აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > MA Theses > School of Natural sciences and Engineering" წლიდან 2016

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: M | O | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 62.

M

Mukhigulashvili, Sulkhan (2016) The mixed BVP for second order nonlinear ordinary differentialequation at resonance. Mathematische Nachrichten, 290 (2-3). С. 393-400.

O

Okrostsvaridze, Avtandil და Gagnidze, Nona და Boichenko, Giorgi (2016) Geology and Mineral Occurrences of the Eastern Greater Caucasus, Georgia Segment. Journal of International Geoscience "EPISODES" (2). С. 47-56.

S

Stankevitch, Stanislav (2016) The Causes and Diagnostics of the Emerging Disease Associated with Cutaneous Papillomatous Lesions of the Sand Lizards (Lacerta agilis) from the Georgian Black Sea Coast. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

ავალიანი, თემურ (2016) აჭარის სანაპირო ზონის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არაბიძე, ანრი (2016) „ყაზბეგის რეგიონის მაკრომიცეტები: მრავალფეროვნება და ტრადიციული გამოყენება“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არევაძე, ბექა (2016) ფარმაცევტული პროფილის მქონე მრჩეველი სისტემის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარათელი, ნათია (2016) გენეტიკური და მორფოლოგიური ცვალებადობა ორსქესიან (Darevskia portschinskii) და ერთსქესიან (Darevskia dahli) ხვლიკებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიჩინაშვილი, ანა (2016) ვოლუმეტრული განათება ორგანზომილებიან კომპიუტერულ ანიმაციაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუზიაშვილი, ნატალია (2016) გლუტამატის მეტაბოტროპული რეცეპტორების მნიშვნელობა მაკროფაგების აქტივობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გალეგაშვილი, ასმათ (2016) პოტენციალთა მეთოდი ბინარულ ნარევთა თერმოდრეკადობის წრფივ თეორიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვიმრაძე, არჩილ (2016) გალაქტიკათა აქტიური გულების კვლევა თანამგზავრ „SWIFT“-ის სპექტრული დაკვირვებების მეშვეობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიორგაშვილი, ნიკოლოზ (2016) მდ. ვერეს წყალმოვარდნა და პრევენციული ღონისძიებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დანელია, მარიამ (2016) სანაპირო ზოლის ობიექტების გამოკვლევა გეოფიზიკური მეთოდით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თაბაგარი, ჟანა (2016) სამცხე-ჯავახეთი, ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობარეთში არსებული სიტუაციის კვლევა, ანალიზი და რეაბილიტაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თევზაძე, დავით (2016) Renderman და Arnold Renderer გამოყენება maya-ში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაბულაშვილი, მაია (2016) 1 კასპაზა 3-ის აქტივობის შესწავლა კაინის მჟავით გამოწვეული ეპილეფსიური სტატუსის და ამ სტატუსზე მიო-ინოზიტოლის მოქმედების დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახნიაშვილი, ლელა (2016) მინდორსაცავი ზოლების გავლენა აღმოსავლეთ საქართველოს არიდული (სტეპის) ქვეზონის სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგებზე და მათი მნიშვნელობა ნიადაგის ზედა, ნაყოფიერი ფენის დაცვისა და ეროზიის პრევენციისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, მერაბ (2016) „საქართველოს სახელმწიფო ტყის ფონდის მიჩენის წესით მართვის კანონმდებლობა და პრაქტიკა“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვესაძე, მარიამ (2016) ბიომრავალფეროვნების კანონდარღვევათა სტატისტიკური ანალიზი აღმოსავლეთ საქართველოს მასშტაბით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოპალიანი, გიორგი (2016) ავეჯის ფაბრიკა და მრავალფუნქციური კომპლექსი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპატაძე, ქეთევან (2016) მენეჯმენტის გეგმის შესრულების პრაქტიკა საქართველოს დაცულ ტერიტორიებში (ბორჯომ-ხარაგაულისა და თუშეთის დაცული ტერიტორიების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეჟავა, მონიკა (2016) შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიის მოლუსკების ილუსტრირებული ჩეკლისტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჟანიძე, სანდრო (2016) შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები. მრავალფუნქციური სპორტული დარბაზი ქ. რუსთავში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჯანიძე, თამარ (2016) ურბანული გამწვანების ცვლილება დროში - თბილისის განაშენიანებული ნაწილის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომიძე, გიორგი (2016) ძამის მადნიანი ველის თავისებურებანი და მისი ეკონომიკური პოტენციალი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამაცაშვილი, ფიქრია (2016) 2D ანიმაციის დამზადება და მისი გამოყენება სარეკლამო სფეროში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამისაშვილი, გურამი (2016) საზოგადოებრივი ცენტრი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მანჯიკაშვილი, მარიამ (2016) ერთი ორწერტილოვანი რეზონანსული ამოცანის ამოხსნადობის შესახებ მეოთხე რიგის არაწრფივი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მდინარაძე, ეკატერინე (2016) ბუღალტერია როგორც ფინანსური აღრიცხვის მათემატიკური მოდელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელაძე, კონსტანტინე (2016) აერო და კოსმოსური დისტანციური ინსტრუმენტების გამოყენება მეწყრების ანალიზში (წყნეთი-ბეთანიის მეწყრის მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიქაუტაძე, ტარიელ (2016) მიტოვებული სოფლის რეაბილიტაციის ესკიზური პროექტი სოფ.ხერთვისის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადირაშვილი, ხატია (2016) ტოქსიკოგენური Escherichia coli-ს პროტეომის სპეციფიკის შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნალჯიანი, გევორგი (2016) მეწყრული პროცესების გეოფიზიკური გამოკვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნაცვლიშვილი, მამუკა (2016) ქანების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების განსაზღვრა საინჟინრო-გეოლოგიური და გეოფიზიკური მეთოდების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ობოლაშვილი, ირაკლი (2016) დინამიური სიმულაციები ორგანზომილებიან ანიმაციაში პარტიკლების სისტემის გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ორბეთიშვილი, ეკატერინე (2016) ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები თუშეთის დაცულ ტერიტორიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

საზანდრიშვილი, ნათია (2016) გეომეტრიული ექსტრემალური ამოცანების ანალიზური გამოკვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამხარაძე, თორნიკე (2016) აეროპორტი ვაზიანში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სეფაშვილი, აკაკი (2016) მიტოფუზინ-1-ის და დინამინის მსგავსი ცილა 1-ის რაოდენობრივი ცვლილებების შესწავლა იმპრინტინგის პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სვანიძე, ეთერ (2016) ”ყაზბეგის რეგიონის ჰიდროფილური მცენარეულობა: მრავალფეროვნება და ეკოლოგიური ანალიზი“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სისვაძე, თამთა (2016) სამთო მრეწველობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების პრობლემები ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტეხოვა, თამარ (2016) ტურისტული ბანაკი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უბილავა, დავით (2016) მომსახურებაზე ორიენტირებული ბიზნეს-პროცესის სამართავი აპლიკაციის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფუტკარაძე, დიმიტრი (2016) მრავალფუნქციური ტურისტული კომპლესი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქობულაძე, ნინო (2016) კვლევა ბათუმის ახალი ბულვარის განვითარებისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქოქიაშვილი, მირიან (2016) ნგრევის სიმულაციის ანიმაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქსოვრელი, ნიკა (2016) სოფელი კავთისხევის რეაბილიტაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღუდუშაური, მარიამ (2016) ფსიქიატრიული კლინიკა 6დან -18 წლამდე მოზარდებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყვავილაშვილი, ოთარ (2016) საქართველოს მოსაპირკეთებელი ქვები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყულჯანიშვილი, თათია (2016) ფარავნის და საღამოს ტბის თევზების მრავალფეროვნება, პოპულაციური სტრუქტურა და დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შალამბერიძე, გიორგი (2016) მათემატიკური მეთოდები სოფლის მეურნეობის წარმოების განლაგების ოპტიმიზაციაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შალოშვილი, შალვა (2016) მნიშვნელოვანი ბოტანიკური ტერიტორიების იდენტიფიკაცია საქართველოში საფრთხეში მყოფ(CR, EN, VU) ბალახოვან მცენარეთა გავრცელების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შეთეკაური, გაგა (2016) ეკოტურიზმის განვითარების მნიშვნელობა და პერსპექტივები ფშავ-ხევსურეთში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შველიძე, თემურ (2016) შავი ზღვის საქართველოს სანაპიროს ზედაპირული წყლების მეზოზოოპლანქტონის მრავალფეროვნების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შონია, კობა (2016) ბრტყელი ტალღები და ერთადერთობის თეორემები ორგვარი ფოროვნობის მქონე არადრეკად მასალათა თეორიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შონია, მერაბ (2016) მწვანე ფონი და მისი გამოყენების მეთოდები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩაჩანიძე, ნინო (2016) ინტერლეიკინ 10-ის როლი თაგვის თავის ტვინის სიგმა-1 რეცეპტორის შიდაუჯრედულ გადაადგილებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცისკარიშვილი, ლუკა (2016) ცენტრალური კავკასიონის დედამიწის ქერქის სიჩქარული ველის დაზუსტება GPS დაკვირვებების საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცხოვრებაშვილი, მარიამ (2016) ფუნდამენტური ამონახსნი და ბრტყელი ტალღები ორგვარი ფოროვნობის მქონე ბლანტი დრეკადი მასალების წრფივ თეორიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძიძიკაშვილი, თამუნა (2016) სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ეკონომიკური პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და პრაქტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭეჟია, დაჩი (2016) სამყოფი არქიტექტურა, როგორც სივრცის არსის გამოვლენა 300 არაგველების მემორიალის ხელახალი განვითარების პროექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვიილი, რუსუდან (2016) ეკოტურიზმის განვითარების პოტენციალი მცხეთა–მთიანეთის რეგიონში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Wed Jun 20 13:58:16 2018 PDT.