ობიექტები თემით "D History General and Old World > DW Ethno-political Conflicts"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | B | А |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 8.

A

Anchabadze, George (2012) Historical aspects of the North Caucasus factor in relation to modern Georgia (up to 2008). The North Caucasus factor in the Georgian-Abkhaz conflict context. С. 49-59.

B

Blauvelt, Timothy და Berglund, Christofer (2016) Armenians in the Making of Modern Georgia. In: Armenians in Post-Socialist Europe. Armenier im östlichen Europa (3). Böhlau-Verlag. ISBN 3412501557

А

Анчабадзе, Георгий (2000) Проблемы этнической истории абхазов на фоне грузино-абхазского конфликта. Аспекты грузино-абхазского конфликта. Материалы грузино-абхазской конференции , 2. С. 20-40.

Анчабадзе, Георгий (1999) Попытки нейтрализации грузино-абхазского конфликта методами народной дипломатии (на основании личного опыта). Роль неофициальной дипломатии в миротворческом процессе (1). С. 17-37.

ანჩაბაძე, გიორგი (2013) Мой опыт "исторической дипломатии" в грузино-абхазском конфликте. Спорная история и гармонизация межетнических отношений: пути к диалогу. С. 67-76.

ანჩაბაძე, გიორგი (2002) Народная дипломатия и миротворчество. Аспекты грузино-абхазского конфликта (9). С. 69-100.

ანჩაბაძე, გიორგი (2002) Вайнахи (Чеченцы и ингуши). სხვა. კავკასიური სახლი.

ანჩაბაძე, გიორგი (2012) თანამედროვე საქართველოსათვის ჩრდილოკავკასიური ფაქტორის ჩამოყალიბების ისტორიული წინაპირობები (2008 წლამდე). ჩრდილო კავკასია და საქართველო. С. 18-34.

ეს სია შეიქმნა: Fri Feb 15 06:46:28 2019 PST.