ობიექტები თემით "Q Science > QG Life Sciences"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: G | M | S | T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 162.

G

Gegelashvili, Georgi (2017) Glutamate Transport System in the Spinal Cord: New Mechanistic Targets for Pharmacological Modulation of Excitatory Signalling. The FEBS Journal, 284 (Sp1). С. 151-152.

Gegelashvili, Georgi (2017) Glutamate Transporters as Signaling Units in Neuron-Glia Cross-Talk. Neurochemistry, 2. С. 186-187.

Gegelashvili, Georgi და Bjerrum, Ole Jannik (2015) Functional Cross-Talk Between Different Systems of Glutamate Transport and Metabolism in the Spinal Cord. In: Glia Amino Acid Transporters in Health and Disease, 2015, Atlanta, Georgia.

Gogibedashvili, Luka (2018) Revision and Updating of the Database on Key Biodiversity Areas of the South Caucasus. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

M

Mamedova, Albina (2017) "The first results of the 3rd cycle of Global Monitoring GLORIA Network of the Central Caucasus". სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Mumladze, Levan (2013) Shell size differences in Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Gastropoda) between natural and urban environments. Turkish Journal of Zoology, 37. С. 1-6.

Murvanidze, Maka და Mumladze, Levan (2016) Annotated checklist of Georgian oribatid mites. Zootaxa, 4089 (1). С. 1-81.

Murvanidze, Maka და Mumladze, Levan (2016) Annotated checklist of Georgian oribatid mites. Zootaxa, 4089 (1). С. 1-81.

S

Samkharadze, Tengiz (2017) Prevalence of Myxobolus cerebralis in Salmonids in Georgia. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

T

Tskhovrebadze, Natia (2015) International and National Students and Young Professionals Organization in Natural Resources Management and Forestry Education Field. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

Tsurtsumia, Avtandil (2015) Chemical and Biological Methods Of Environmental Pollution Determination. სამაგისტრო thesis, Ilia State University.

აბუაშვილი, დავით (2015) დავით გარეჯის ბარიტ-პოლიმეტალური საბადოს 3D მოდელირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აგლაძე, ანა (2014) ბათუმის მტაცებელ ფრინველთა სამიგრაციო ძაბრის გავლენა აჭარის სოციალურ და ტურისტულ გარემოზე და ბერდვოჩინგის პოტენციალის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ავაქოვი, მარიამ (2018) მტაცებლისა და ადამიანის კონფლიქტის შეფასება ჯავახეთის პლატოზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აკობია, ილია (2013) ტყის აღდგენის შესაძლებლობა ჯავახეთის ეროვნულ პარკში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ალიაზოვი, ესმა (2018) ანტიბიოტიკებით გამოწვეული მოლეკულური ცვლილებები მრავლობით-რეზისტენტულ E.coli-ში: ტრანსპორტერების გენების ექსპრესიის ცვლილებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანდღულაძე, ნათია (2015) რეკომენდაციები მუქწიწვოვანი ტყის მართვისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არაბიძე, ანრი (2016) „ყაზბეგის რეგიონის მაკრომიცეტები: მრავალფეროვნება და ტრადიციული გამოყენება“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არველაძე, თინათინ (2017) ელექტროგადამცემი ხაზების პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული გარემოსდაცვითი და სოციალური საკითხები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არჩვაძე, ნიკოლოზ (2015) გვარ Salix-ის გავრცელების კანონზომიერებანი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არჩუაძე, მარიამ (2018) დაცული ტერიტორიების დიზაინის გავლენა საკვანძო სახეობების მდგომარეობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასანიძე, ზეზვა (2015) მსხლის ქართული ჯიშების და მათი ველური წინაპრის - პანტის (Pyrus caucasica Fed.) მრავალფეროვნების და მოშინაურების პროცესის შესწავლა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ასკილაშვილი, ლია (2018) ანტიბიოტიკორეზისტენტული Klebsiella pneumoniae შტამების მიმართ აქტიური vB_Kp M1 და vB_Kp M9 ბაქტერიოფაგების დახასიათება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფციაური, ანა (2018) დასწავლის შემდგომი ძილ-ღვიძილის ციკლის სტრუქტურის ცვლილების გავლენა არასრულად დასწავლილი აქტიური განრიდების დავალების გახსენებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

აფხაზავა, დავით (2010) მირისტოილირებული ალანინით მდიდარი C კინაზას სუბსტრატი, α-ამინო-3-ჰიდროქსი-5-მეთილ-4-იზოქსაზოლ პროპიონატის რეცეპტორი, სიცხით შოკირებადი ცილა 90 და α-ფოდრინი იმპრიტინგის პროცესში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაბუაძე, გიორგი (2016) საქართველოში გავრცელებული Leishmania donovani-infantum -ის კომპლექსის მოლეკულურ-ეპიდემიოლოგიური დახასიათება. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბადაშვილი, თეონა (2014) ციტრუსის ფლავონოიდის, ნობილეტინის გავლენა თავის ტვინის მიტოქონდრიებში მიმდინარე ენერგეტიკულ პროცესებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ბასიშვილი, თამარ (2012) ოპიოიდური სისტემის როლი თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაღაშვილი, ბექა (2015) საქართველოს ენერგეტიკული მდგომარეობა სოციალურ-ეკონომიკურ გეოგრაფიულ კონტექსტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბელაში, გვანცა (2017) ცილა Tom1L2 -ის ცვლილებების შესწავლა იმპრინტინგის პროცესში შინაურ წიწილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბელთაძე, თორნიკე (2017) “საქართველოში გავრცელებული დეკას (Rhododendron caucasicum Pall.) პოპულაციების ფოთოლის მრავალფეროვნების შედარებითი ანალიზი მორფომეტრიული მარკერების გამოყენებით”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბერიშვილი, ნინო (2018) ლაბორატორიების ხარისხის კონტროლის ეროვნული პროგრამის მოდელის შეფასება და ანალიზი ც ჰეპატიტის დიაგნოსტიკის მიმართულებით საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბიგანაშვილი, ლიკა (2018) მაღალი მობილობის ჯგუფ B1 ცილების სეკრეცია მაკროფაგებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბრაგვაძე, თამარ (2011) მცენარეთა სახეობრივი და ფესვთა სისტემის მრავალფეროვნება ცენტრალური კავკასიონის მაღალმთის სათიბ და საძოვარ მდელოებზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გადილია, შორენა (2017) „სუბნივალური მცენარეული მიკროდაჯგუფებების სტრუქტურულ–ფუნქციური ორგანიზაცია ცენტრალური კავკასიონის დასავლეთ (სვანეთი) და აღმოსავლეთ (ყაზბეგი) რეგიონებში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაფრინდაშვილი, მარიამ (2018) მოსახლეობის ჩართულობისა და მოლოდინების კვლევა რაჭის გეგმარებითი ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეგია, ქეთევან (2015) ენდემური ხე-მცენარეების გავრცელების კანონზომიერებანი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვაზავა, ელგუჯა (2017) საქართელოში გავრცელებული კალმახების და ორაგულების მორფოლოგია და გენეტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაური, ნინო (2015) საქართველოს დაცული ტერიტორიების ლანდშაფტების პერცეფციულ-ესთეტიკური ღირებულების კვლევა (ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიგაური, ხათუნა (2016) კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენის მოდელირება ცენტრალური კავკასიონის ალპურ მცენარეთა მრავალფეროვნებაზე. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გიოშვილი, თამარ (2015) შავი ზღვის ვეშაპისნაირების შეხვედრის სიხშირე (frequency of occurrence) საქართველოს ტერიტორიალურ წყლებში და მისი ცვლილება სეზონების და ტერიტორიების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გლოველი, ქეთევან (2017) დაცული ტერიტორიები - კონფლიქტის წყარო თუ კონფლიქტის გადაჭრის საშუალება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგალაძე, მერაბ (2015) საქართველოს აღკვეთილების სამართლებრივი ბაზა და მენეჯმენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოლუბიანი, გოჩა (2017) წიწილის თავის ტვინის პლაზმური მემბრანის კოგნინის ინტერაქტომი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოროზია, ცოტნე (2015) რეკომენდაციები ზღვის ღორის (Phocoena phocoena) პოპულაციის მენეჯმენტისთვის საქართველოს ტერიტორიალურ წყლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოცირიძე, ირაკლი (2015) ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობა (ეკოსისტემური სერვისების შეფასება). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გრატიაშვილი, ნანა (2016) კავკასიური და ალპური ჭიანჭველების (Myrmoxenus tamarae (Arnol'di, 1968), Leptothorax scamni Ruzsky, 1905, Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793)) შესწავლა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულბიანი, მარიამ (2018) საქართველოს წიწვიან ტყეთა ეპიფიტური ლიქენების მრავალფეროვნება და ეკოლოგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დათუნაშვილი, მაია (2016) თავის ტვინის ინტეგრაციული მოქმედების დარღვევათა ბაზისური მექანიზმების კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დედაბრიშვილი, მარიამ (2014) დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობა საქართველოს დაცული ტერიტორიების მართვაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დვალი, ნიკოლოზ (2017) ერთსქესიანი (Darevskia dahli) და ორსქესიანი (Darevskia portschinskii) კლდის ხვლიკების ეკოლოგია: სივრცული მოდელირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დვალიშვილი, ქეთევან (2017) დაშბაშის ბუნების ძეგლის ბიომრავალფეროვნება და ტურისტული მნიშვნელობა - მართვის გეგმის შედგენა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეპიტაშვილი, გიორგი (2015) კეთილშობილი ირმის (Cervus elaphus maral) პოპულაციის In situ-კონსერვაცია საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეცადაშვილი, გვანცა (2018) გუანინ ნუკლეოტიდ დამაკავშირებელი ცილის ალფა სუბერთეულის მე-11 ფორმის ექსპრესიის ცვლილებები მხედველობითი იმპრინტინგის დროს წიწილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვადაჭკორია, ნინო (2018) წინასწარი დასწავლის გავლენა “კამინის ეფექტზე” ვირთაგვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვაშაკიძე, მაია (2014) ცხოველთა სიკვდილიანობა გზებზე ((საკვლევი ტერიტორია: E-60 საავტომობილო მაგისტრალზე აღმოსავლეთ–დასავლეთ და დასავლეთ–აღმოსავლეთ მიმართულებებით თბილისი–გორის მონაკვეთი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ზალდასტანიშვილი, თენგიზ (2015) Surface runoff assessment in two catchments of the Borjomi-Bakuriani Region, Georgia, using an approach developed for the Eastern Alps (runoff coefficient mapping, hydrological model ZEMOKOST). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თათარაშვილი, მარიამ (2014) საქართველოს ეროვნული პარკების მენეჯმენტის ეფექტურობის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

თევდორაძე, ეკატერინე (2013) სტაფილოკოკური Sb-1 ბაქტერიოფაგის გენომის ანალიზი და ლეთალური აქტივობის მქონე ფაგოსპეციფიური რეკომბინანტული კლონების შესწავლა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თვარაძე, სოფიო (2017) „ცხოვრება ზღვარზე: ნივალური მცენარეული მიკროთანასაზოგადოებების მრავალფეროვნება და სივრცული განაწილების კანონზომიერებანი მყინვარისპირა ჰაბიტატებში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

თხელიძე, დავით (2015) მცხეთის მიდამოების ტყეების ეკოლოგიურ-სამეურნეო მდგომარეობის შეფასება და დაცვა-აღდგენის შესაძლო ღონისძიებები (მცხეთის სატყეოს ფარგლებში). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იანქოშვილი, გიორგი (2017) სოციალური ქსელების მნიშნველობა გველების (Squamata: Serpentes) გავრცელების რუკის შედგენაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

იჩქითი, ბექა (2015) სატყეო სექტორისმარეგულირებელი კანონმდებლობის შესაბამისობა ეროვნული პოლიტიკის დოკუმენტთან და საერთაშორისო ვალდებულებებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაპანაძე, თამთა (2017) „მცენარეთა თერმორეზისტენტულობა სტრეს-დომინანტურ ალპურ გარემოში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კაციტაძე, მალხაზ (2015) პრეისტორიული მიგრაციები სამხრეთ საქართველოში(Y - ქრომოსომული ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კახნიაშვილი, ლელა (2016) მინდორსაცავი ზოლების გავლენა აღმოსავლეთ საქართველოს არიდული (სტეპის) ქვეზონის სასოფლო-სამეურნეო ნიადაგებზე და მათი მნიშვნელობა ნიადაგის ზედა, ნაყოფიერი ფენის დაცვისა და ეროზიის პრევენციისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვარაცხელია, მერაბ (2016) „საქართველოს სახელმწიფო ტყის ფონდის მიჩენის წესით მართვის კანონმდებლობა და პრაქტიკა“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვერღელიძე, ელისაბედ (2017) ჰიპოქსიის ზეგავლენა ფეოქრომოციტომას უჯრედების ჟანგვით მეტაბოლიზმზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვესაძე, მარიამ (2016) ბიომრავალფეროვნების კანონდარღვევათა სტატისტიკური ანალიზი აღმოსავლეთ საქართველოს მასშტაბით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კილაძე, მაია (2013) კაინის მჟავას ეფექტი ჰიპოკამპის ცოცხალი ნეირონის დენდრიტულ ხორკლებზე: მრავალფოტონიან-მიკროსკოპული კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობახიძე, დავით (2018) ტურიზმის ზეგავლენა საკვანძო სახეობების პოპულაციებზე ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოროშინაძე, ქრისტინა (2017) „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) აღსრულება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კორძაია, ირაკლი (2013) მდინარის ფსკერის მაკრუხერხემლოების გამოყენება მაშავერას აუზის გრძელვადიანი ჰიდრო-ბიოლოგიური მონიტორინგისთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუნელაური, ნანა (2012) მხედველობითი იმპრინტინგი წიწილებში - მიტოქონდრიული ცილები და α-ამინო-3-ჰიდროქსი-5-მეთილ-4-იზოქსაზოლ პროპიონის მჟავას ტიპის გლუტამატის რეცეპტორები. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპატაძე, ქეთევან (2016) მენეჯმენტის გეგმის შესრულების პრაქტიკა საქართველოს დაცულ ტერიტორიებში (ბორჯომ-ხარაგაულისა და თუშეთის დაცული ტერიტორიების მაგალითზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუსრაშვილი, ეკატერინე (2017) საქართველოს მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება დაცული ტერიტორიების შესახებ, არსებული მდგომარეობის ანალიზი და გეგმის შემუშავება გაუმჯობესებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუსრაძე, ია (2012) ანტიბიოტიკორეზისტენტული Acinetobacter baumannii-ის სპეციფიკური ბაქტერიოფაგების დახასიათება სამკურნალო-პროფილაქტიკური პრეპარატის შექმნის მიზნით. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაფერაშვილი, დალი (2018) ჰიპოკამპში ინექცირებული მიოინოზიტოლის გავლენა ლოკალური ელექტრული სტიმულაციით გამოწვეულ კრუნჩხვით აქტივობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაცუზბაია, არდაშელ (2014) „რეკომბინანტული მარკერებით პოპულაციური გენეტიკის სტრუკტურის შესწავლა საქართველოს რეგიონებში“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეკვეიშვილი, მირანდა (2018) მოზარდების პოლისომნოგრაფული და აქტიგრაფული მონაცემების შედარებითი ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლეჟავა, მონიკა (2016) შავი ზღვის საქართველოს აკვატორიის მოლუსკების ილუსტრირებული ჩეკლისტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაზმანიანი, შორენა (2017) საქართველოს რეგიონებში გავრცელებული ცხენების პოპულაციურ გენეტიკური კვლევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მარტყოფლიშვილი, ინგა (2017) საქართველოს ზედა პალეოლითური, ნეოლითური და ბრინჯაოს ხანის ადამიანის საკვები რაციონი და სამკურნალო საშუალებები პალინოლოგიური მონაცემების მიხედვით. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეტრეველი, ვასილ (2014) ტყის მარაგის შეფასება თბილისის ეროვნული პარკის მარტყოფის-ნორიოს სატყეო უბანში სატელიტური მრავალსპექტრული გამოსახულების გამოყენებით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეტრეველი, ნათელა (2017) ძილის დეპრივაციის სხვადასხვა მეთოდები: ზეგავლენა ადამიანის ძილ-ღვიძილის ციკლის ფაზათა ურთიერთდამოკიდებულებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეფარიშვილი, მაია (2017) მეხსიერების პროტეომიკული შესწავლა იმპრინტინგის დასწავლიდან 24 საათის შემდეგ შინაურ ცხოველებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მიყორაშვილი, ანა (2018) ციტოპლაზმური პოლიადენილირების ელემენტ მაკავშირებელი ცილა 3 -ის ცვლილებები მხედველობითი იმპრინტინგის დროს წიწილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მოდებაძე, მირზა (2014) აჭარის ზღვისპირეთში ფრინველზე ნადირობის პრაქტიკისა და სოციალური ასპექტების შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

მუმლაძე, ლევან (2013) საქართველოს ხმელეთის მოლუსკების მრავალფეროვნება და გეოგრაფიული განაწილება. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მუსერიძე, გვანცა (2015) ნობილეტინის მოლეკულური სამიზნე მიტოქონდრიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მძინარაშვილი, მარიამ (2017) MRSA ბაქტერიების რეზისტენტობის გენების დეტექცია პჯრ მეთოდით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადირაშვილი, ხატია (2016) ტოქსიკოგენური Escherichia coli-ს პროტეომის სპეციფიკის შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნანუმიანი, ანა (2018) NMDA-გლუტამატის რეცეპტორის და სიგმა-1 რეცეპტორის გადანაწილება სინაფსურ მემბრანაში ჰიპოთირეოზის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნონაშვილი, ზაზა (2015) ჭალის ტყის აღდგენა ჭიაურში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოკუნევა, ვერა (2012) ქრონიკული ჰიპოკინეტური სტრესის ეფექტი ნუშისებრი სხეულის ცენტრალური ბირთვის აქსო-დენდრიტული სინაფსების აღნაგობაზე. ელექტრონულ-მიკროსკოპული და ატომურ-ძალოვან-მიკროსკოპული კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ონიანი, თენგიზ (2018) აქტიური განრიდების ტესტის მოდიფიცირების და ძილის ტოტალური დეპრივაციის გავლენა არასრულად დასწავლილი ამოცანის გახსენებაზე ვირთაგვებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ორბეთიშვილი, ეკატერინე (2016) ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები თუშეთის დაცულ ტერიტორიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოქრიაშვილი, ნათია (2018) პარა-კრეზოლის ეფექტი NMDA-გლუტამატის რეცეპტორის სუბერთეულოვან შემადგენლობაზე ვირთაგვის თავის ტვინის პლაზმურ მემბრანებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპიანი, ტერეზა (2018) H-Ras-ის პალმიტირების გავლენა თავის ტვინის მიტოქონდრიების ბიოენერგეტიკაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპკიაური, ანა (2017) საქართველოში, გარეულ ფრინველებში გამოვლენილი, ფრინველის გრიპის ვირუსების ფილოგენეტიკური კავშირები ევრაზიაში გავრცელებულ ვირუსებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაჭკორია, დიანა (2018) კალციუმ/კალმოდულინ დამოკიდებული პროტეინ კინაზა I-ის ცვლილებები მხედველობითი იმპრინტინგის წიწილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რევაზიშვილი, ანი (2015) სიგმა რეცეპტორის ურთიერთქმედება დაბალი მოლეკულური წონის მქონე GTP-დამაკავშირებელ ცილებთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

რიგვავა, სოფიო (2014) მულტირეზისტენტული Enterococcus spp-ს სპეციფიკური ბაქტერიოფაგების დახასიათება. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როსტიაშვილი, ნინო (2018) NADH დეჰიდროგენაზული კომპლექსის II და IV სუბერთეულების რაოდენობრივი ცვლილება მხედველობითი იმპრინტინგის დროს წიწილებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

როსტომაშვილი, ირაკლი (2017) საქართველოში ბიოუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობის და პრაქტიკის შეფასების ანგარიში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სალია, ნინო (2015) „ყაზბეგის რეგიონში (ცენტრალური კავკასიონი) მცენარეთა სუბნივალური მიკროდაჯგუფებების ეკოლოგიური ანალიზი ექსპოზიციურ გრადიენტზე“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სახელაშვილი, ირინე (2018) საქართველოში ძილის მედიცინის განვითარების გამოწვევები: ძილის დარღვევების, პრევალენტობისა და რისკ-ფაქტორების კროს-სექციური კვლევა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სვანიძე, ეთერ (2016) ”ყაზბეგის რეგიონის ჰიდროფილური მცენარეულობა: მრავალფეროვნება და ეკოლოგიური ანალიზი“. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სილაქაძე, ნანა (2014) “საქართველოში გავრცელებული მუხის ზოგიერთი სახეობის მორფოლოგიური და მორფომეტრიული კვლევა”. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

სისვაძე, ზურაბ (2015) კავკასიის მცენარეთა ენდემური გვარების კლიმატური ნიშის მოდელირებასაქართველოს ტერიტორიაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სისვაძე, თამთა (2016) სამთო მრეწველობის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების პრობლემები ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სულამანიძე, მარიამ (2014) დიდი ზომის ძუძუმწოვრების (ირემი, დათვი, მგელი) რიცხოვნობის დინამიკა საქართველოს დაცულ ტერიტორიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ტიკარაძე, სალომე (2015) კლიმატის გლობალური ცვლილების გავლენა კავკასიის ენდემური ბუჩქების გავრცელებაზე საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

უგრეხელიძე, ქეთევან (2014) სამონადირეო ტურიზმის ანალიზი და განვითარების პერსპექტივა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ურუშაძე, ლელა (2018) ზოონოზური პათოგენები და მათი მოლეკულურ ეპიდემიოლოგიური დახასიათება საქართველოს ხელფრთიანებში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფანქველაშვილი, ეკატერინე (2017) ფარავნის ტბის ბენთოსური უხერხემლოების მრავალფეროვნება და სეზონური დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფერაძე, ნინო (2015) ადგილობრივი მოსახლეობის დამოკიდებულება და მოლოდინი ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის მიმართ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფიფია, სალომე (2014) მიო-ინოზიტოლის ზეგავლენის შესწავლა აპოპტოზურ მარკერებზე ეპილეფსიური სტატუსის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ფოლადიშვილი, ოთარ (2015) თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე წიფლნარი ტყეების დახასიათება და შედარება სანიმუშო ფართობების ანალიზის საფუძველზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფოცხიშვილი, მიხეილ (2014) ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტურობა საველე გარემოსდაცვით განათლებაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ქარუმიძე, ნათია (2012) ჩირქოვან-ანთებითი ინფექციების საწინააღმდეგო ნატურალური ანტიმიკრობულ-ანტიფუნგალური ბიოკომპოზიტის შექმნა. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქირია, ნიკა (2017) TEEB კვლევასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები - საქართველოში ჩატარებული ეკოსისტემური სერვისების შეფასების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქოქიაშვილი, მირიან (2016) ნგრევის სიმულაციის ანიმაცია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქუთათელაძე, ირინე (2018) ინფრასტრუქტურული ობიექტების ზეგავლენა დაცული ტერიტორიების ბიომრავალფეროვნებაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ღვინჯილია, ირაკლი (2015) ეკოლოგიური ექსპერტიზის მონიტორინგის ანგარიში დარიალის ხეობაში მიმდინარე პროექტების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყორიაული, სოფიკო (2016) IL -10 და მეტაბოტროპული გლუტამატის რეცეპტორის ურთიერთქმედების ზოგიერთი მექანიზმი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ყულჯანიშვილი, თათია (2016) ფარავნის და საღამოს ტბის თევზების მრავალფეროვნება, პოპულაციური სტრუქტურა და დინამიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შალამბერიძე, თამარ (2018) 12 წლის მოზარდების ძილ-ღვიძილის ციკლის სტრუქტურა - სქესობრივი განსხვავებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შალოშვილი, შალვა (2016) მნიშვნელოვანი ბოტანიკური ტერიტორიების იდენტიფიკაცია საქართველოში საფრთხეში მყოფ(CR, EN, VU) ბალახოვან მცენარეთა გავრცელების მიხედვით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შარიქაძე, ნინო (2018) ფლავონოიდი ნობილეტინის გავლენა მიტოქონდრიების ენერგეტიკულ ცვლაზე. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შეთეკაური, გაგა (2016) ეკოტურიზმის განვითარების მნიშვნელობა და პერსპექტივები ფშავ-ხევსურეთში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შეთეკაური, თამარ (2018) აქტიური განრიდების ტესტში დასწავლის ხარისხის დამოკიდებულების განსაზღვრა ვირთაგვებში წინასწარ წარდგენილი შეუღლებების რაოდენობაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შოშიაშვილი, ზურაბ (2017) სამოდელო სატყეო პლანტაციის შექმნა მერქნის მდგრადი წარმოებისათვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შუშტაკაშვილი, ნინო (2014) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სისტემის ნაკლოვანებების შეფასება ზოგიერთი მიმდინარე პროექტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩალაძე, გიორგი (2015) უხერხემლო ცხოველების მრავალფეროვნების მოდელირება და მონაცემთა ბაზის განვითარება კავკასიის ეკორეგიონისთვის. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩიტაძე, ლელა (2018) ბიოფილმის ფორმირების მარეგულირებელი გენების ექსპრესიის ცვლილებების შესწავლა ანტიბიოტიკების თანაობისას β-ლაქტამაზის მაპროდუცირებელი E.coli-ში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩოხელი, დავით (2018) გარდაბნის ჭალის ტყის მერქნიანი მცენარეები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩუბინიძე, პავლე (2017) მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვის სისტემის ანალიზი, პრობლემები და რეკომენდაციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხეიძე, მაკა (2017) წიწილების თავის ტვინის ენდოპლაზმური ბადის ცილა კოგნინის ინტერაქტომის შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცაავა, მარიამ (2017) ძილის გავლენა დეკლარაციულ მეხსიერებაზე ადამიანში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძაძამია, ლაშა (2014) საქართველოს ტყეებში ბუნებრივად გავრცელებული ძირითადი ხემცენარეები: ბოტანიკური დახასიათება, გავრცელება, გამოყენება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძიძიკაშვილი, თამუნა (2016) სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ეკონომიკური პროექტების განხორციელებასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და პრაქტიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძუკაევი, ქეთევან (2014) შეშა, მისი მდგრადი გამოყენება და მნიშვნელობა საქართველოსთვის. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წივილაშვილი, გიორგი (2015) ბიომრავალფეროვნებისა და ბუნებრივი რესურსების მონიტორინგის გაუმჯობესების გზები საქართველოს დაცულ ტერიტორიებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, თამთა (2018) მიელინის ფუძე ცილის იზომერების ეფექტი მაკროფაგთა პოლარიზაციაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, ნინო (2018) ყაზბეგის რეგიონში (ცენტრალური კავკასიონი) ეროზირებული მიწების აღდგენის შედეგები 20 წლის შემდეგ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიქარიშვილი, ქეთევან (2018) სიგმა რეცეპტორისა და რაკის ურთიერთდამოკიდებულება მაკროფაგთა სხვადასხვა ფენოტიპში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წკრიალაშვილი, ელიზბარ (2017) იმერეთში გავრცელებული Y-ქრომოსომის ჰაპლოჯგუფების კავშირი სოფლის მეურნეობასთან. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭავჭავაძე, ანზორ (2018) Lnp-ის იდენტიფიკაცია და როლი პანკრეასის კიბოს პათოგენეზში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭანკოტაძე, ნინო (2014) ტურიზმის განვითარების პერსპექტივა საქართველოს ეროვნულ პარკებში: ანალიზი და შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ჭანტურია, გვანცა (2013) საქართველოში გავრცელებული Francisella tularensis მოლეკულურ-ეპიდემიოლოგიური დახასიათება. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭაჭიაშვილი, თინათინ (2018) საქართველოს კლინიკებიდან გამოყოფილი Acinetobacter spp. იზოლატების ფენოტიპური და გენეტიკური დახასიათება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიჭინაძე, მაია (2013) ანტიკური ხანის ცენტრალური კოლხეთის პალეოეკოლოგია და ეკონომიკა (არქეოლოგიური ძეგლების პალინოლოგიური კვლევის საფუძველზე). სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხაბეიშვილი, გიორგი (2015) ადგილობრივი მოსახლეობის მერქნით მომარაგების კანონმდებლობა და პრაქტიკა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხარაზიშვილი, ნინო (2015) ქაცვის სამრეწველო პოტენციალის შეფასება ყაზბეგის რეგიონში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხასია, ვლადიმერ (2018) კაინის მჟავით გამოწვეული ეპილეპტოგენეზი და მიო-ინოზიტოლის ზეგავლენა ამ პროცესზე - ჰიპოკამპის ციტოპლაზმური ფრაქციის პროტეომიკული შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუსკივაძე, მაკა (2014) ცილა დინამინის რაოდენობრივი ცვლილებების შესწავლა მხედველობითი იმპრინტინგის დროს. სამაგისტრო thesis, ილიას სახემწიფო უნივერსიტეტი.

ხუციშვიილი, რუსუდან (2016) ეკოტურიზმის განვითარების პოტენციალი მცხეთა–მთიანეთის რეგიონში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯავახიშვილი, ზურაბ (2018) ფრინველთა სეზონური გადაადგილება კავკასიაში და მათი როლი ფრინველის გრიპის გავრცელებაში. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯავახიშვილი, ნათია (2017) საქართველოში ბექობის არწივის (Aquila heliaca) გავრცელების, ეკოლოგიისა და მის წინაშე მდგარი საფრთხეების შესწავლა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანიაშვილი, ზურაბ (2013) მუქწიწვოვანი ტყის მოდელირება საქართველოს ტერიტორიაზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოჯუა, ნათია (2015) ჰიპოთირეოზი და ნერვული უჯრედების ენერგეტიკული მეტაბოლიზმი. სადოქტორო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Thu Feb 14 23:57:01 2019 PST.