ობიექტები თემით "C Auxiliary Sciences of History > CC Archaeology > History of Architecture and Paleourbanism
Ethnology > C Auxiliary Sciences of History > CC Archaeology > History of Architecture and Paleourbanism"

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 18.

სტატია

Kipiani, Guram (2011) ,,THE LAST PAGAN TEMPLE AT ARMAZTSIKHE". Ancient West and East, 10. С. 49-74. ISSN 1783-8363 e. ISSN 1783-8398

Kipiani, Guram (2006) ,,Openwork Bronze Buckles From The Caucasus: Problems And Attribution". Ancient West and East, 5 (1-2). С. 199-214. ISSN 1570-1921

ყიფიანი, გურამ (2010) ,,მცხეთის წარმოშობის საკითხისათვის” (საქალაქო სივრცე, დრო და გეოგრაფია). კადმოსი (2). С. 92-128. ISSN 1987-8788

ყიფიანი, გურამ (2009) ,,მეფე მირიანის ბაზილიკა”. ბიზანტინოლოგია საქართველოში, II. С. 733-789.

ყიფიანი, გურამ (2011) ,,ბოლნისის სიონის უძველესი წარწერა”. ბიზანტინოლოგია საქართველოში, II (3). С. 666-675.

ყიფიანი, გურამ და ლორთქიფანიძე, გურამ (2009) ,,მოქცევაჲ ქართლისაჲ” და მცხეთის გალუთი გვიანანტიკურ ხანაში. ისტორიანი. С. 457-472.

ყიფიანი, გურამ და მამულაძე, შოთა და მშვილდაძე, მადონა (2011) შავშეთის საეკლესიო ნაგებობანი (საზგირეთის ეკლესია). სამეცნიერო ჟურნალი „ბალავარი“ (III). С. 62-65. ISSN 1987-5916

ყიფიანი, გურამ და მამულაძე, შოთა და მშვილდაძე, მადონა (2013) ,,აღმოსავლეთ ჭანეთის საეკლესიო ნაგებობანი (არდაშენი, პირონითი). არდაშენის ეკლესია”. ჩვენი სულიერების ბალავარი, V. С. 132-143. ISSN 1987-5916

მონოგრაფია

ყიფიანი, გურამ (2009) ძველი თბილისის ზოროასტრული ტაძარი. სხვა. თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ICOMOS - საქართველო, თბილისი.

ყიფიანი, გურამ (2012) ქალაქი როდოპოლისი. სხვა. არტანუჯი.

ყიფიანი, გურამ (1991) ნიშანთა ფუნქციის შეცნობისათვის კოლხურ და იბერიულ კრამიტებზე. სხვა. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი.

ყიფიანი, გურამ (2002) ,,უფლისციხე”. სხვა. ,,ლოგოსი,,.

ყიფიანი, გურამ (1987) ,,კაპიტელები". სხვა. ,,ხელოვნება,,, თბილისი, პლეხანოვის პრ. 179.

ყიფიანი, გურამ (1991) ,,ნიშანთა ფუნქციის შეცნობისათვის კოლხურ და იბერიულ კრამიტებზე”. სხვა. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 380028, ი. ჭავჭავაძის პროსპექტი 14..

ყიფიანი, გურამ (2000) ,,კოლხეთისა და იბერიის წარმართული ტაძრები და ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების წარმოშობის საკითხები". სხვა. საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, თბილისი - 380007, ლ. გუდიაშვილის ქუჩა N1 .

ყიფიანი, გურამ და ნოდარ, ამაშუკელი (1995) ,,კოლხური" და ,,ფრიგიული" სახლები. სხვა. ,,ცისარტყელა".

სემინარის ან კონფერენციის მოხსენება

ბუხრაშვილი, პაატა (2017) ცენტრალური კავკასიის მთიანეთის უძველესი მოსახლეობის ეთნოკულტურული ისტორიიდან. In: საჯარო ლექცია, 16.03.2017, ილიაუნი.

წიგნი

ყიფიანი, გურამ (2002) მესხური საცხოვრისი. კავკასიური მემკვიდრეობის სახლი, თბილისი. ISBN 99928-0-293-6

ეს სია შეიქმნა: Tue Jun 19 11:07:27 2018 PDT.