აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 2002

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 5.

ბიწაძე, კახა (2002) ჰაარის სისტემისა და ჰაარის ვეივლეტის მიმართ ფურიეს მწკრივების განშლადობისა და კრებადობის ზოგიერთი საკითხი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გოცაძე, მედეა (2002) "ბაჰმანნამე" და მისი ქართული ვერსია "ბაამიანი". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცხადაია, პაატა (2002) საკუთარი სახელი კოლხურ (ზანურ) ენაში (მეგრული ტოპონიმის, ანთროპონიმისა და ზოონიმიის მასალების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ძაძუა, ჯულიეტა (2002) ქართული მართლწერისა და მართლმეტყველების სწავლება არასპეციალურ ფაკულტეტებზე. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭოლაძე, მაია (2002) დრო როგორც გმირი თ. მანის რომანში "ჯადოსნური მთა". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Nov 23 15:58:16 2017 PST.