აკად. ერთეულებით ობიექტები "Institutes > Institute of Chemical Biology" წლიდან 2013

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: K | L | Z
ობიექტების რაოდენობა: 6.

K

Kotaria, Nato და Zhvania, Mzia G და Kiladze, Maia და Japaridze, Nadezhda და Solomonia, Revaz და Bikashvili, Tamar და Bolkvadze, Tamar (2013) Effect of Myo-inositol treatment on hippocampal cell loss triggered by kainic acid induced status epilepticus: light and electron microscope studies. Cellular and Molecular Neurobiology, 33 (5). С. 659-671. ISSN 0272-4340

L

Lordkipanidze, TG და Bikashvili, Tamar და Japaridze, NG და Zhvania, Mzia G (2013) The effect of kainic acid on hippocampal dendritic spine motility at the early and late stages of brain development. Micron (49). С. 28-32. ISSN 0968-4328

Lortdkipanidze, Tamar და Bikashvili, Tamar და Japaridze, Nadezhda T და Zhvania, Mzia G (2013) The effect of kainic acid on hippocampal dendritic spine motility at the early and late stages of brain development. Micron, 49. С. 28-32.

Z

Zhvania, Mzia G და Japaridze, Nadezhda და Chilachava, Lela R და Dashniani, Manana G და Bikashvili, Tamar და Gelazonia, Lia K და Burjanadze, Maia A (2013) Immediate and persisting effect of toluene chronic exposure on hippocampal cell loss, learning and memory in adolescent and adult rats. In: Toluene. Chemical Properties, Applications and Toxicology. Chemistry Research and Applications . Nova Science Publishers, New York, USA. ISBN 978-1-62808-740-6

Zhvania, Mzia G და Japaridze, Nadezhda და Ksovreli, M (2013) Effect of dofferent forms of hypokinesia on the ultrastructure of ral limbic, extrapyramidal and neocrotical regions: electron microscopic study. In: International Mulotidisciplinary Microscopy Congress. Proceedings. Spinger Proceeding in Physics, England , С. 221-227.

Zhvania, Mzia G და Japaridze, Nadezhda და Manana , Dashniani (2013) Immediate and persisting effect of chronic toluene exposure on the structure of the hippocampus and memory in adolescient and adult rats. In: Toluene: Chemical Properties, Applications and Toxicology. Nova Science Publisher, Inc., New York, С. 53-92.

ეს სია შეიქმნა: Mon Jul 23 08:57:17 2018 PDT.