აკად. ერთეულებით ობიექტები "Institutes > Institute of Ecology" წლიდან 2009

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | K | S | T |
ობიექტების რაოდენობა: 7.

A

Arntzen, J W და Papenfuss, Theodore და Kuzmin, Sergius და Tarkhnishvili, David და Ishchenko, Vladimir და Tuniyev, Boris და Sparreboom, Max და Rastegar-Pouyani, Nasrullah და Ugurtas, Ismail და Anderson, Steven და Babik, Wiesiek და Miaud, Claude და Crnobrnja Isailovic, Jelka (2009) Triturus karelinii. IUCN, IUCN Red List of Threatened Species.

K

Kaya, Ugur და Tuniyev, Boris და Ananjeva, Natalia და Orlov, Nikolai და Papenfuss, Theodore და Kuzmin, Sergius და Tarkhnishvili, David და Tuniyev, Sako და Sparreboom, Max და Ugurtas, Ismail და Anderson, Steven (2009) Mertensiella caucasica. IUCN, http://www.iucnredlist.org/.

S

Sayim, Ferah და Baskale, Eyup და Tarkhnishvili, David და Kaya, Ugur (2009) Some water chemistry parameters of breeding habitats of the Caucasian salamander, Mertensiella caucasica in the Western Lesser Caucasus. Comptes Rendus Biologies, 332 (5). С. 464-469. ISSN ISSN: 1631-0691, ESSN: 1768-3238

Schatz, George E. და Shulkina, Tatyana და Nakhutsrishvili, George და Batsatsashvili, Ketevan და Tamanyan, Kamilla და Ali-zade, Valida და Kikodze, David და Geltman, Dmitry და Ekim, Tuna (2009) Development of Plant Red List Assessments for the Caucasus Biodiversity Hotspot. In: Status and Protection of Globally Threatened Species in the Caucasus. CEPF, WWF. Contour Ltd., С. 188-192. ISBN 978-9941-0-2203-6

Sinsch, Ulrich და Schneider , Hans და Tarkhnishvili, David (2009) Bufo bufo Superspezies – Erdkröten-Artenkreis – taxon bufo (Linnaeus, 1758) – Erdkröte – taxon gredosicola L. Müll er und Hellm ich 1935 – Gredoserdkröte – taxon spinosus Daudin, 1803 – Riesenerdkröte – taxon verrucosissimus (Pallas, 1811) – Kolchische Erdkröte. In: Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Froschlurche (Anura) 2, Bd. 5/II, 5/II . AULA-Verlag, Wiesbaden, С. 191-337. ISBN 978-3-89104-655-5

T

Tarkhnishvili, David და Serbinova, Irina და Gavashelishvili, Alexander (2009) Modelling the range of Syrian spadefoot toad (Pelobates syriacus) with combination of GIS-based approaches. Amphibia-Reptilia, 30 (3). С. 401-412. ISSN 1568-5381

კოპალიანი, ნათია და გურიელიძე, ზურაბ და რჩეულიშვილი, ქეთი და თევზაძე, გიგი (2009) ადამიანის და მგლის კონფლიქტი საქართველოში: სადაც მგელი ჯერ კიდევ ბუნებრივი ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილია. ადამიანის და მგლის კონფლიქტი საქართველოში: სადაც მგელი ჯერ კიდევ ბუნებრივი ეკოსისტემის შემადგენელი ნაწილია.. (არ გამოქვეყნებულა)

ეს სია შეიქმნა: Sun Jun 17 04:36:21 2018 PDT.