ობიექტები თემით "T Technology > TM Software Engineering"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 11.

არევაძე, ბექა (2016) ფარმაცევტული პროფილის მქონე მრჩეველი სისტემის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუკია, გიორგი (2015) პროცესების მართვის პროგრამული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დგებუაძე, გიორგი (2013) საპენსიო ფონდის ერთი მოდელისა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იმერლიშვილი, ილია (2013) სასწავლო დაწესებულების აუდიტორიების ეფექტური განაწილების პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობიაშვილი, გიორგი (2014) მონაცემების დაზიანების აღმოჩენისა და კორექციის ალგორითმები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კრაწაშვილი, ალექსანდრე (2014) ფულადსაკრედიტო დაწესებულების საინფორმაციო სისტემის მოდელის აგება და კომპიუტერული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარკოზაშვილი, რუსუდან და ტატანაშვილი, მარიამ (2013) დინამიური შევსებადი ტერმინოლოგიური ლექსიკონის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უბილავა, დავით (2016) მომსახურებაზე ორიენტირებული ბიზნეს-პროცესის სამართავი აპლიკაციის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფერაძე, ვახტანგ (2015) სამედიცინო პროფილის მქონე მრჩეველი სისტემის კომპიუტერული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყაველაშვილი, გიორგი (2015) ქართული ეთნოგრაფიული ლექსიკონის კომპიუტერული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაფიაშვილი, გიორგი (2015) ზოგიერთი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლების მიახლოებითი ამოხსნის ალგორითმების გამოკვლევა და პროგრამული რეალიზაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Tue Sep 19 06:04:09 2017 PDT.