აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1995

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: Г | К | Р | С | Х | Ц | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 13.

Г

Гогоберидзе, М.К. (1995) Биосинтез стероидных гликозидов культурой клеток и ткани Yucca glorioza L. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гуриелидзе, К.Г. (1995) Метаболизм олигофуростанозидов в некоторых сапониносодержащих растениях и в культуре клеток диоскореи дельтовидной. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Киртадзе, Э.Г. (1995) Основные метоболические пути при вторичном спиртовом брожении. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Рухадзе, Г.Г. (1995) Рота- и коронавирусные инфекции свиней: биология возбудителей и создание средств экспресс-диогностики и специфической профилактики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Садунишвили, Т.А. (1995) Основные метоболические пути ассимиляции аммония в высших растениях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сопромадзе, А.Н. (1995) Биохимическое исследование фенолкарбоновых кислот, катехинов, проантоцианидинов и антоцианов виноградной лозы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хорнаули, Г.И. (1995) Вопросы грузинской ономастики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Худа, Аль-Мурад (1995) Некоторые вопросы относящиеся к линейным операторам в Гильбертовом пространстве. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Циклаури, Г.Ч. (1995) Флавоноидные соединения вечнозеленных (лавровишня, цитрусы) растений. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბუღულაშვილი, მარინა (1995) ქართული საბავშვო მწერლობა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

კუტივაძე, ნესტან (1995) შიო არაგვისპირელის ნოველები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ძნელაძე, რევაზ (1995) გურიის ტოპონიმიკა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ხუციშვილი, რევაზ (1995) უნგრულ-კავკასიური პრობლემა (უნგრული ტომები ჩრდ. კავკასიაში V-IX სს.). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Tue Sep 19 20:49:27 2017 PDT.