აკად. ერთეულებით ობიექტები "Centres > Insurance and Public Health Center" წლიდან 2014

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: V |
ობიექტების რაოდენობა: 12.

V

Verulava, Tengiz (2014) Access to Medicines within the State Health Insurance Program for Pension Age Population in Georgia (country). HealthMED, 8 (9). С. 1078-1082. ISSN 1840-2291

ვერულავა, თენგიზ (2014) უნივერსალიზმი და სელექტივიზმი - ჯანდაცვის ორი მიდგომა და საქართველო. ლიბერალი. ISSN 1987-7528

ვერულავა, თენგიზ (2014) ჯანდაცვის სისტემის ფუნქციები, მიზნები, ამოცანები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) „უხილავი ხელის“ მეტაფორა და ადამ სმითი. სემიოტიკა (XIV). С. 46-66. ISSN 1512-2409

ვერულავა, თენგიზ (2014) სასურველი ჯანდაცვის სისტემა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) ფრიდრიხ ჰაიეკი და სოციალური დაცვის პრობლემები. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) უბედური შემთხვევების დაზღვევა. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) ფრიდრიხ ჰაიეკის გზა ბატონყმობისაკენ. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) ჯანდაცვის სისტემის ოქროს შუალედი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) კონკურენტული გარემო ჯანდაცვის ხარჯებს შეამცირებს. [აუდიო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) ჯანდაცვის სისტემაში სახელმწიფო და კერძო სექტორების პარტნიორობა იგეგმება. [აუდიო]

ვერულავა, თენგიზ (2014) რეგულირებადი კონკურენტული სადაზღვევო მოდელის ევროპული გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. С. 323-326. ISSN 978-9941-9361-2-8

ეს სია შეიქმნა: Wed Jun 20 11:58:23 2018 PDT.