ობიექტები თემით "T Technology > TM Software Engineering"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 19.

არევაძე, ბექა (2016) ფარმაცევტული პროფილის მქონე მრჩეველი სისტემის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუკია, გიორგი (2015) პროცესების მართვის პროგრამული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დგებუაძე, გიორგი (2013) საპენსიო ფონდის ერთი მოდელისა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თითბერია, ლევან (2017) მობილური მოწყობილობისთვის განკუთვნილი ლოგიკური თამაშის ერთი რეალიზაციის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იმერლიშვილი, ილია (2013) სასწავლო დაწესებულების აუდიტორიების ეფექტური განაწილების პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაკაშვილი, გიორგი (2017) ონლაინ მაღაზიის ვებ პორტალის ერთი რეალიზაციის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობიაშვილი, გიორგი (2014) მონაცემების დაზიანების აღმოჩენისა და კორექციის ალგორითმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კრაწაშვილი, ალექსანდრე (2014) ფულადსაკრედიტო დაწესებულების საინფორმაციო სისტემის მოდელის აგება და კომპიუტერული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარკოზაშვილი, რუსუდან და ტატანაშვილი, მარიამ (2013) დინამიური შევსებადი ტერმინოლოგიური ლექსიკონის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭავარიანი, ილია (2017) პროფესიულ მუშაკთა სოციალური ქსელის ერთი რეალიზაციის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უბილავა, დავით (2016) მომსახურებაზე ორიენტირებული ბიზნეს-პროცესის სამართავი აპლიკაციის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფერაძე, ვახტანგ (2015) სამედიცინო პროფილის მქონე მრჩეველი სისტემის კომპიუტერული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღოლიჯაშვილი, მაკა (2018) საუნივერსიტეტო სივრცეში სტუდენტთა ადგილზე მომსახურების ვებ პორტალის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყაველაშვილი, გიორგი (2015) ქართული ეთნოგრაფიული ლექსიკონის კომპიუტერული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შავერდაშვილი, ნინო (2017) საკრედიტო ორგანიზაციის ელექტრონული მართვის სისტემის ერთი რეალიზაციის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვილი, მაია (2018) ფაზი ლოგიკის გამოყენება სამედიცინო დიაგნოსტიკაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუცურაული, ბექა (2018) ქუჩების ბაზის გამოყენებით ოპტიმალური მარშრუტის შემუშავების ერთი მექანიზმის შესახებ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფიაშვილი, გიორგი (2015) ზოგიერთი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლების მიახლოებითი ამოხსნის ალგორითმების გამოკვლევა და პროგრამული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯერიაშვილი, ლევან (2018) საკრედიტო ბარათების გამოყენება ჯგუფური ღონისძიებების ორგანიზებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 22:30:33 2019 PST.