აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 2002

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: | | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 19.

ახვლედიანი, დიანა (2002) ჩართული სიტყვები და გამოთქმები ახალ ქართულ სალიტერატურო ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ბიწაძე, კახა (2002) ჰაარის სისტემისა და ჰაარის ვეივლეტის მიმართ ფურიეს მწკრივების განშლადობისა და კრებადობის ზოგიერთი საკითხი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

გოცაძე, მედეა (2002) "ბაჰმანნამე" და მისი ქართული ვერსია "ბაამიანი". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

დანელია, როზეტა (2002) დასავლეთგერმანული მემარცხენე პრესა მე-20 საუკუნის 60-70-იან წლებში (ჟურნალები "კურსბუხი" და "კიურბისკერნი"). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თოფურია, მაია (2002) კონსტანტინე გამსახურდიას ლიტერატურულ-კრიტიკული და პუბლიცისტური მემკვიდრეობა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ივანელაშვილი, ნანა (2002) საგარეჯოს რაიონის ონომასტიკონი: (ფონეტიკურ-სტრუქტურული და სემანტიკური ანალიზი). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მანიჟაშვილი, ირინა (2002) XX საუკუნის 80-90-იანი წლების ქართული დრამატურგიის ძირითადი ტენდენციები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მახვილაძე, ლელა (2002) სემანტიკურად გაბუნდოვნებული ელემენტები გერმანული ენის სიტყვაწარმოებით სისტემაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქადაგიძე, ია (2002) პიროვნებისა და საზოგადოების ურთიერთმიმართების საკითხი მიხეილ ჯავახიშვილის სამი რომანის მიხედვით ("თეთრი საყელო", "ჯაყოს ხიზნები", "გივი შადური"). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ქუთელია, მანანა (2002) სპეციალური სამედიცინო უცხოური ენის კომუნიკაციურად ორიენტირებული სწავლების შინაარსი და მეთოდები (გერმანული ენის მასალაზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჩიქოვანი, გურამ (2002) შუა აზიის კაშკადარიული არაბული დიალექტი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცეცხლაძე, ნანა (2002) მიმღეობა ძველ ქართულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცეცხლაძე, ნუგზარ (2002) შავშეთ-იმერხევის ტოპონიმია ენათა კონტაქტების ფონზე. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცხადაია, პაატა (2002) საკუთარი სახელი კოლხურ (ზანურ) ენაში (მეგრული ტოპონიმის, ანთროპონიმისა და ზოონიმიის მასალების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცხვედიანი, ირაკლი (2002) ჯეიმზ ჯოისის "ულისეს" მითოსური ასპექტი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ძაძუა, ჯულიეტა (2002) ქართული მართლწერისა და მართლმეტყველების სწავლება არასპეციალურ ფაკულტეტებზე. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭოლაძე, მაია (2002) დრო როგორც გმირი თ. მანის რომანში "ჯადოსნური მთა". თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯაველიძე, ელენე (2002) აჰმედ ჰაშიმის მხატვრული სამყაროს გაგებისათვის. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჯინჯიხაძე, ლევან (2002) ქართული ენისა და მათემატიკის საგანთაშორისი კავშირების ზოგიერთი ასპექტი. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Sun Jun 17 22:13:35 2018 PDT.