ობიექტები თემით "H Social Sciences > HC Economic History and Conditions"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: J | Н | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 6.

J

Japaridze, Dimitri (2018) Georgian Economy in Transition. In: Sowjetisch – Postsowjetisch – Postpostsowjetisch Imperiales Erbe, Nation Building und die Östliche Partnerschaft, October 23-26, 2018, Erevan, Armenia. (არ გამოქვეყნებულა)

Н

Норакидзе, Ю. (1969) Г.Ф. Зданович-Молашвили и эволюция народнических общественно-экономических взглядов в грузии последней четверти ХIХ и начала ХХ вв. Тбилиси. (არ გამოქვეყნებულა)

ვერულავა, თენგიზ (2014) „უხილავი ხელის“ მეტაფორა და ადამ სმითი. სემიოტიკა (XIV). С. 46-66. ISSN 1512-2409

ვერულავა, თენგიზ (2015) ფრიდრიხ ჰაიეკის ”გზა ბატონყმობისაკენ” თანამედროვეობის ჭრილში. ჯანდაცვის პოლიტიკა და დაზღვევა (2). ISSN 2346-7983

ჯაფარიძე, დიმიტრი და ბუბაშვილი, გელა (1993) ფასები და ხელფასები მსოფლიოში. In: ფასები და ხელფასები მსოფლიოში. არმაზი, თბილისი.

ჯაფარიძე, დიმიტრი და ბუბაშვილი, გელა (1993) ფასები და ხელფასები მსოფლიოში. არმაზი, თბილისი.

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 16:46:45 2019 PDT.