ობიექტები თემით "L Education > LC Special aspects of education > LC5201 Education extension. Adult education. Continuing education"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა:
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 1.

კიღურაძე, თინათინ და ქუთათელაძე, ეკატერინე (2013) „ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების მეთოდიკა", თეორიული კურსი და პრაქტიკული ნაწილი Methodology of teaching Georgian as a foreign language. (Theory and Practice). საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, „ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების“ პროგრამა, 2013. ISBN ISBN 978-9941-0-6797-6 (თეორიული კურსი), SBN 978-9941-0-6798-3 (პრაქტიკული ნაწილი)

ეს სია შეიქმნა: Mon Feb 18 08:32:36 2019 PST.