ობიექტები თემით "H Social Sciences > HR Insurance"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: V | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 49.

V

Verulava, Tengiz (2017) Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. In: III International Scientific Conference Politics Around the Caucasus, October 21, 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.

Verulava, Tengiz (2018) Pension System in South Caucasus: Challenges and Reform Options. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 12 (1). С. 168-174. ISSN 0132 - 1447

Verulava, Tengiz და Barkalaia, Temur და Jorbenadze, Revaz და Nonikashvili, Ana და Kurtanidze, Tamar (2016) Effects of universal health insurance on health care utilization: Evidence from Georgia. Azerbaijan Medical Association Journal (AMAJ), 1 (3). С. 85-88. ISSN 2413-9122

Verulava, Tengiz და Jorbenadze, Revaz და Barkalaia, Temur (2017) Introduction of universal health program in Georgia: Problems and Perspectives. Georgian Med News, 262 (1). С. 116-120. ISSN 1512-0112

ანესაშვილი, სოფიკო (2015) აგროდაზღვევის განვითარება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არუთინოვი, ნატალია (2015) სიცოცხლის დაზღვევის განვითარება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბარბაქაძე, სოფიკო (2014) ექიმის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევასაქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბელიევი, სოფიო (2014) ექიმების პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა თბილისის საავადმყოფოებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბეჟუაშვილი, ანა (2015) სიცოცხლის დაზღვევის განვითარების დინამიკა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გაბუნია, ქეთევან და ჯანჯალაშვილი, ნინო (2014) ქონების დაზღვევის პროდუქტები და ფინანსური მაჩვენებლები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გეგეჭკორი, გიორგი და ტყებუჩავა, ლევთერ (2015) დაზღვევა სოფლის მეურნეობებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გულიკაშვილი, ნანა (2014) სადაზღვევო კომპანიების განვითარება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დემურია, მირანდა (2014) საყოველთაო ჯანდაცვის ამბულატორიული სერვისით მოსარგებლეთა კმაყოფილების ხარისხის შეფასება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დოლიძე, მაია და ნარიმანიძე, ნანა და სარალიძე, გურამ (2014) ავტოდაზღევა საქართველოში და მისი განვითარების ტენდენციები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ელიაშვილი, თეონა (2014) სადაზღვევო კომპანიების, როგორც საქართველოს ეკონომიკის ინვესტირების წყაროს გამოყენების პერსპექტივები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ენუქიძე, თინათინ (2015) მზღვეველების რაოდენობის დინამიკა 1990-2015 წლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვეკუა, ზვიად (2013) რისკების გათანაბრების სქემა ჯანმრთელობის დაზღვევაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ვერულავა, თენგიზ (2013) არაკომერციული საავადმყოფო ოქროს შუალედია სახელმწიფო საკუთრებასა და მოგებიან ბიზნესს შორის. [აუდიო]

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა. ჯანდაცვისა და დაზღვევის სკოლა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ (2012) დაზღვევის ისტორია. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2016) საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ცვლილებები და მასში კერძო სამედიცინო დაზღვევის როლი. ლიბერალი. С. 1-4. ISSN 1987-7528

ვერულავა, თენგიზ (2017) საყოველთაო ჯანდაცვაში მიმდინარე ცვლილებები მსოფლიოში არსებულ გამოცდილებას უნდა დაეყრდნოს. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2017) ფარმაკოლოგიური კომპანიების საავადმყოფოები და სადაზღვევო ბიზნესი. [ვიდეო]

ვერულავა, თენგიზ (2017) სადაზღვევო საქმის საფუძვლები. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი. ISBN 978-9941-0-9757-7

ვერულავა, თენგიზ (2018) IV სამეცნიერო კონფერენციის "ჯანდაცვის პოლიტიკის, ეკონომიკისა და სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები" შრომების კრებული IV. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2587-4896

ვერულავა, თენგიზ (2015) "ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა" N 1. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი, საქართველო. ISBN 978-9941-451-92-8

ვერულავა, თენგიზ (2016) ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა N 2. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი. ISBN 978-9941-451-92-8

ვერულავა, თენგიზ (2017) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 3. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა, თბილისი. ISBN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ (2018) ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 4. ჯანდაცვისა და დაზღვევის ცენტრი, თბილისი, საქართველო. ISBN 2449-2469

ვერულავა, თენგიზ და კილასონია, ნელი (2015) ფინანსური რისკების დაზღვევის ტენდენციები საქართველოში. აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები. ISSN 978-9941-13-435-7

კილასონია, ნელი (2014) ფინანსური რისკების დაზღვევის ტენდეციები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კოპალიანი, ნანა და არსენიძე, მელანო და კვანტალიანი, თამარ (2016) კორპორაციული მართვა სადაზღვევო კომპანიაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კუპრაძე, ქეთევან (2015) სადაზღვევო საბროკერო კომპანიების როლი საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლემონჯავა, რომან (2014) გადაზღვევის სახეობები და მათი გავლენასადაზღვევო კომპანიის პორტფელზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაღრაძე, დარინე და კვარაცხელია, თეა და მეტრეველი, ლიკა (2014) სოციალური დაზღვევის განვითარება და მისი ხარისხი საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნადირაძე, შმაგი (2016) ექიმების პასუხისმგებლობის დაზღვევა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნამიჭეიშვილი, გორდა (2017) სადაზღვევო კომპანიების ონლაინ გაყიდვების შესაძლებლობები და გამოწვევები საქართველოში და საზღვარგარეთ. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ობგაიძე, ნატალი (2015) აგროდაზღვევისპრობლემები ახმეტის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სივსივაძე, გიორგი (2015) საავიაციო რისკების დაზღვევის განვითარება თანამედროვე ეტაპზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბატაძე, დავით (2014) მწვანე ბარათის სისტემის დანერგვის პერპექტივა საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტიტვინიძე, ანა (2015) სადაზღვევო ზედამხედველობის როლი საქართველოს სადაზღვევო ბაზარზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტურძილაძე, გვანცა (2015) ნოტარიუსთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩინჩალაძე, თეონა (2015) ასაკისა და სქესის თავისებურებები ავტოდაზღვევაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩუბინიძე, მარიამ (2014) გადაზღვევის საკითხები საქართველოს სადაზღვევო ორგანიზაციებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჩხეიძე, ზაალ (2014) ტვირთების დაზღვევა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცინცაძე, ელენე (2014) ავტოდაზღვევის პროდუქტები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ძაგნიძე, ლია (2014) სადაზღვევო საქმიანობის რეგულირება საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიგნაძე, თამარ (2017) სიცოცხლის დაზღვევის ბაზრის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუჭუა, გენო (2014) დაგროვებითი პენსია და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 02:04:46 2019 PST.