აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 2005

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 8.

არაბული, თამარ (2005) ბილინგვიზმი და ბავშვის ენა (ინგლისურ და ქართულ მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გორგილაძე, გულნარა (2005) პრობლემური მიდგომა უცხოური ენის პროფესიული სწავლების პროცესში (ინგლისური ენის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გრიგალაშვილი, თამარ (2005) კოგნიტური მეტაფორა ინგლისურ და ქართულ ენებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლალიაშვილი, ნიკოლოზ (2005) საკრალური და პროფანული ქართულ ფოლკლორში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მაცაბერიძე, იზოლდა (2005) ზოგადმიმოხილვითი თემების სწავლების პრინციპები და ორგანიზაცია ქართული ლიტერატურის ისტორიის სასკოლო კურსის ეტაპზე : (IX-XI კლასები). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნინუა, ეთერ (2005) მხატვრული ტექსტის პოლიფონიური პოეტიკის ლინგვისტური ასპექტი: (ერვინ შტრიტმატერის რომან "ოლე ბინკოპის" მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჟორჟოლიანი, ეკატერინე (2005) ნუმერატიული კომპონენტების შემცველი ფრაზეოლოგიური ერთეულები (ფრანგული და ქართული ენების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭილაია, რამაზ (2005) ავტორი და სინამდვილის მხატვრული ათვისების პრობლემები. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Wed Nov 22 17:40:06 2017 PST.