ობიექტების წლებით 1995

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: M | Г | К | Р | С | Х | Ц | | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 17.

M

Mukhigulashvili, Sulkhan (1995) On a two-point boundary value problem for second order functional differential equations. memoirs on differential equations and mathematical physicsmemoir.

Mukhigulashvili, Sulkhan და Lomtatidze, Alexander (1995) On periodic solutions of second order functional differential equations. Memoirs on differential equations and mathematical physics.

Г

Гогоберидзе, М.К. (1995) Биосинтез стероидных гликозидов культурой клеток и ткани Yucca glorioza L. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гуриелидзе, К.Г. (1995) Метаболизм олигофуростанозидов в некоторых сапониносодержащих растениях и в культуре клеток диоскореи дельтовидной. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Киртадзе, Э.Г. (1995) Основные метоболические пути при вторичном спиртовом брожении. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Р

Рухадзе, Г.Г. (1995) Рота- и коронавирусные инфекции свиней: биология возбудителей и создание средств экспресс-диогностики и специфической профилактики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Садунишвили, Т.А. (1995) Основные метоболические пути ассимиляции аммония в высших растениях. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сопромадзе, А.Н. (1995) Биохимическое исследование фенолкарбоновых кислот, катехинов, проантоцианидинов и антоцианов виноградной лозы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Х

Хорнаули, Г.И. (1995) Вопросы грузинской ономастики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Худа, Аль-Мурад (1995) Некоторые вопросы относящиеся к линейным операторам в Гильбертовом пространстве. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ц

Циклаури, Г.Ч. (1995) Флавоноидные соединения вечнозеленных (лавровишня, цитрусы) растений. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ბუღულაშვილი, მარინა (1995) ქართული საბავშვო მწერლობა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

თევზაძე, გიგი და Tevzadze, Gigi (1995) მომავლის ნიშნები. მერიდიანი, თბილისი.

კირვალიძე, ნინო (1995) მეტყველი სუბიექტის დეიქტური რეპრეზენტაციის ლინგვოპრაგმატიკული თავისებურებები ინგლისურ ენაში (რუსულ ენაზე). არისტოტელეს სახელობის ბერძნულ-ქართული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, 3. С. 57-67.

კუტივაძე, ნესტან (1995) შიო არაგვისპირელის ნოველები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ყიფიანი, გურამ და ნოდარ, ამაშუკელი (1995) ,,კოლხური" და ,,ფრიგიული" სახლები. სხვა. ,,ცისარტყელა".

ხუციშვილი, რევაზ (1995) უნგრულ-კავკასიური პრობლემა (უნგრული ტომები ჩრდ. კავკასიაში V-IX სს.). თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Apr 24 05:37:36 2017 PDT.