აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1998

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: M | Г | Д | Л | П | | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 18.

M

Mитайшвили, Т.И. (1998) метаболизм карбоциклических ароматических ксенобиотиков в растенях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гумашвили, З.Э. (1998) Из истории чеченской и ингушской республик в конце XIX - начале XX веков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Давиташвили, Е.С. (1998) Получение,биохимическая характеристика и изучение функций галктоза-специфического лектина из растения coriandrum sativum. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лебанидзе, Г.Ш. (1998) Антропоцентризм и коммуникативная лингвистика (теоретический синтез). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Патиев, С.У. (1998) Структурно-семантическая характера устойчивых сочетаний ингушского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბადრიაშვილი, მერი (1998) ჯალათისა და მსხვერპლის მეტაფორა XX საუკუნის ქართულ პროზაში. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

გულედანი, ლია (1998) სვანური ანდაზების ენის ფონოლოგიურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

გულორდავა, ინგა (1998) გემოს აღმნიშვნელი ლექსიკა რუსულ ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კუცია, ნანა (1998) XX საუკუნის ოთხმოციანი წლების ქართული ნოველისტიკის ზოგიერთი პრობლემა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლომია, მაია (1998) ჰიპოტაქსის საკითხები მეგრულში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლომიძე, მარინე (1998) სტატიის ძირითადი ასპექტები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მალუტაშვილი, გიული (1998) კომპიუტერის გამოყენების ძირითადი ფორმები და საშუალებები სკოლაში უცხოური (ინგლისური) ენის სწავლებისას. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნიკოლაძე, ნორა (1998) ფოლკლორის აღმზრდელობითი ფუნქცია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

რევიშვილი, მარინე (1998) ბასილ მელიქიშვილის ცხოვრება და შემოქმედება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

შამანაძე, ნოდარ (1998) ქართული ხალხური ლეგენდა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცერცვაძე, მზია (1998) სუბიექტური მოდალობის გამოხატვის საშუალებანი რუსულ ენაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

წიკლაური, მაია (1998) ქართული ენობრივი სამყარო ევგენი ბოლხოვიტინოვის შრომებსა და თარგმანებში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ჭილაია, რამაზ (1998) ლიტერატურული გმირის პრობლემა (ი. ჭავჭავაძის, ა. წერეთლის, ა. ყაზბეგის შემოქმედების მიხედვით). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Nov 23 03:11:39 2017 PST.