ობიექტები თემით "X Undefined"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 18.

ბრაგვაძე, თამარ (2011) მცენარეთა სახეობრივი და ფესვთა სისტემის მრავალფეროვნება ცენტრალური კავკასიონის მაღალმთის სათიბ და საძოვარ მდელოებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაშვილი, მეგი (2010) სამხედრო და ეკონომიკური ფაქტორის როლი სახელმწიფოს ძლიერებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიუაშვილი, ეთერ (2011) ” ზრდილობის კატეგორია და კულტურათშორისი კომუნიკაცია”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დანელია, ია (2010) ინგლისურენოვანი პოლიტიკური დისკურსის სტილისტიკური და პრაგმატიკული ასპექტები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელოშვილი, ეკა (2011) გრამატიკის სწავლება თამაშების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვეფხვაძე, ბელა (2011) საქართველოს სკოლებში გუნდური მრავალხმიანი სიმღერის სწავლების მნიშვნელობა უპირატესობების კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზინდრიშვილი, ლანა (2011) კულტურათაშორისი კომუნიკაცია და მისი დამაბრკოლებელი ფაქტორები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თაბაგარი, მარიკა (2010) წერის სტრატეგიები ესეს სწავლების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თავხელიძე, ინგა (2011) ეროვნული სტერეოტიპები და კულტურათაშორისი კომუნიკაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლადარია, კონსტანტინე (2010) საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის რეფორმა 1917–1921 წლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მესხი, ლია (2010) გამა-ამონოერბოს მჟავას A ტიპის რეცეპტორის γ და Δ სუბერთეულების რაოდენობრივი ცვლილებები კაინის მჟავით გამოწვეული ეპილეფსიური სტატუსის და მიო-ინოზიტოლით დამუშავების შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მილაძე, ელიზა (2011) „ენობრივი ტაქტი და კულტურათაშორისი კომუნიკაცია“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუხიშვილი, სოფიო (2011) აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების შიდა ოჯახური ურთიერთობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბატაძე, დათო (2011) „ნაციონალიზმის როლი და გავლენა უსაფრთხოების სექტორზე“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფრიდონაშვილი, თამთა (2011) დინამიური ვებ გვერდის შექმნა PHP, HTML, MySQL, CSS, JavaScript, Jquery ტექნოლოგიების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქანთარია, ეკატერინე (2010) წიწილებში იმპრინტინგის პროცესში მემბრანული-მიტოქონდრიული ფრაქციის ცილოვანი სპექტრის ცვლილებების შესწავლა ორ-განზომილებიანი ელექტროფორეზის მეთოდით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩოხელი, ნინო (2010) მოზარდების სოციალიზაცია და დევიაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხეიძე, რუსუდან (2011) დონორების როლი მედიის განვითარების პროცესში საქართველოში ( 1995 - 2010 ). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Apr 24 15:52:43 2017 PDT.