ობიექტების წლებით 2001

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | K | M | S | T | V | | | | | | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 34.

A

Akhalkatsi, Maia და Kimeridze, Mariam და Künkele, Siegfried და Lorenz, Richard და Mosulishvili, Marine (2001) Orchids of Georgia. Journal Europäischer Orchideen, 33 (1). С. 457-458. ISSN 0945 -7909

Akhalkatsi, Maia და Kimeridze, Mariam და Künkele, Siegfried და Lorenz, Richard და Mosulishvili, Marine (2001) Wild Orchids of Georgia. CENN Caucasus Environmental NGO, Tbilisi, Georgia.

Akhalkatsi, Maia და Lösch, Rainer (2001) Changes in Water Relations, Solute Leakage and Growth Characters During Seed Germination and Seedling Development in Trigonella coerulea (Fabaceae). Journal of Applied Botany and Food Quality, 75 (3/4). С. 144-151. ISSN 1613-9216

Aprasidze, David (2001) Kooperation und Stabiliteaet im Kaukasus. In: Militär und Gesellschaft im Kontext europäischer Sicherheit. Demokratie, Sicherhei, Frieden . Nomos Verlag, Baden-Baden, С. 192-200. ISBN 3-7890-7373-3

K

Kikvidze, Zaal და Khetsuriani, Liana და Kikodze, David და Callaway, Ray (2001) Facilitation and interference in subalpine meadows of the central Caucasus. Journal of Vegetation Science, 12. С. 833-838.

Kikvidze, Zaal და Ohsawa, Masahiko (2001) Richness of Colchic vegetation: comparison between refugia of south-western and East Asia. BMC ecology, 1 (6). ISSN 1472-6785

Kosowsky, Arthur და Mack, Andrew და Kahniashvili, Tina (2001) Gravitational radiation from cosmological turbulence. Physical Review D, 66.

M

Manjavidze, Nino (2001) Differential boundary value problem of the theory of analytic functions on a cut plane. Complex Variables, Theory and Application,, 46 (3). С. 265-276.

Manjavidze, Nino (2001) Some boundary value problems with shift for analytic functions on a cut plane. Progress in Analysis,Edited by H.Begehr, R. Gilbert, 2. С. 763-769.

Metreveli, Nunu და Namicheishvili, L და Jariashvili, K და Jorjishvili, I და Mrevlishvili, G (2001) The Influence of Ultra-violet Irradiation on Collagen. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 164 (3). С. 538-540. ISSN 0132 - 1447

S

Shaverdashvili, Ekaterine (2001) Deutsch in Georgie. Funk, Hermann; Koenig, Michael (Hg.) Kommunikative Fremdsprachendidaktik - Theorie und Praxis in Deutsch als Fremdsprache. Festschrift für Gerhard Neuner zum 60. Geburtstag. С. 206-213. ISSN 978-3-89129-808-4 •

T

Tarkhnishvili, David და Hille, Axel და BÖhme, Wolfgang (2001) Humid forest refugia, speciation and secondary introgression between evolutionary lineages: differentiation in a Near Eastern brown frog, Rana macrocnemis. Biological Journal of the Linnean Society, 74 (2). С. 141-156. ISSN 1095-8312

Tavkhelidze A. (2001) Method for increasing of tunneling through a potential barrier. US patent 6,281,514.

Tavkhelidze A., Bibilashvili A., Samadashvili Z. (2001) Wafer having smooth surface. US patent 6,281,139.

Tevzadze, Gigi (2001) Socio-physical parallelism (On the absolute primacy of the social). (არ გამოქვეყნებულა)

V

Verulava, Tengiz და Kalandadze, Temur (2001) Health Care System in Georgia. Academy Sciences of Georgia. Scientific Publishing Company “Metsniereba”, Tbilisi. ISBN 99928-0-219-7

ბუხრაშვილი, პაატა (2001) ქართულ-სომხური ურთიერთობების გააზრებისათვის. ამირანი (4-5). С. 113-138. ISSN 1512-0449

ბუხრაშვილი, პაატა (2001) საცხოვრისის ფენომენი კავკასიის პალეომეტალების ხანის კულტურათა სისტემაში. ქუთაისური საუბრები - VIII (სიმპოზიუმის მასალები) . С. 43-45.

ბუხრაშვილი, პაატა (2001) დროშა (საწინამძღვრო ჯვარი) ლაშარის ხმელგორიდან (ფშავიდან)/Preliminary report archaeological discovery: ,,Drosha" (processional cross) from Lasharis Jvari (Khmelgori, Pshavi). ამირანი, IV-V. ISSN 1512-0449

ბუხრაშვილი, პაატა (2001) ქართლ-კახეთი XVIII ს-ის უკანასკნელ მეოთხედსა და XIX ს-ის დამდეგს. ამირანი (4-5). С. 139-164. ISSN 1512-0449

დობორჯგინიძე, ნინო (2001) ეტიმოლოგიურ-ლექსიკოლოგიური ხასიათის კომენტარები „ფსალმუნთა გამოკრებული თარგმანებიდან“. ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები, ტ. 30.

დოხტურიშვილი, მზაღო/მზაღვე (2001) "მუსიკა უპირველეს ყოვლისა”: დევიზი თუ მანიფესტი?”. ”ენა, თaრგმანი, ლიტერატურა.” .

თევდორაძე, ნინო (2001) ფსიქიკის ფსიქოანალიტიკური მოდელი და ცნობიერების ნაკადის როგორც მეტყველების ტიპის პრობლემა. ენა, თარგმანი, ლიტერატურა, სამეცნიერო შრომათა კრებული, VI (5/4-13). С. 49-56. ISSN 999928-830-5-2

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2001) სოციალ-ფიზიკური პარალელიზმი (სოციალურის აბსოლუტური პირველადობის შესახებ). კრებული: საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტთა შრომები, 1.

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (2001) სოციალური ცვლილებების სოციოლოგია. ჟურნალი "აფრა".

კირვალიძე, ნინო (2001) კორეფერენციისა და სუბსტიტუციის ტექსტის წარმომქმნელი თავისებურებანი თანამედროვე ინგლისურში. თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული "ენა, თარგმანი, ლიტერატურა" , VI. С. 56-62. ISSN 99928-830–5–2

ლომთაძე, თამარ (2001) ქალაქური მეტყველების თავისებურებები (ქ. ქუთაისის მაგალითზე). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მალაზონია, დავით (2001) ქართული ისტორიოგრაფიული აზრივნება XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. სახელმძღვანელო. ქრონოგრაფი.

მრევლიშვილი, ნანა (2001) გრიგოლ ნოსელის "გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების" ქართული ვერსია. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ნებიერიძე, ნონა (2001) 1832 წლის შეთქმულება და მისი გამოძახილი XIX საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

რობაქიძე, ლალი (2001) დავით კლდიაშვილი ქართველ მწერალთა თვალთახედვით. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცერცვაძე, ნინო (2001) ფატიკური ფუნქციის როლი საკომუნიკაციო არხის ეფექტურობაში. დასავლეთ ევროპის ენები და ლიტერატურა, Западноевропейские языки и литература, Western European Languages and Literature (339(2)). С. 272-276. ISSN 1512-1496

ცერცვაძე, ნინო (2001) ენის ფატიკურ და ემოციურ ფუნქციათა ურთიერთდამოკიდებულების შესახებ. დასავლეთ ევროპის ენები და ლიტერატურა, Западноевропейские языки и литература, Western European Languages and Literature (339(2)). С. 277-280. ISSN 1512-1496

ჯაში, ქეთევანი და ჯაში, მარინა და კვანტალიანი, ქეთევანი (2001) ქართულ-ფრანგულ-ინგლისურ-გერმანულ-რუსული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონი. ლინგვა პლუსი, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ISBN УДК 804.0-3=20=81.2=94.6

ეს სია შეიქმნა: Fri Nov 17 13:18:24 2017 PST.