ობიექტები თემით "P Language and Literature > PT Germanic literature"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: T |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 28.

T

Tsagareli, Levan (2010) Besonderheiten des eschatologischen Chronotopos in Christoph Ransmayrs Die letzte Welt. Modern Austrian Literature, 43 (3). С. 55-75. ISSN 0026-7503

Tsagareli, Levan (2009) Der Paradigmenwechsel im germanistischen Literaturunterricht an der Staatlichen Ivane Javakhishvili Universität Tbilisi. In: გერმანული ენა - გზა ევროპისკენ, 12-15.09.2007, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

Tsagareli, Levan (2011) Der ‚Strom der Heldenlieder‘ vs. das ‚winzige Rinnsal‘. Epos als eine maskuline Konstruktion und deren Demontage in Christa Wolfs "Kassandra". In: Sprache und Literatur im Spannungsfeld von Politik und Ästhetik. Christa Wolf zum 80. Geburtstag. iudicium, München, С. 30-40. ISBN 978-3-86205-029-1

Tsagareli, Levan (2011) Deutschsprachiges Drama. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

Tsagareli, Levan (2010) Die Anfänge der Arno-Schmidt-Rezeption in Georgien. In: Arno Schmidt global. Eine Bestandsaufnahme der internationalen Rezeption 1950–2010. edition text+kritik, München, С. 126-127. ISBN 978-3-86916-086-3

Tsagareli, Levan (2006) Die Besonderheiten der Realitätskonstruktion in Arno Schmidts ”Abend mit Goldrand”. Literatur im Unterricht. Texte der Moderne und Postmoderne in der Schule, 3. С. 209-220. ISSN 1615-6447

Tsagareli, Levan (2009) Die Dekonstruktion der Figuren in Christoph Ransmayrs ”Die letzte Welt”. Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 155. С. 134-147. ISSN 0049-8653

Tsagareli, Levan (2016) Die Dezentrierung als transkulturelles Merkmal der postmodernen österreichischen und georgischen Künstlernarrative. Chancen und Schwierigkeiten des interkulturellen Dialogs über ästhetische Fragen, 13. С. 103-117. ISSN 978-3-643-50714-3

Tsagareli, Levan (2007) Formen der Selbstreflexion in Arno Schmidts "Abend mit Goldrand". Bargfelder Bote. Materialien zum Werk Arno Schmidts (301-2). С. 21-30. ISSN 0342-8036

Tsagareli, Levan (2012) Gedichtanalyse. [საგანმანათლებლო რესურსები] (არ გამოქვეყნებულა)

Tsagareli, Levan (2011) Gefühl als Simulation in Patrick Süskinds "Das Parfum". Germanistische Studien (10). С. 274-280. ISSN 1512-3251

Tsagareli, Levan (2014) William T. Kolderup als unzuverlässiger Erzähler (Zur narrativen Struktur von Arno Schmidts Roman Die Schule der Atheisten). Germanistische Studien (11). С. 216-228. ISSN 1512-3251

Tsagareli, Levan (2015) Zum Wandel der Semantik von grauer Farbe zwischen Moderne und Postmoderne�(Rilke, Mann, Ortheil, Modick). In: Rainer Maria Rilke-Tagung in Tbilisi, 29-30 Ovtober 2015, Tbilisi. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2004) ფსევდოფანტასტიკური ელემენტის მხატვრული ფუნქცია ლეო პერუცის ისტორიულ რომანებში. სამაგისტრო thesis, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

ცაგარელი, ლევან (2003) თომას მანის შეცვლილი თავები როგორც სიმბოლურ-ალეგორიული და ფსიქოგრაფიული მოთხრობა. მნათობი (7/8). С. 59-71.

ცაგარელი, ლევან (2006) ავგუსტ სტრინდბერგი როგორც არასანდო მთხრობელი (ჯოჯოხეთის ნარატოლოგიური ანალიზი). კლასიკური და თანამედროვე ქართული მწერლობა (11). С. 307-316.

ცაგარელი, ლევან (2007) არნო შმიტის "ათეისტების სკოლა" - ტიპოსკრიპტული რომანი ფიქციასა და სიმულაციას შორის. სჯანი. ყოველწლიური ლიტერტურულ-თეორიული ჟურნალი (8). С. 26-41. ISSN 1512-2514

ცაგარელი, ლევან (2008) არნო შმიტის გვიანდელი პროზა როგორც მეტაფიქცია. სადოქტორო thesis, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

ცაგარელი, ლევან (2008) პარატექსტის მხატვრული დანიშნულება არნო შმიტის რომანში “საღამო ოქროს შარავანდედით”. In: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II სამეცნიერო კონფერენცია, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2009) მხატვრული სამყაროს დეკონსტრუქცია ქრისტოფ რანსმაირის რომანში უკანასკნელი სამყარო. In: II საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე პრობლემები, 16-18.12.2008, შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

ცაგარელი, ლევან (2008) არნო შმიტის შემოქმედების ქართული რეცეფციის სათავეებთან. In: გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების თბილისის განყოფილების საიუბილეო საღამო, მიძღვნილი ნოდარ კაკაბაძის გარდაცვალების წლისთავისა და დაბადების 85 წლისთვის, 23.09.2008, გოეთეს ინსტიტუტი. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2010) ანატოლ ფრანსი, არტურ შნიცლერი და სხვები ლეო პერუცის მსოფლმხედველობრივ პრიზმაში. წახნაგი. ფილოლოგიურ კვლევათა წელიწდეული (2). С. 230-238. ISSN 1987-7218

ცაგარელი, ლევან (2011) დიქტატურიდან ნობელის პრემიამდე. In: ჰერტა მიულერი: მეფე დაიხრება და კლავს. ინტელექტი, თბილისი, С. 3-20. ISBN 978-9941-930-60-2

ცაგარელი, ლევან (2014) გოეთეს "ფაუსტის" (ანტი)ფემინისტური კონტრაფაქტურა არნო შმიტის რომანში "ათეისტების სკოლა". In: გოეთეს საერთაშორისო საზოგადების თბილისის განყოფილების სხდომა, 11.05.2014, თბილისის კლასიკური გიმნაზია. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2013) ომის შემდგომი ხანის ლიტერატურა. In: 10 საჯარო ლექცია გერმანულ ლიტერატურაზე, ეროვნული ბიბლიოთეკა. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2013) გერმანულენოვანი სოც.რეალიზმი. In: 10 საჯარო ლექცია გერმანულ ლიტერატურაზე, ეროვნული ბიბლიოთეკა. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2013) გერმანულენოვანი ლიტერატურა სტუდენტური მოძრაობის წლებში. In: 10 საჯარო ლექცია გერმანულ ლიტერატურაზე, ეროვნული ბიბლიოთეკა. (არ გამოქვეყნებულა)

ცაგარელი, ლევან (2013) გარდატეხის ხანის ლიტერატურა. In: 10 საჯარო ლექცია გერმანულ ლიტერატურაზე, ეროვნული ბიბლიოთეკა. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Tue Sep 26 00:09:03 2017 PDT.