ობიექტები თემით "D History General and Old World > DV North Caucasus"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | B | А |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 8.

A

Anchabadze, George (2012) Historical aspects of the North Caucasus factor in relation to modern Georgia (up to 2008). The North Caucasus factor in the Georgian-Abkhaz conflict context. С. 49-59.

Anchabadze, George (2009) The Vainakhs. სხვა. Caucasian House.

B

Blauvelt, Timothy (2010) Military-Civil Administration and Islam in the North Caucasus, 1858-1883. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 11 (2). С. 221-255. ISSN 0023-4826

А

Анчабадзе, Георгий (2003) По поводу необоснонванных критических замечаний (ответ гг. танкиеву А.Х. и Сампиеву И.М.). ანალები / Analebi (2). С. 57-61.

Анчабадзе, Георгий (2012) Исторические предпосылки формирования северокавказского фактора для современной грузии (до 2008 года). Фактор Северного Кавказа в контексте грузино-абхазского конфликта.

ანჩაბაძე, გიორგი (2002) Вайнахи (Чеченцы и ингуши). სხვა. კავკასიური სახლი.

ანჩაბაძე, გიორგი (1993) ეთნონიმ ”ხაზარის” მნიშვნელობისათვის ”ქართლის ცხოვრებაში”. ქართული წყაროთმცოდნეობა VII (მე-7). С. 40-48. ISSN 0206-2100

ანჩაბაძე, გიორგი (2012) თანამედროვე საქართველოსათვის ჩრდილოკავკასიური ფაქტორის ჩამოყალიბების ისტორიული წინაპირობები (2008 წლამდე). ჩრდილო კავკასია და საქართველო. С. 18-34.

ეს სია შეიქმნა: Sat May 27 05:51:53 2017 PDT.