ობიექტები თემით "J Political Sciences > JH Public policy administration"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 45.

აბულაძე, ბაია (2017) ღვინის კლასტერის ჩამოყალიბების პერსპექტივა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არველაძე, სალომე (2018) უკანონო მიგრაციის მართვის მექანიზმები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეკურაშვილი, მარიამ და ქოზაური, ლევან (2016) სახელმწიფო ბიუჯეტის ტენდენციები 2004 წლიდან, ბოლო 12 წლის განმავლობაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიბილური, თამთა (2018) მოქალაქეთა ჩართულობის პრობლემა ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბობღიაშვილი, გიორგი (2016) ეროვნული ინტეგრაციის საჯარო პოლიტიკა საქართველოში: მულტიკულტურალიზმისა და ნაციონალიზმის ფორმების ჭრილში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოლოკაძე, თორნიკე (2017) "რეფორმები საქართველოს ფინანსური და საგადასახადო ადმინისტრირების მიმართულებით და ელექტრონული მმართველობის განვითარება". სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუნტური, თათია (2016) დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის წინაშე მდგარი გამოწვევები და პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბუცხრიკიძე, ბექა (2018) თავშესაფრის მაძიებლებსა და ლტოლვილებთან დაკავშირებული სამთავრობო პოლიტიკა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოლაძე, ანა (2017) ფაქტორები, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს საქართველოში სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობის ხარისხზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუგუშვილი, სალომე (2018) ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის გარდამავალი პერიოდის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელერდაშვილი, სალომე (2016) საქართველოს პარლამენტი და მოქალაქეთა ჩართულობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშაყმაძე, შოთა (2017) პროფესიული განათლების დუალური სისტემის პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზივზივაძე, ხატია (2018) ელ-მმართველობის სერვისების გამოწვევები საქართველოში: e-ID ბარათის გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თადიაშვილი, ხატია (2018) შინმოვლა მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები ხანდაზმული მოსახლეობისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თეთრაული, ნინო (2017) არჩევნების ელექტრონული ფორმატი: მზაობა, გამოწვევები და მოსახლეობის განწყობები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ირემაშვილი, ია და ლეკვეიშვილი, მარიამ (2017) ფასიანი მომსახურების შედარება საჯარო და კერძო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კასრაძე, ვახტანგ (2017) ევროკავშირის პოლიტიკა საქართველოსთან მიმართებაში: გერმანულ-პოლონური გავლენები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოდუა, ეკატერინე (2018) მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი და მისი გავლენა საქართველოს ბაზარზე არსებულ კომპანიებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლელაძე, ანი (2017) არამატერიალური მოტივაციის მეთოდები საჯარო და კერძო დაწესებულებებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეჟავა, როსტომი და არველაძე, ვალერი (2017) არარეგულირებული პროსტიტუცია საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლობჟანიძე, ელისო (2018) თბილისი - უმაღლესი განათლების საერთაშორისო ჰაბი: პრობლემები და გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომსაძე, გიორგი (2018) საკადრო პოლიტიკის გამოწვევები საჯარო სამსახურში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამულაიძე, თამთა და ლაბარტყავა, ეკატერინე (2017) პიარის როლი და მნიშვნელობა საჯარო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარაული, მარიამ (2017) გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაბინძურების წინააღმდეგ არსებული პოლიტიკის გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭანკალაძე, თამარ და ცისკარაშვილი, ბექა (2018) დასაქმება საჯარო სექტორში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოლაშვილი, ქეთევან (2017) ადგილობრივი თვითმმართველობის მზადყოფნა „საჯარო სამსახურის შესახებ” ახალ კანონში შეფასების სისტემის შემოღებისთვის_სიტუაციური ანალიზი სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუმლაძე, ფატი (2016) ინკლუზიური ტურიზმი, როგორც საქართველოს ტურისტული პოტენციალის ზრდა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურაჩაშვილი, მარიამ და ლომიძე, ლიანა (2017) „საჯარო და კერძო სამსახურებში დასაქმებისა და ანაზღაურების შედარებითი ანალიზი გენდერულ ჭრილში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მურუსიძე, თამარ (2017) ელექტრონული ჯანდაცვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუხურაძე, რატი (2016) ელექტრონული მმართველობა როგორც მართვის მომავალი ფორმა და მისი გამოწვევები: კიბერ უსაფრთხოება და ციფრული იდენტობის ქურდობა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მშვილდაძე, ელენე და ლაზუაშვილი, ნინო (2016) საქართველოს საჯარო სკოლების დაფინანსების სისტემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნასრაშვილი, გიორგი (2018) რეგულაციის გავლენის შეფასების (RIA) სისტემის გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნოზაძე, ეკატერინე (2018) სტუდენტთა მიერ ქართული და უცხოური საგანმანათლებლო სისტემის შეფასება და მათი მიგრაციული განწყობები - სახელმწიფოს როლი და გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოჩიგავა, ანანო (2017) პოლიტიკური მარკეტინგი პოლიტიკური კომუნიკაციის სახეები 21-ე საუკუნეში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სიხარულიძე, ელისაბედ (2018) საკვები ნივთიერებების გონივრული მართვა ნაკლები დანაკარგის უზრუნველსაყოფად. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სუთიძე, გვანცა (2017) ანაზღაურების სისტემები საჯარო სამსახურში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სურმავა, ირაკლი (2018) სახელმწიფო შესყიდვების არსებული სისტემის შეფასება: შეუსრულებელი ტენდერების გამომწვევი მიზეზები და მათი აღმოფხვრის პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფხაკაძე, ქეთევან (2017) DCFTA ს გავლენა ეკონომიკაზე, საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქანთარია, ირაკლი და გვასალია, გიგა (2017) ნარკოპოლიტიკის გამოწვევები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქუმსიაშვილი, თამარ და მიქაუტაძე, ანა (2016) პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერული დაგეგმვის სისტემა საქართველოს სკოლებში: მიღწევები და გამოწვევები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცერცვაძე, თამარ და ფარულავა, ნინო (2018) ნარკოტრანზიტის პრობლემა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაბუა, შოთა და ბოჭორიშვილი, თეკლე (2018) მოსახლობის საჭიროებების კვლევის პრაქტიკა ადგილობრივ თვითმმართველობებში, ბიუჯეტსა და სტრატეგიულ დოკუმენტებში/სამოქმედო გეგმებში მათი ასახვა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯალაბაძე, სალომე (2016) საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობაში მოქალაქეების ჩართულობის დაბალი მაჩვენებელი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანაშვილი, თორნიკე და მურადაშვილი, ანი (2017) მოზარდებს შორის კრიმინალი: ა.შ.შ.-სა და საქართველოს შედარება, გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯაჯანიძე, საბა (2017) შეფუთვის ნარჩენების მართვის სასურველი სქემა საქართველოსთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Wed Feb 20 13:56:32 2019 PST.