ობიექტები თემით "Q Science > Molecular Ecology"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 7.

სტატია

Ekhvaia, Jana და Gurushidze, Maia და Blattner , F.R. და Akhalkatsi, Maia (2014) Genetic diversity of Vitis vinifera in Georgia: relationships between local cultivars and wild grapevine, V. vinifera L. subsp. sylvestris. Genetic Resources and Crop Evolution. ISSN ISSN: 0925-9864 (Print) 1573-5109 (Online)

Hille, Axel და Tarkhnishvili, David და Meinig, Holger და Hutterer, Rainer (2002) Morphometric, biochemical and molecular traits in Caucasian wood mice (podemus/Sylvaemus), with remarks on species divergence. Acta Theriologica, 47 (4). С. 389-416. ISSN 2190-3743

Murtskhvaladze, Marine და Gavashelishvili, Alexander და Tarkhnishvili, David (2010) Geographic and genetic boundaries of brown bear (Ursus arctos) population in the Caucasus. Molecular Ecology, 19 (9). С. 1829-1841. ISSN 1365-294X

Murtskhvaladze, Marine და Gurielidze, Zurab და Kopaliani, Natia და Tarkhnishvili, David (2012) Gene introgression between Gazella subgutturosa and G. marica: limitations of maternal inheritance analysis for species identification with conservation purposes. Acta Theriologica, 57 (4). С. 383-386. ISSN 2190-3743

Tarkhnishvili, David და Gabelaia, Mariam და Mumladze, Levan და Murtskhvaladze, Marine (2016) Mitochondrial phylogeny of the Darevskia saxicola complex: two highly deviant evolutionary lineages from the easternmost part of the range. Herpetological Journal, 26. С. 175-182.

სემინარის ან კონფერენციის მოხსენება

Ekhvaia, Jana და Blattner , F.R. და Akhalkatsi, Maia (2010) Genetic diversity and relationships between wild grapevine (Vitis vinifera subsp. sylvestris) populations and aboriginal cultivars in Georgia. In: 33rd World Congress of Vine and Wine, 8th General Assambley of the OIV, 20-25 June 2010, Tbilisi, Georgia.

წიგნი

Tarkhnishvili, David (2014) Historical Biogeography of the Caucasus. Wildlife Protection, Destruction and Extinction, N/A (N/A). NOVA science publishers, New York. ISBN 978-1-63321-910-6

ეს სია შეიქმნა: Wed Feb 20 14:05:26 2019 PST.