ობიექტები თემით "Q Science > QA Mathematics > QA76 Computer software"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: M |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 23.

M

Midodashvili, Pavle (2011) 01. Northwind მონაცემთა ბაზის ინსტალაცია. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 02. მონაცემთა ბაზების სერვერის ინსტალაცია. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 03. მონაცემთა ბაზის დიაგრამის შექმნა და დიაგრამების დიზაინერის შესაძლებლობები. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 04. მონაცემთა ბაზის შექმნა. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 05. SELECT ოპერატორის შემცველი SQL-მოთხოვნები. ნაწილი#1. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 06. SELECT ოპერატორის შემცველი SQL-მოთხოვნები. ნაწილი#2. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 07. SQL-ის მონაცემთა ტიპები. ნაწილი#1. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 08. SQL-ის მონაცემთა ტიპები. ნაწილი#2. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 09. WHERE ოპერატორის გამოყენება T-SQL-მოთხოვნებში. ნაწილი#1. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 10. WHERE ოპერატორის გამოყენება T-SQL-მოთხოვნებში. ნაწილი#2. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 11. WHERE ოპერატორის გამოყენება T-SQL-მოთხოვნებში. ნაწილი#3. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 12. ახალი ცხრილების შექმნა მონაცემთა ბაზაში. ნაწილი#1. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 13. JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი#1. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 14. JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი#2. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 15. JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი#3. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 16. JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი#4. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2011) 17. JOIN კონსტრუქციის გამოყენება T-SQL მოთხოვნებში. ნაწილი#5. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2012) 18. SQL Server 2008 R2-ის სისტემური მონაცემთა ბაზები. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2012) 19. მონაცემთა ბაზის შექმნა, მისი მოდიფიცირება და წაშლა. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2012) 20. მონაცემთა ბაზის ფიზიკური ფაილებისა და მათი ჯგუფების არქიტექტურა. [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2012) 21. SQL Server-ის სქემები (schema). [ვიდეო]

Midodashvili, Pavle (2012) 22. მონაცემთა მთლიანობის მართვა #1. NULL და CHECK შეზღუდვები. [ვიდეო]

დგებუაძე, გიორგი (2013) საპენსიო ფონდის ერთი მოდელისა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Fri Nov 16 19:48:40 2018 PST.