ობიექტები თემით "J Political Science > JH Public administration policy"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 11.

ბეკურაშვილი, მარიამ და ქოზაური, ლევან (2016) სახელმწიფო ბიუჯეტის ტენდენციები 2004 წლიდან, ბოლო 12 წლის განმავლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბობღიაშვილი, გიორგი (2016) ეროვნული ინტეგრაციის საჯარო პოლიტიკა საქართველოში: მულტიკულტურალიზმისა და ნაციონალიზმის ფორმების ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუნტური, თათია (2016) დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის წინაშე მდგარი გამოწვევები და პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელერდაშვილი, სალომე (2016) საქართველოს პარლამენტი და მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშაყმაძე, შოთა (2017) პროფესიული განათლების დუალური სისტემის პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოლაშვილი, ქეთევან (2017) ადგილობრივი თვითმმართველობის მზადყოფნა „საჯარო სამსახურის შესახებ” ახალ კანონში შეფასების სისტემის შემოღებისთვის_სიტუაციური ანალიზი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუმლაძე, ფატი (2016) ინკლუზიური ტურიზმი, როგორც საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ზრდა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუხურაძე, რატი (2016) ელექტრონული მმართველობა როგორც მართვის მომავალი ფორმა და მისი გამოწვევები: კიბერ უსაფრთხოება და ციფრული იდენტობის ქურდობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მშვილდაძე, ელენე და ლაზუაშვილი, ნინო (2016) საქართველოს საჯარო სკოლების დაფინანსების სისტემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქუმსიაშვილი, თამარ და მიქაუტაძე, ანა (2016) პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვის სისტემა საქართველოს სკოლებში: მიღწევები და გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯალაბაძე, სალომე (2016) საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Tue Sep 19 01:22:40 2017 PDT.