ობიექტები თემით "P Language and Literature > PA Applied Foreign Languages "

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი
გადასვლა: | | | | | | | | | | | | | | | |
ამ დონეზე ობიექტების რაოდენობა: 31.

ალთუნაშვილი, მარეხი (2017) პოლიტიკურ ტექსტებში გამოყენებული პოლისემიური სიტყვების თარგმნის პრობლემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

არუთინოვი, სიუზანა (2018) რეალიები ამერიკანიზმები ქართულ და რუსულ პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბაზერაშვილი, თამთა (2016) მეტაფორები მილიტარისტულ ნარატივში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბასიშვილი, ოთარ (2016) არგუმენტაცია პოლიტიკოსების საჯარო გამოსვლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ბოკელავაძე, თამარ (2017) ეკონომიკური დისკურსის ენობრივი თავისებურებები (ინგლისურ, ქართულ და რუსულ მასალაზე დაყრდნობით ). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გვალია, ანა (2018) რეიტინგულ ფრანგულ და ესპანურ ელექტრონულ გამოცემებში ვიზალიბერალიზაციამდე და ვიზალიბერალიზაციის შემდეგ საქართველოს შესახებ არსებული დისკურსის შედარება. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გომელაური, მირანდა (2016) ინგლისური პოლიტიკური სტატიების სათაურების ქართულად თარგმნის სპეციფიკა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

გუბელიძე, სოფიო (2018) კონცეპტი „თავისუფლება“ ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

დვალიშვილი, სალომე (2015) კომენტარის პრაგმატიკული მარკერები საქართველოს, აშშ-ს, საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტების პოლიტიკურ გამოსვლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეკალაძე, დიანა (2015) პოლიტიკური დისკურსის კარნავალიზაციის ენობრივი ასპექტი (საქართველოს, აშშ-ს და რუსეთის პოლიტიკოსთა წინასაარჩევნო გამოსვლებზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

კვირიკაშვილი, ანი (2015) სიძულვილის ენა საქართველოსა და ისრაელის პოლიტიკურ დისკურსში (შედარებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ლაშქარიანი, სტელა (2015) საქმიანი ინტერკულტურული კომუნიკაციის ენობრივი პრობლემები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამისაშვილი, ნინო (2017) ტურისტული მეგზურის დისკურსის თავისებურებანი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მამნიაშვილი, გიორგი (2018) ფილმების სათაურების თარგმნის სტრატეგიები (ინგლისურენოვანი, რუსულენოვანი და ქართულენოვანი ფილმების საფუძველზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მაჭარაძე, ელენე (2015) არგუმენტაციის გამოხატვის სტილისტური ხერხები პოლიტიკურ დისკურსში (შეპირისპირებითი ანალიზი ფრანგული, ინგლისურ და ქართული ენების მასალაზე). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

მეურმიშვილი, ოლიკო (2014) თანამედროვე ენობრივი მახასიათებლები და პოლიტიკური ლოზუნგი პოლიტიკურ გამოსვლებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოგანესიანი, სედა (2017) საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ლიტერატურული თარგმანის საკითხები (ჯ. სელინჯერის „თამაში ჭვავის ყანაში“ მასალაზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ოთხოზორია, თეონა (2017) პოლიტიკური კინესიკის ზოგიერთი ასპექტი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ტაბიძე, თამარ (2015) ბრენდების სახელწოდებების, სლოგანების და სარეკლამო ტექსტების ლინგვისტური ანალიზი. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ფეტელავა, სალომე (2015) საქართველოს ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ტექსტის ენობრივი ანალიზი და თარგმნის პრობლემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქაცანაშვილი, ანა (2015) დისკურსული მარკერები ქართულ და ინგლისურ მასალაზე დაყრდნობით. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქვრივიშვილი, ეკა (2017) იაპონური კულტურა ამელი ნოტომის რომანში „კრძალვითა და ცახცახით― (ქართულ-რუსული თარგმანების შეპირისპირებითი ანალიზი). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შაიშმელაშვილი, თინათინ (2017) საერთაშორისო დოკუმენტების ენობრივი თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შილდელაშვილი, მარიამ (2018) მთარგმნელობითი ტრანსფორმაციები ამერიკელი პრეზიდენტების საინაუგურაციო დისკურსის ქართულად თარგმნის პროცესში (დონალდ ტრამპის,ჯორჯ ბუშისა და ბარაკ ობამას საინაუგურაციო სიტყვებზე დაყრდნობით). სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შუბითიძე, ქეთევან (2015) საერთაშორისო ტურიზმის ტერმინების თავისებურებები ინგლისურ, იტალიურ და ქართულ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ცერცვაძე, ნუცა (2015) ლოგისტიკის (გადაზიდვების) სფეროში საერთაშორისო ტერმინების გამოყენებისა და ქართულად თარგმანის პრობლემა. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წერედიანი, მაია (2017) არაბული გავლენის პარალელური ძიებანი ქართულსა და ესპანურ ენებში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

წიკლაური, თეონა (2014) საინაუგურაციო დისკურსის სტრუქტურული, სემანტიკური და პრაგმატიკული თავისებურებები. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხელაშვილი, ანა (2014) ეთნოლინგვისტური სტერეოტიპები პოლიტიკურ ლიტერატურაში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ხუსკივაძე, ლანა (2014) იურიდიული დოკუმენტების ენობრივი თავისებურებები ფრანგული, ინგლისური და ქართული ენების მაგალითზე. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ჯანჯღავა, ამირან (2017) იუმორი პოლიტიკურ დისკურსში. სამაგისტრო thesis, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ეს სია შეიქმნა: Wed Feb 20 12:25:22 2019 PST.