ობიექტების წლებით 1945

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | C | K | M | T | V
ობიექტების რაოდენობა: 9.

A

Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Амбарцумиан, В.А. (1945) On the fluctuation of brightness of the Milky Way / ირმის ნახტომის სიკაშკაშის ფლუქტუაციების შესახებ / О флуктуациях яркости млечного пути. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 43-49.

C

Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1945) კურორტ აბასთუმნის აქტინომეტრული დახასიათებისთვის / К астинометрической характеристике курорта Абастумани. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 127-166.

K

Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. (1945) Color-indices of 3219 stars in nine Kapteyn areas with the zone of galactic latitudes 10-20 / Колор-индексы 3219 звёзд в дефиаты площадках в зоне галактических широт b=10-20. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 71-116.

M

Melnikov, O.A. და Мельников, О. და მელნიკოვი, ო. (1945) On the absorption in the windows of zone of avoidance / კოსმოსური შთანთქმის შესახებ "აცილების ზონის სარკმლებში". აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 51-56.

Melnikov, O.A. და მელნიკოვი, ო. და Мельников, О. (1945) The light absorption from the long-period Cepheids in connection with the question of zero-point of the "period-luminosity" curve კოსმოსური შთანთქმა გრძლპერიოდიანი ცეფეიდების მიხედვით "პერიოდი–ბრწყინვალების" მრუდის ნულ–პუნქტის საკითხთან დაკავშირებით / Космическое поглощение по долгопериодическим цефеидам в связи с вопросом о нул -пункте крипой "период -светимость". აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 57-70.

T

Tevsadse, G.A. და თევზაძე, გ. და Тевзадзе, Г.А. (1945) კომეტის 1942 თევზაძე II კუდის ტიპის განსაზღვრისათვის / К определению типа хвоста кометы 1942 Тевзадзе II. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 123-126.

V

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1945) Color-indices of 215 extragalactic nebulae / 215 გარეგალაქტიკური ნისლეულის კოლორ–ინდექსები. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 1-41.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. (1945) On the Degree and Direction of he Plane of Polarization in the Streamers of the Solar Corona and in the Regions Free of them According to the Observation of the Total Solar Eclipse of September 21, 1941 / პოლარიზაციის ხარისხისა და სიბრტყის მიმართულების განსაზღვრა მზის კორონის სხივებრ და არასხივებრ უბნებში 1941 წლის 21 სექტემბრის მზის სრული დაბნელების დაკვირვების საფუძველზე. აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory (8). С. 117-121.

Vashakidze, M.A. და ვაშაკიძე, მ. და Вашакидзе, М.А. და Ambarzumian, V.A. და ამბარცუმიანი, ვ. და Амбарцумиан, В.А. და Melnikov, O.A. და Мельников, О. და Kharadze, E.K. და ხარაძე, ე.კ. და Харадзе, Е.К. და Tevsadse, G.A. და თევზაძე, გ. და Тевзадзе, Г.А. და Chkhaidze, Sh.M. და ჩხაიძე, შ. და Чхаидзе, Ш.М. (1945) აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის ბიულეტენი / Bulletin of the Abastumani Astrophysical Observatory. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი.

ეს სია შეიქმნა: Tue Feb 19 22:26:50 2019 PST.