ობიექტების წლებით ვერ განისაზღვრა

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: D | J | K | M | R | | |
ობიექტების რაოდენობა: 14.

D

Dokhtourichvili, Mzaro/Mzagve L'expression des repères identitaires dans les oeuvres littéraires. Actes du 2e colloque "L'Europe et le Caucase. Relations interrégionales et la question de l'identité. (პროცესშია)

J

Japaridze, NJ და Okuneva, VG და Qsovreli, MG და Surmava, AG და Lordkipanidze, TG და Kiladze, Maia და Zhvania, Mzia G Hypokinetic stress and neuronal porosome complex in the rat brain: the electron microscopic study. Micron, 43 (9). С. 948-953. ISSN 0968-4328

K

Kavelashvili , Teo poster. library Iliauni. (არ გამოქვეყნებულა)

M

Mamatsashvili, Atinati Le jaune relique, couleur-pan, en tant que représentation de l’exil et du temps révolu. Poexil.

Mamatsashvili, Atinati L’identité en métamorphose et son rapport au monde extérieur. D’après Un autre. Chronique d’une métamorphose de Imre Kertész. L’Europe et le Caucase. Les relations inter-régionales et la question de l’identité. С. 392-404.

Metreveli, Nunu და Chikvaidze , E. და Namicheishvili, L. და Jariashvili, K. და Kuchava, A. და Chankvetadze, M. UV Radiation damages of collagen. In: 1st International Conference Nano – IBCT 2011, Radiation damage of biomolecular systems: Nano-scale insights into Ion Beam Cancer Therapy, 2-6 October, 2011, Caen, France.

Metreveli, Nunu და Jariashvili, K. და Namicheishvili, L. და Chikvaidze, C. და Svintradze, D. და Sionkowska, A. და Skopinska, J. UV-Vis and FT-IR spectra of ultraviolet irradiated collagen in the presence of antioxidant ascorbic acid. In: XIII European Conference on the Spectroscopy of Biological Molecules , August 28 - September 2, 2009, Palermo, ITALY.

Metreveli, Nunu და Namicheishvili, L. და Jariashvili , K. და Chikvaidze, E. Radiation Damage in Collagen Molecules. In: VII International Conference on Radiation Damage in Biomolecular Systems.

R

Rcheulishvili, O.A. და Metreveli, Nunu და Kalabegishvili, T.L. და Rcheulishvili, A.N. და N. A. Rcheulishvili, N.A. Investigation of the assimilation of Cd by edible plant Saffron. In: 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, June 16-20, 2013 , Athens, Georgia, USA.

Rcheulishvili, Olia და Metreveli, Nunu და Kalabegishvili, Tamaz და Rcheulishvili, Aleksandre და Rcheulishvili, Nino და Korpela, Timo და Papukashvili, Dimitri Studying the accumulation and distribution of Mn, Cu, Cd and Zn by some Georgian feed plants. In: 6th International Symposium on Recent Advances in Food Analysis (RAFA 2013), 5-8 November, 2013., Prague, Czech Republic.

Rcheulishvili, Olia A. და Metreveli, Nunu და Rcheulishvili, A.N. და Kalabegishvili, T.L. და Holman , , H.Y. Uptake of Cr, Fe, Mg and K by Bacteria Arthrobacter oxydans. In: ICOBTE 2013: 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements.

დოხტურიშვილი, მზაღო/მზაღვე Ou Li Po - მწერლები და მათემატიკოსები ახალი ლიტერატურული ფორმების ძიებაში ენობრივი ავანტიურა. ლიპოგრამატიკული ინტერტექსტი / ჰიპერტექსტი. In: შედარებითი ლიტერატურის სემინარი, 2009 წლის 11 თებერვალი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (არ გამოქვეყნებულა)

თუშაბრამიშვილი, ნიკოლოზ ზემო იმერეთის მღვიმეები და ზედა პალეოლითელ ადამიანთა სამეურნეო საქმიანობა. საქართველოს ერoვნული მუზეუმის მოამბე, I (46B). С. 23-41. ISSN ISSN 1512-1895

შავერდაშვილი, ეკატერინე ჟურნალი ლოგოსი. მხატვრული ტექსტების შეტანა გერმანული ენის გაკვეთილზე. Jurnali logosi.

ეს სია შეიქმნა: Mon Apr 23 00:44:31 2018 PDT.