ობიექტები თემით "D History General and Old World > DS Asia"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: A | D | K | L | P | S | T
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 12.

A

Adler, Daniel და Bar-Yosef, Ofer და Belfer-Cohen, Anna და Tushabramishvili, Nikoloz და Boaretto, Elisabetta და Mercier, Norbert და Valladas, Helene და Rink, Jack W. (2011) Dating the demise: Neandertal extinction and the establishment of modern humans in the southern Caucasus. Journal of Human Evolution, 55 (5). С. 817-833. ISSN 00472484, 10958606

D

Dokhtourichvili, Mzagve (2010) კომუნიზმის შავი წიგნი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

K

Kvavadze , Eliso და Tushabramishvili, Nikoloz (2008) МИКРООСТАТКИ ВОЛОКОН ЛЬНА И ШЕРСТИ В ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ ВЕРХНЕПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ СЛОЕВ ПЕЩЕРЫ БОНДИ. MICRO REMAINS OF FLAX AND WOOL FIBERS IN THE PALYNOLOGICAL MATERIAL OF UPPER PALEOLITHIC LAYERS OF BONDI CAVE. Georgian National Museum. Problems of Paleobiology, 3. С. 14-22.

L

Le Bourdonnec, François-Xavier და Nomade, Sébastien და Poupeau, Gérard და Guillou, Hervé და Tushabramishvili, Nikoloz და Moncel, Marie-Hélène და Pleurdeau, David და Agapishvili, Tamar და Voinchet, Pierre და Mgeladze, Ana და Lordkipanidze, David (2012) Multiple origins of Bondi Cave and Ortvale Klde (NW Georgia) obsidians and human mobility in Transcaucasia during the Middle and Upper Palaeolithic. Journal of Archaeological Science, 29 (5). 1317 -1330. ISSN 0305-4403

P

Pinhasi, Ron და Nioradze, Medea და Tushabramishvilli, Nikoloz და Lordkipanidze, David და Pleurdeau, David და Moncel, Marie-Helene და Adler, Daniel და Stringer, Christofer და Higham, Thomas (2012) New chronology for the Middle Palaeolithic of the southern Caucasus suggests early demise of Neanderthals in this region. Journal of Human Evolution, 63 (6). С. 770-780. ISSN 00472484

Pleurdeau, David და Touchabramichvili, Nikolas და Nioradze, Medea და de Lumley, Henry და Lordkipanidze , David (2007) Les assemblages lithiques du Pale´olithique moyen de Georgie Lithic assemblages of Middle Palaeolithic from Georgia. L’anthropologie , 111 (5). С. 400-431. ISSN 0003-5521

Pleurdeau , David და Touchabramichvili, Nikolas და Nioradze , Medea და de Lumley , Henry და Lordkipanidze , David (2007) Les assemblages lithiques du Paleolithique Moyen de Georgie. L'Anthropologie, 111 (3). С. 400-431. ISSN 0003-5521

S

Sanikidze, George (2008) A Historical Survey of the Georgian–Iranian Relations in the Nineteenth Century. Journal of Persianate Studies, 1 (2). С. 148-173. ISSN 1874-7094: e-ISNN: 1874-7167

Sanikidze, George (2011) Turkey, Iran and the South Caucasus: Challenges for Regional Policy after the 2008 August War. Electronic Journal of Political Science Studies, 2 (1). С. 78-89. ISSN 1309-7008

T

Tushabramishvili, Nikolaz და Adler, Daniel და Bar-Yosef, Ofer და Belfer-Cohen, Anna (2003) Current Middle & Upper Palaeolithic Research in the Southern Caucasus. Antiquity, 077 (295). С. 294-295.

Tushabramishvili, Nikoloz და Pleurdeau, David და Moncel, Marie-Helene და Agapishvili, Tamar და Vekua, Abesalom და Bukhsianidze, Maia და Maureille, Bruno და Muskhelishvili, Alexandre და Mshvildadze, Madona და Kapanadze, Nino და Lordkipanidze, David (2011) Human remains from a new Upper Pleistocene sequence in Bondi Cave(Western Georgia). Journal of Human Evolution, 62 (1). С. 179-185. ISSN 0047-2484

Tushabramishvili, Nikoloz და Pleurdeau, David და Moncel, Marie-Helene და Mgeladze , Ana (2007) Le compLexe DjruchuLa-KouDaro au Sud Caucase (Géorgie). Remarques sur Les Assemblages Lithiques Pléistocènes De KouDaro i, tsona et DjruchuLa. ANTHROPOLOGIE. International Journal of Human Diversity and Evolution, 45 (1). С. 1-18. ISSN 0323-1119

ეს სია შეიქმნა: Mon Mar 18 17:01:18 2019 PDT.