ობიექტების წლებით 1960

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | B | D | K | M | R | Б | Г | К | Т | Э
ობიექტების რაოდენობა: 16.

A

Alania, I.Ph. და ალანია, ი. და Алания, И.Ф. (1960) Спектральные классы 10 звезд типа RR Лиры / ქნარის RR–ის ტიპის ათი ვარსკვლავის სპექტრები / The Spectral classes of 10 RR Lyrae Type Stars. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 127-138.

B

Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1960) Результаты спектрального исследования звёзд в трёх участках Млечного Пути. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 155-163.

D

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1960) Новые эмиссионные звезды около IC 443+S40 / ახალი ემისიური ვარსკვლავები IC 443+S40–ის ირგვლივ / New Emission Stars Near IC 443+S40. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25).

Dolidze, M.V. და დოლიძე, მ. და Долидзе, М.В. (1960) О системе S147 / S147 სისტემის შესახებ / On the System S147. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 111-117.

K

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1960) Астрономия в Грузинской ССР (К сорокалетию советской власти в Грузии). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 3-22.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1960) ასტრონომიული სამეცნიერო, სასწავლო, საცნობარო და სამეცნიერო–პოპულარული ნაშრომების ბიბლიოგრაფია (1921–1959 წწ) / Библиография грузинской астрономической литературы (1921-1959 гг.). აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 21-90.

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. და Бартая, Р.А. (1960) О двухмерной спектральной классификации звезд с применением предобъективной призмы. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 139-154.

M

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1960) Фотоэлектрические наблюдения β Лиры / ქნარის β–ს ფოტოელექტრული დაკვირვებები / Photoelectric Observations of β Lyrae. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 91-96.

Magalashvili, N.L. და მაღალაშვილი, ნ.ლ. და Магалашвили, Н.Л. და Kumsishvili, J.J. და ქუმსიშვილი, ი.ი. და Кумсишвили, Я.И. (1960) Фотоэлектрические наблюдения затменной переменной VW Цефея / ბნელებადი ცვალებადი ვარსკვლავის ცეფევსის VW–ის ფოტოელექტრული დაკვირვებები / Phtoelectric Observations of the Eclipsing Variable Stars VW Cephei. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 97-103.

Mirzojan, L.V. და მირზონიანი, ლ. და Мирзоян, Л.В. და Bartaya, R.A. და ბართაია, რ. (1960) Спектральные Наблюдения AG Дракона / AG Dra–ის სპექტრული დაკვირვებანი / Spectral Observations of AG Draconis. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 121-125.

R

Razmadze, N.A. და რაზმაძე, ნ.ა. და Размадзе, Н.А. (1960) Новые Hα-эмиссионные звезды в Единороге / ახალი Hα –ემისიური ვარსკვლავები მარტორქაში / New Hα -Emission Stars in Motoceros. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (25). С. 119-120.

Б

Беридзе, Н.З. (1960) Методика изучения значений падежей русского языка в 5-7 классах грузинской общеобразовательной школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Г

Гогочури, Д.Л. (1960) Отражение социалистического строительства в грузинской народной поэзии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Курбанов, Ч.Г. (1960) Диапазон лексических вариантов во фразеологии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Таборидзе, М.Д. (1960) Вопросы методики обучения школьному сочинению в 8-х-10-х классах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Э

Эсиашвили, Г.А. (1960) Педагогическая практика студентов по физике. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 14 16:39:54 2019 PST.