აკად. ერთეულებით ობიექტები "Institutes > Institute of Zoology" წლიდან 2015

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: B | J | M |
ობიექტების რაოდენობა: 7.

B

Barjadze, Shalva და Murvanidze, Maka და Arabuli, Tea და Mumladze, Levan და Pkhakadze, Vera და Djanashvili, Revaz და Salakaia, Meri (2015) Annotated List of invertebrates of the Georgian Karst Caves. Georgian Academic Books, Tbilisi. ISBN ISBN 978- 9941-9371-2-5

Bayçelebi, Esra და Turan, Davut და Japoshvili, Bella (2015) Fish Fauna of Çoruh River and Two First Record for Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (15). С. 783-794.

J

Japoshvili, Bella და Mumladze, Levan და Murvanidze, Lali და Bikashvili, Ani (2015) Gibel carp population and its parasites in Madatapa Lake (South Georgia). In: XV European Congress of Ichthyology, 7 Sep - 11 Sep, 2015., Porto, Portugal, .

Japoshvili, Bella და Pataridze, Avalo და Bozhadze , Marina და Shubitidze , Zhanetta და Gioshvili, Marina (2015) Littoral Benthic Macroinvertebrates and Their Correlation with the Chemical Composition of Water in theTbilisi Reservoir. Proceedings of the Institute of Zoology, XXIV. ISSN 1512-1727

Japoshvili, G და Fallahzadeh, M და Mumladze, Levan (2015) Predictive modeling for better understanding distribution and systematics of useful encyrtids (Hymenoptera: Chalcidoidea: Encyrtidae). Annals of Agrarian Science, 13 (1). С. 33-42. ISSN 1512-1887

M

Mumladze, Levan (2015) Species of the Genus Helix (Mollusca, Gastropoda) in Georgia. Proceedings of the Institute of Zoology, XXIV. С. 148-157. ISSN 1512-1727

ყულჯანიშვილი , თათია და ბოჟაძე, მარინა და ეპიტაშვილი, გიორგი და ჯაფოშვილი, ბელა (2015) Current Data on Biodiversity of the River Natanebi Ichthyofauna and Water Pollution. In: Instruments for Modelling Black Sea River Basins: Research Proceedings for Guria Region of Georgia (2015), International Association CIVITAS GEORGICA, 5.10.2015, Batumi, Georgia.

ეს სია შეიქმნა: Wed Jun 20 20:13:29 2018 PDT.