ობიექტები თემით "J Political Sciences > JT Political Science (Soviet Studies)"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: B | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 14.

B

Blauvelt, Timothy (2014) The Establishment of Soviet Power in Abkhazia: Ethnicity, Contestation and Clientalism in the Revolutionary Periphery. Revolutionary Russia, 27 (1). С. 22-46. ISSN 0954-6545

Blauvelt, Timothy (2014) From Words to Action! Nationality Policy in Soviet Abkhazia, 1921-38. In: The Making of Modern Georgia, 1918-2012. Routledge Contemporary Russia and Eastern Europe Series . Routledge, 2014, С. 233-262. ISBN 0415592380

Blauvelt, Timothy (2003) Military Mobilization and National Identity in the Soviet Union. War & Society , 21 (1). С. 41-62. ISSN 2042-4345

Blauvelt, Timothy (2014) The ‘Mingrelian Question’: Institutional Resources and the Limits of Soviet Nationality Policy. Europe-Asia Studies, 66 (6). С. 993-1013. ISSN 0966-8136

Blauvelt, Timothy (2008) Patronage and Betrayal in the Post-Stalin Succession: The Case of Kruglov and Serov. Communist and Post-Communist Studies, 41 (1). С. 105-120. ISSN 0967067X

Blauvelt, Timothy (2012) Resistance and Accommodation in the Stalinist Periphery: A Peasant Uprising in Abkhazia. Ab Imperio, 2012 (3). С. 78-108. ISSN 2166-4072

Blauvelt, Timothy (2009) Status Shift and Ethnic Mobilization in the March 1956 Events in Georgia. Europe-Asia Studies, 61 (4). С. 651-668. ISSN 0966-8136

Blauvelt, Timothy და Smith, Jeremy (2015) Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet Power. BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies . Routledge, London. ISBN 1138945234

გურგენიძე, დავით (2018) ცენზურის პოლიტიკური საფუძვლები საბჭოთა კინოში (1917 წლის ოქტობრის რევოლუციიდან 1932 წლამდე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თხელიძე, თამთა (2014) ნაციონალ-უკლონიზმი და ბუდუ მდივანის საქმე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ისრაელიანი, იანა (2018) საბჭოთა დღესასწაულები ქართული მედიის ასახვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კინწურაშვილი-ოდიკაძე, თამრიკო (2013) როგორ აფასებდნენ ბოლშევიკები პოლიტიკურ ოპონენტებს და როგორ სახავდნენ მათთან ოპონირების გზებს 1921-24 წლებში გაზეთ ,,კომუნისტში“ გამოქვეყნებული მასალების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიხლაძე, დავით (2016) საბჭოთა ჟურნალისტიკის მემკვიდრეობა დამოუკიდებელი საქართველოს მედიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წულაია, ლანა (2014) საზოგადოებრივი აზრის მართვის ერთი ნიმუშის გააზრებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Sat Nov 17 04:47:23 2018 PST.