აკად. ერთეულებით ობიექტები "Faculties/Schools > School of Law" წლიდან 2003

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა:
ობიექტების რაოდენობა: 6.

თუმანიშვილი, გიორგი გ. (2003) საქორწინო კონტრაქტი, როგორც მეუღლეთა შორის არსებული ქონებრივი ურთიერთობის რეგულირების ერთ-ერთი საფუძველი Marriage contract, as one of the Regulating Bases of Property Relation Existing Between Spouses. სამართალი (4-5). С. 46-52. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) About Some Issues Related to Contract of Marriage (International Aspect and Domestic Law of Several Foreign Countries საქორწინო კონტრაქტის ზოგიერთ საკითხთან დაკავშირებით საეთაშორისო და რამდენიმე უცხო ქვეყნის შიდასახელმწიფოებრივ სივრცეში. სამართალი (8). С. 35-41. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) „მეუღლეთა საერთო თანაზიარი საკუთრება და საქორწინო კონტრაქტი სახელმწიფო მიწის გასხვისების წესთან მიმართებაში /საერთაშორისო კერძო სამართლის ასპექტი/ “Common Property of Spouses and Nuptial Contract in connection with Alienation of State Land” (Aspect of International Private Law). სამართალი (6-7). С. 39-42. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) საქორწინო კონტრაქტი, როგორც მეუღლეთა შორის არსებული ქონებრივი ურთიერთობის რეგულირების ერთ-ერთი საფუძცელი Marriage Contract, as one of the Regulating Bases of Property Relation Existing Between Spouses 1. სამართალი (4-5). С. 46-52. ISSN 0868-4537

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) The Problem of Consolidation Marriage Contract Institute in Georgia საქორწინო კონტრაქტის ინსტიტუტის დამკვიდრების პრობლემა საქართველოში. სოროსის საგანმანათლებლო ჟურნალი. Soros Educational Journal (3). С. 4-11.

თუმანიშვილი, გიორგი გ. და Tumanishvili, George G. (2003) Reservation about the matrimonial treason as the part of marriage contract დათქმა ცოლ-ქმრული ღალატის შესახებ, როგორც საქორწინო ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილი. სამართალი (3). С. 36-38. ISSN 0868-4537

ეს სია შეიქმნა: Mon Jul 23 08:52:39 2018 PDT.