ობიექტები თემით "K Law > KB Public law and policy"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 13.

გიგოლაშვილი, ნინო (2018) უსაფრთხო და ჯანსაღი შრომის პირობები და შრომის პირობების ინსპექტირება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლიძე, თაია (2018) გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში-საქართველოში არსებული პრაქტიკა და პრობლემის გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დავითაშვილი, ნატო (2018) სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელების წინამოსამზადებელი ეტაპის მნიშვნელობა. საქართველოში არსებული პრობლემების ანალიზი და მათი გადაწყვეტის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, თამარ (2018) გაუპატიურებასთან დაკავშირებული ეროვნული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი გენდერულ ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კერვალიშვილი, კახაბერ (2018) სიძულვილის ენა სოციალურ მედიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, მარიამ (2018) ერთი და იმავე სქესის პირების ურთიერთობის სამართლებრივი აღიარება - ვაკუუმი ქართულ კანონმდებლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობახიძე, ანა (2018) შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შრომითი უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემები და პრაქტიკა საერთაშორისო და ქართული სამართლის მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაფანაშვილი, იოსებ (2018) პერსონალურ მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემის სამართლებრივი მოწესრიგება ქართული და ევროპული სტანდარტების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მელქაძე, მარიამ (2018) სექსუალური შევიწროების სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები და გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ონიანი, ლევან (2018) პენიტენციური ჯანდაცვა და პაციენტის უფლებები პენიტენციურ დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სტეფნიაშვილი, ია (2018) ჯანსაღ გარემოში ცხოვრების უფლება და მისი განხორციელება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქადაგიშვილი, ზურაბ (2018) საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოწვევები კონსტიტუციური ცვლილებების კონსტიტუციურობის შეფასების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქანთარია, გულად (2018) საპარლამენტო დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის პრობლემა და მისი ეფექტური გამოყენების პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 14 21:43:15 2019 PST.