ფატიკური კომუნიკაცია და მისი ტიპოლოგია იტალიურ ენაში

ცერცვაძე, ნინო (2007) ფატიკური კომუნიკაცია და მისი ტიპოლოგია იტალიურ ენაში. In: ფატიკური კომუნიკაცია და მისი ტიპოლოგია იტალიურ ენაში. "გამომცემლობა თბილისი", 1-დან.

[img]
გადახედვა
გამოსახულება
1.jpg

Download (291kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
2.jpg

Download (92kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
3.jpg

Download (310kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
4.jpg

Download (314kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
5.jpg

Download (292kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
6.jpg

Download (392kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
7.jpg

Download (416kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
8.jpg

Download (408kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
9.jpg

Download (125kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
ტექსტი
01. თავი 1.pdf

Download (5MB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
ტექსტი
02. თავი 2.pdf

Download (8MB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
ტექსტი
03. თავი 3.pdf

Download (5MB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
a.jpg

Download (192kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
b.jpg

Download (604kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
c.jpg

Download (560kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
d.jpg

Download (359kB) | გადახედვა
[img]
გადახედვა
გამოსახულება
i.jpg

Download (172kB) | გადახედვა

რეზიუმე

მონოგრაფია ეძღვნება ისეთ მრავალმხრივად აქტუალურ ფენომენს, როგორიცაა ფატიკური კომუნიკაცია. ხსენებული ფენომენი განხილული და გაანალიზებულია თანამედროვე ლინგვოსემიოტიკური კვლევისთვის ისეთ მნიშვნელოვან თვალსაზრისებზე დაყრდნობით, როგორიცაა: ა)ზოგადსემიოტიკური თვალსაზრისი; ბ)ენობრივ-კომუნიკაციური თვალსაზრისი; გ)პრაგმასემანტიკური თვალსაზრისი; დ)სემიოკულტუროლოგიური თვალსაზრისი; ე) ტიპოლოგიური თვალსაზრისი. ნაშრომი ერთმნიშვნელოვნად ავლენს ფატიკური კომუნიკაციის ისეთ ტიპოლოგიურად რელევანტურ ნიშანთვისებას, როგორიცაა მისი უნივერსალურად სემიოტიკური ხასიათი: იგი შეიძლება ატარებდეს როგორც ვერბალურ სემიოტიკურ, ისე არავერბალურად სემიოტიკურ ხასიათს. ნაშრომში ნაჩვენებია ფატიკური კომუნიკაციის როგორც ინტერაქციული ბუნება, ისე ამ ფენომენის უნივერსალია პრაგმასემანტიკურ სტრუქტურაში. მონიგრაფიაში ზემოხსენებული ფენომენები განხილულია სინთეზურად: საკვლევი მოვლენებისადმი ლინგვოკულტუროლოგიური მიდგომა წარმოგვიდგება როგორც ლინგვოსემიოტიკურ და კულტუროლოგიურ მიდგომათა სინთეზი. ფატიკური კომუნიკაცია როგორც ენობრივ-კულტურული მოვლენა მონოგრაფიაში გამოკვლეულია იტალიურ ლინგვოკულტუროლოგიურ არეალში. ნაშრომი საინტერესო და სასარგებლოა ყველა პროფილის ლინგვისტისთვის, განსაკუთრებით კი მათთვის, ვისაც სურს გაითავისოს კომუნიკაციური ფენომენებისადმი ლინგვოკულტუროლოგიური მიდგომა.

ობიექტის ტიპი: წიგნების განყოფილება
თემატიკა: A General Works
A General Works

A General Works > AI Indexes (General)
A General Works > AI Indexes (General)

P Language and Literature > P Philology. Linguistics
P Language and Literature > PC Romance languages
განმათავსებელი მომხმარებელი: ნინო ცერცვაძე
განთავსების თარიღი: 28 მაისი 2015 10:16
ბოლო ცვლილება: 28 მაისი 2015 10:16
URI: http://eprints.iliauni.edu.ge/id/eprint/2752

Actions (login required)

ობიექტის ნახვა ობიექტის ნახვა