დარწმუნების საშუალებები პრეზიდენტობის კანდიდატთა სატელევიზიო გამოსვლებში ( გიორგი მარგველაშვილი;დავით ბაქრაძე; ნინო ბურჯანაძე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ივანაშვილი, ნიკოლოზ (2013) ლიბიის კრიზისი არაბული გაზაფხულის კონტექსტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაიშაური, ნინო (2013) გველისადმი შიში და მისი დაძლევის შესაძლო გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კალანდაძე, ლიკა (2013) კლინიკების აკრედიტაცია და ლიცენზირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კერესელიძე, ივანე (2013) კონკურენტული სამედიცინო დაზღვევის სისტემა, ისრაელის სახელმწიფოს მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვახაძე, გიორგი (2013) ნასესხობები აღმოსავლური ენებიდან და მათი შეპირისპირებითი კვლევა ფრანგულ და ქართულ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილაძე, ლანა (2013) თანამედროვე მედია-ტექნოლოგიების როლი ქართულ პოპ-რომანში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კორძაია, ირაკლი (2013) მდინარის ფსკერის მაკრუხერხემლოების გამოყენება მაშავერას აუზის გრძელვადიანი ჰიდრო-ბიოლოგიური მონიტორინგისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომთაძე, თამარ (2013) ხანგრძლივი ზრუნვის გამოცდილება საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაისურაძე, მარი (2013) ერნესტ ჰემინგუეის „აღმოხდების მზისა (ფიესტა)“ და ერიხ მარია რემარკის „ტრიუმფალური თაღის“ მთავარი პერსონაჟების შედარებითი ანალიზი ტრავმული ლიტერატურის ფონზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამედოვა, შაფა (2013) ზოგიერთი ანალოგია ევროპულსა და ამერიკულ გოთიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაყაშვილი, დავითი (2013) კომერციული და არაკომერციული ირგანიზაციები ჯანდაცვის სისტემაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაძე, თინა (2013) ,,ირიბი სამეტყველო აქტების’’ ცნება თანამედროვე ლინგვისტიკაში და მისი მიმართება კითხვითობის ფუნქციურ-სემანტიკურ ველთან ინგლისურ ენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეგრელიშვილი, ნონა (2013) ფემინისტური პრობლემა ნათანიელ ჰოთორნის „ალისფერი ასოს’’ მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნინოშვილი, ზაზა (2013) სამედიცინო დაწესებულების აკრედიტაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპიაშვილი, ეთერი (2013) ივექტივა ქართულ პრესაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპიაშვილი, ზაურ (2013) სკოლის სასწავლო გარემო და მისი გაუმჯობესების გზების ძიება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რამიშვილი, ნაზიბროლა (2013) ცნებების „ეროვნული უმცირესობა“ და „დიასპორა“ განსაზღვრისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტურავა, მანანა (2013) გლობალური ბიუჯეტით დაფინანსების მეთოდის თავისებურებები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფალავანდიშვილი, ნინო (2013) ენობრივი ბარიერების გადალახვა ინტერკულტურული კომუნიკაციის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქავთარაძე, ალექსანდრე (2013) წარმართული და ადრე ქრისტიანული ოფიციალური რელიგიების ურთიერთმიმართება გვიან ანტიკური ხანის ალექსანდირიის სოციო-პოლიტიკურ ლანდშაფტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქავთარაძე, თინათინ (2013) რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების რეფორმატორული მნიშვნელობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქაროსანიძე, ეკატერინე (2013) ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების მეთოდიკური სისტემა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო საფეხურზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქორიძე, ნათია (2013) პერფორმატივების ენობრივ–კულტურული და პრაგმატიკული თავისებურებები ინგლისურსა და ქართულ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, თამთა (2013) გვარ Lactuca (Asteraceae)–ს საქართველოში გავრცელებული სახეობების მორფოლოგიური კვლევა ტაქსონომიური საკითხების დასაზუსტებლად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭანტურია, ბელა (2013) თურქეთის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში 1990-იანი წლების შემდგომ პერიოდში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარშილაძე, ქეთევან (2013) ჰოლანდიის ჯანდაცვის სისტემის ინსპექტირება და ინსპექტირებისთვის გამოყენებული ინდიკატორები ჰოლანდიის ჯანდაცვის სისტემის მიმოხილვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხვადაგიანი, ირაკლი (2013) მოძრაობა „კავკასია ჩვენი საერთო სახლია“ - განვითარების დინამიკისა და მარცხის მიზეზების კრიტიკული ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხოსიტაშვილი, გიგა (2013) მეცნიერება პოსტ-საბჭოთა საქართველოში: ჰუმანიტარულ დისციპლინებში სამეცნიერო ნაშრომების ბიბლიოგრაფიული ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანიაშვილი, ზურაბ (2013) მუქწიწვოვანი ტყის მოდელირება საქართველოს ტერიტორიაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Jun 18 04:11:50 2018 PDT.