ობიექტების წლებით 1960

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
ობიექტების რაოდენობა: 4.

Беридзе, Н.З. (1960) Методика изучения значении падежеи русского языка в 5-7 классах грузинскои оищеобразовательнои школы. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Гогочури, Д.Л. (1960) Отражение социалистического строительства в грузинской народной поэзии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Таборидзе, М.Д. (1960) Вопросы методики обучения школьному сочинению в 8-х-10-х классах. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Чхеидзе, И.М. (1960) Роман К.Гамсахурдиа "Похищение луны". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Mon Sep 25 14:00:20 2017 PDT.