ობიექტები თემით "O Media Studies > OA Journalism"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: А | Б | В | Д | К | М | С | Т | Ч | Ш | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 47.

А

Абдурагимова, Д.А.К. (1984) Теоритическои основи сатири ческои публицистики (По материалам Азербаиджанскои советскои печати). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Б

Бебиа, Е.Г. (1989) Дооктябрьская периодическая печать Абхазии. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

В

Вашакмадзе, М.Ш. (1989) Современный грузинский очерк. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Векуа, М.Т. (1988) Научно-техническая пропаганда в республиканской прессе Грузии (на прим ере газет "Заря Востока" и "Молодежь Грузии" за 1972-1986 гг.). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Д

Двалишвили, Р.В. (1971) Некоторые вопросы жанровых особенностей фельетона. Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Дроздов, Николаи (1984) Публицистика Мамия Орахелашвили. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

К

Капанадзе, Г.Ш. (1985) Освещение революционного движения в России в газете "Дружба". Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Квариани, Т.Л. (1969) Первая грузинская театральная газета "театри". Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

М

Мамасахлиси, А.В (1971) Некоторые вопросы художественной специфики фотожурналистики. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Маруашвили, Г.Р. (1988) Илья Хонели - журналист и публицист. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Махарадзе, Н.А. (1968) Первая русская газета на Кавказе (1828-1832). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Махарадзе, Н.И. (1985) Русская газета на Кавказе в 40 - 50 -х годах XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Мониава, М.В. (1988) Публицистика Акакия Церетели 60-70-х годов XIX века. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

С

Сихарулидзе, К.Э. (1989) Публицистика Важа Пшавела. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Сихарулидзе, Э.К. (1968) Грузинский советский фельетон (1921-1930). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Т

Ткебучава, Д.С. (1988) Некоторые вопросы использования детали в современной грузинской прессе (функционально-типологический анализ детали). Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

Ч

Чиквиладзе, Д.Ш. (1971) Журнал "Кребули" (1871-1873 г). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

Ш

Шостак, М.И. (1971) Молодежная пресса грузии (1905-1925 гг). Тбилисского университета. (არ გამოქვეყნებულა)

ავალიშვილი, ნინო და ბაქრაძე, თათია და მახარაშვილი, ზურაბი (2014) გასართობ-შემეცნებითი სატელევიზიო გადაცემა „city game”-ს პროექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ანანიაშვილი, რუსუდან და ლომიძე, ნინო (2014) უარყოფითი ინფორმაციის გავრცელებისას შედეგების მინიმალიზაცია - სააქციო საზოგადოება “ნიკორას” მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არჯევანიძე, სოფიო (2018) სოციალური მედია, როგორც ინფორმაციის გავრცელების პლატფორმა და მისი როლი საზოგადოებრივ პროცესებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბადაგაძე, გიორგი (2015) ქართული სადაზღვევო კომპანიების PR სტრატეგიები (2013-2014წწ.). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარნოვი, ნინო და თოიძე, თათია (2017) გორისა და მცხეთის ბიბლიოთეკების რეპოზიციონირება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვენცაძე, მარიამ (2018) ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემის ასახვა სატელევიზიო პროგრამებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვინდაძე, ალექსანდრე (2016) კომიქსები, როგორც რეალობის ამსახველი მედიუმი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გოგოსაშვილი, ანა (2018) სამედიცინო შინაარსის ყალბი ახალი ამბები ინტერნეტში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზამბახიძე, ლია (2017) მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებული საკითხების ინკლუზიური გაშუქება საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში (გადაცემების - „მოამბე“ 20:00 საათზე და „რეალური სივრცე“ მიხედვით, საკვლევი პერიოდი 27.02.2017 – 28.05.17). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ზვიადაური, რუსუდან (2018) ქალის პოზიციონირება და სოციალური როლი გასართობ თოქ-შოუებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კობიძე, თამარ (2018) რელიგიასთან დაკავშირებული ინციდენტების გაშუქება 1990-იანი წლებისა და თანამედროვე ქართულ პრესაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუჭვა, ელეონორა (2006) გაბრიელ გარსია მარკესის XX საუკუნის 80-90-იანი წლების პუბლიცისტიკის ზოგიერთი მიმართულება. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ლაგვილავა, თეონა (2018) ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემა და სატელევიზიო სერიალი „ჩემი ცოლის დაქალები “. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლომიძე, მარინე (1998) სტატიის ძირითადი ასპექტები. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

მეტრეველი, ელიზავეტა და ჭუმბურიძე, თინათინ და ლაბაძე, ქეთევან (2017) თბილისის მეტროს კომუნიკაციის სტრატეგია. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მექვაბიშვილი, თამარ და გაბისონია, ელენე და ზარქუა, ანა (2017) მოდი თეატრში! ილიაუნის თეატრის ცნობადობის ამაღლება სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნარმანია, ლიკა (2018) თომა ჩაგელიშვილის „აგვისტოს ომი“ (წყაროები, ინფორმაცია, ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპასკირი, ოლია (2016) ფოტოჟურნალისტიკა,როგორც მრავალფეროვნების გაშუქების ინსტრუმენტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

პაპიაშვილი, ეთერი (2013) ივექტივა ქართულ პრესაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჟორდანია, ნატალი (1999) პროზაული თარგმანი XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ პერიოდიკაში. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ფაცაცია, სალომე (2016) იძულებით გადაადგილებულ პირთა ყოფისა და პრობლემების ასახვა თანამედროვე ქართულ ბეჭდურ მედიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფრანგულაიშვილი, ნინო და ასანიძე, მარინე და პერტაია, მარიამი და ბერიძე, თამარი (2014) ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აუტიზმის ცენტრის საქმიანობის პოპულარიზაცია და შესაძლებლობათა გაზრდა (PR შემადგენელი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფუტკარაძე, გიორგი (2017) ბავშვთა საკითხების გაშუქება ნაციონალური ტელევიზიების ეთერში (საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველი არხის, ტელეკომპანია „იმედისა“ და ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის მიხედვით) საკვლევი პერიოდი: 01.01.2017 – 31.05.2017. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცერცვაძე, ხატია და ფერაძე, ნანა და მეშველიანი, გვანცა და თევდორაშვილი, ნათია და ათოშვილი, ეკატერინე (2014) იარეთ თეატრში! ილიაუნის თეატრის პოპულარიზაციის სტრატეგია სტუდენტებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცხოვრებაშვილი, მარიამ (2017) 1992-1993 წლების ქართულ-აფხაზური შეიარაღებული კონფლიქტის ანალიზი 1993 წლის ქართულ პრესაში (შეფასებები, მოსაზრებები, სიმბოლოები). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძიძიშვილი, დავით (2015) საინფორმაციო ომი, როგორც საზოგადოებრივი აზრის ფორმირების ფაქტორი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჭიკაძე, ნელი (2018) სატელევიზიო ახალი ამბები, გაშუქების ტენდენციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხოშტარია, ანა (2018) საბჭოთა მითები მედიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯოლოგუა, თამაზ (1991) დიმიტრი ყიფიანის ჟურნალისტური მოღვაწეობა. თბილისი. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Tue Mar 26 14:18:14 2019 PDT.