აკად. ერთეულებით ობიექტები "Faculties/Schools > Faculty of Arts and Sciences" წლიდან 2003

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: A | А | | | |
ობიექტების რაოდენობა: 12.

A

Aprasidze, David (2003) Die Außen- und Sicherheitspolitik Georgiens: Zur Rolle kleiner und schwacher Staaten in der neuen europäischen Friedensordnung. სხვა. Nomos Verlag.

А

Анчабадзе, Георгий (2003) По поводу необоснонванных критических замечаний (ответ гг. танкиеву А.Х. и Сампиеву И.М.). ანალები / Analebi (2). С. 57-61.

ბუხრაშვილი, პაატა (2003) საცხოვრისის ფენომენის ადგილის განსაზღვრისათვის. ამირანი.

ბუხრაშვილი, პაატა (2003) ეთნოგენეტური ხასიათის კვლევებში ინტერდისციპლინარული მიდგომის შესახებ. ქუთაისური საუბრები (9). С. 35-38.

ბუხრაშვილი, პაატა და თუითი, ქევინ და დოლიძე, რომან (2003) ხევისბერი. ამირანი (7). С. 226-241. ISSN 1512-0449

ვერულავა, თენგიზ (2003) ჯანდაცვის ეკონომიკა. საარი, თბილისი. ISBN 99928-39-85-6

მალაზონია, დავით (2003) „კავკასიის საცენზურო კომიტეტის შემზღუდველი საქმიანობა - ისტორიული და ეროვნულ-პოლიტიკური ხასიათის წერილების აკრძალვა. „საისტორიო მოამბე“ (75-76). С. 89-93.

მალაზონია, დავით (2003) თბილისის საეკლესიო მუზეუმი - ისტორიული კვლევის უმნოშვნელოვანესი კერა. ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შტუდიები (8). С. 158-164.

მალაზონია, დავით (2003) Воросы всемирной истории в публицистическом наследии грузинских шестидесятников XIX века. ამირანი (9). С. 71-81. ISSN 1512-0449

ჯაში, ქეთევანი (2003) ფრანგული არგო. ენა და კულტურა, С. 3-14. ISBN 99940-23-00-4

ჯაში, ქეთევანი (2003) ფრანგული და ქართული ენების შეპირისპირებითი ტიპოლოგია. ლინგვა პლუსი, . ISBN 9928-981-8-6

ჯაში, ქეთევანი და ჯაში, მარინა (2003) თარგმნის ტექნიკა. ლინგვა პლუსი, დაიბეჭდა "ღია საზოგადოება-საქართველოს ფინანსური მხარდაჭერით, წიგნის ნახვა შეიძლება ილიას უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. ISBN 99940-722-0-X

ეს სია შეიქმნა: Tue Jun 19 12:38:22 2018 PDT.