აკად. ერთეულებით ობიექტები "Student Theses > Synopsis of the Phd Thesis" წლიდან 1965

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: В | Л | Н | С
ობიექტების რაოდენობა: 5.

В

Васадзе, Н.Ш. (1965) Основные вопросы воспитательной работы в школах-интернатах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Вешапидзе, И.М. (1965) Глагольные приставки в древнегрузинском языке. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лордкипанидзе, П.Г. (1965) Дополнение в Грузинском языке и его изучение в восмьмилетней школе. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Натадзе, Н.Р. (1965) Проблема "ренесанса" вгрузинской литературе XII-XII вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Салакая, Ш.Х. (1965) Основные виды абхазского героического и исторического эпоса. мецниереба. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Tue Sep 19 16:57:04 2017 PDT.