ობიექტების წლებით 1998

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | D | K | M | T | V | Г | Д | Л | П | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 18.

A

Akhalkatsi, Maia და Gvaladze, Guranda და Taralashvili, Natela (1998) Embryology of primula algida and Primula amoena (Primulaceae). Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 157 (1). С. 98-100. ISSN 0132 - 1447

D

Durrer, Ruth და Kahniashvili, Tina და Yates, Andrew (1998) Microwave background anisotropies from Alfvén waves. Microwave background anisotropies from Alfvén waves, 58.

K

Kikvidze, Zaal (1998) Facilitation and Competition in Alpine Plant Communities. Global Environmental Research, 9. С. 261-264.

Kikvidze, Zaal და Nakhutsrishvili, Gia (1998) Facilitation in subnival vegetation patches. Journal of Vegetation Science, 9 (2). С. 261-264. ISSN 1654-1103

M

Mrevlishvili, C.M. და Metreveli, Nunu და Razmadze, G.Z. და Mdzinarashvili, T.D. და Kakabadze, G.R. და Khvedelidze, M.M. (1998) Partial heat capacity change — Fundamental characteristic of the process of thermal denaturation of biological macromolecules (proteins and nucleic acids). Thermochimica Acta, 308 (1-2). С. 41-48. ISSN 0040-6031

Mrevlishvili, G.M და Kankia, B.I. და Mdzinarashvili, T.J. და Brelidze,, T.I. და Khvedelidze, M.M. და Metreveli, Nunu და Razmadze, G.Z. (1998) Liposome-DNA interaction: microcalorimetric study. Thermochimica Acta, 94 (1). С. 139-143. ISSN 0040-6031

Mитайшвили, Т.И. (1998) метаболизм карбоциклических ароматических ксенобиотиков в растенях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

T

Tavkhelidze, A. და Mygind, J. (1998) Low-frequency noise in single electron tunneling transistor. J. Appl. Phys. , 83. р. 310.

V

Valdarnini, Riccardo და Kahniashvili, Tina და Novosyadlyj, Bohdan (1998) Large scale structure formation in mixed dark matter models with a cosmological constan. Astronomy and Astrophysics, 336. С. 11-228.

Г

Гумашвили, З.Э. (1998) Из истории чеченской и ингушской республик в конце XIX - начале XX веков. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Давиташвили, Е.С. (1998) Получение,биохимическая характеристика и изучение функций галктоза-специфического лектина из растения coriandrum sativum. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Л

Лебанидзе, Г.Ш. (1998) Антропоцентризм и коммуникативная лингвистика (теоретический синтез). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

П

Патиев, С.У. (1998) Структурно-семантическая характера устойчивых сочетаний ингушского языка. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბადრიაშვილი, მერი (1998) ჯალათისა და მსხვერპლის მეტაფორა XX საუკუნის ქართულ პროზაში. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

გულედანი, ლია (1998) სვანური ანდაზების ენის ფონოლოგიურ-ეტიმოლოგიური ანალიზი. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (1998) პარადიგმა და ურჩხული (ფილოსოფიური გონების საქმის გამოძიება). "აფრა".

მალაზონია, დავით (1998) ”ილია ჭავჭავაძე საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდის შესახებ”. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი" (2). С. 71-73. ISSN 1512-0333

მალაზონია, დავით (1998) ილია ჭავჭავაძე ისტორიაში პიროვნების როლისა და გამოჩენილ ქართველ ისტორიულ მოღვაწეთა მნიშვნელობის შესახებ. საისტორიო ალმანახი ”კლიო” (2). С. 23-33.

ეს სია შეიქმნა: Tue Apr 25 23:41:29 2017 PDT.