აკად. ერთეულებით ობიექტები "Faculties/Schools > School of Natural Sciences and Engineering" წლიდან 2013

დონით მაღლა
ექსპორტი [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
დაჯგუფება: ავტორები | ობიექტის ტიპი | დაჯგუფების გარეშე
გადასვლა: B | C | M | N | S | T | | |
ობიექტების რაოდენობა: 19.

B

Braunecker, Bernd და Stroem, Anders და Japaridze, G.I. (2013) Magnetic-field switchable metal-insulator transition in a quasi-helical conductor. Physical Review B, 87 (7). 075151-075155.

C

Chabashvili, M. და Japaridze, G.I. და Lordkipanidze, Sh. და Pataraia, T, და Rostomashvili, Z. (2013) “Nuclear research in Soviet Georgia". In: “Georgia’s Nuclear Odyssey”. Civil Councel on Defence and Security CCDS, Tbilisi, С. 9-36. ISBN 978-9941-0-6091-5

M

Manjavidze, Nino და Giorgadze, Grigori (2013) On some constructive methods for the matrix Riemann-Hilbert boundary value problem. Journal of Mathematical Sciences., 195 (2). С. 146-174.

N

Naseri, Mahboobeh Shahri და Japaridze, G.I. და Mahdavifar, Saeed და Shayesteh, Saber Farjami (2013) Quantum phase transition in a dimerized chain with hexamer distortion. Physica Status Solidi B, 250 (2). С. 338-443.

S

Simonia, Irakli (2013) Organic molecules of cometary substance. In: FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL EVOLUTION OF STAR FORMING REGION AND ORIGIN OF LIFE: Astrochem2012.

Simonia, Irakli და Gucsik, Arnold და Endo, Taro და Nishido, Hirotsugu და Ninagawa, Kiyotaka და Kayama, Masahiro და Bérczi, Szaniszló და Nagy, Szabolcs და Ábrahám, Péter და Kimura, Yuki და Miura, Hitoshi და Gyollai, Ildikó და Rózsa, Péter და Posta, József და Apai, Dániel და Mihályi, Krisztián და Nagy, Mihály და Ott, Ulrich (2013) Cathodoluminescence microscopy and spectroscopy of forsterite from Kaba meteorite: An application to the study of hydrothermal alteration of parent body. Meteoritics & Planetary Science, 48 (12). С. 2577-2596.

Simonia, Irakli და Simonia, Tsitsino (2013) Relict Substance of Comets. In: European Planetary Science Congress 2013.

T

Taliashvili, Z. და Tavkhelidze, A. და Jangidze, L. და Blagidze, Y. (2013) Vacuum nanogap formation in multilayer structures by an adhesion-controlled process. Thin Solid Films, 542. С. 399-403.

Tavkhelidze, A. (2013) Influence of Nanostructure Geometry on Electronic Properties. In: 13th International Symposium on Advanced Materials (ISAM-2013). (გაგზავნილია გამოსაქვეყნებლად)

Tavkhelidze A, Tsakadze L, Taliashvili Z, Jangidze L., Cox I (2013) Liquid metal contact as possible element for thermotunneling. US patent 8,575,597.

Tavkhelidze A, Vepkvadze M, (2013) Surface pairs. US patent 8,574,663.

Todua, M და Didebulidze, G.G. (2013) Cosmic Factors Influence on the Inter-Annual Variations of the Green 557.7 Nm Line and Red 630.0 Nm Line Nightglow Intensities and their Possible Coupling with Cloud Covering at Abastumani (41.75°N, 42.82°E). Acta Geophysica, 62 (2). С. 381-399.

Tushabramishvili, Nikoloz (2013) Evolution, CulturalI nfluences or the Migrationsin in Paleolithic of Georgia. European Society for the study of Human Evolution (ESHE) 3rd Annual Meeting, 3. р. 232. ISSN ISSN 2195-0776 (Print), 2195-0784 (Online)

Tushabramishvili, Nikoloz (2013) The Role of the Western Georgian Refuge Zone on Expansion of Neanderthals and Anatomically Modern Humans: Impact of Tectonic and Volcanic Processes on Human Beings During the Middle and Upper Paleolithic. THE ROLE OF CULTURE IN EARLY EXPANSIONS OF HUMANS. The role of the Southern Caucasus on early human evolution and expansion – refuge, hub or source area? . ISSN ISSN pp. 1939-5825

Tushabramishvili, Nikoloz (2013) The Role of the Western Georgian Refuge zone on expansion of Neanderthals and Anatomically Modern Humans. Impact of Tectonic and Volcanic Processes on Human being in Middle and Upper Paleolithic. THE ROLE OF CULTURE IN EARLY EXPANSIONS OF HUMANS. The role of the Southern Caucasus on early human evolution and expansion – refuge, hub or source area? . р. 93. ISSN ISSN pp. 1939-5825

Tushabramishvili, Nikoloz და Elashvili, Mikheil (2013) Impact of Seismic and Volcanic Processes on Humans in Palelithic. JGCP 610, From the Caspian to Mediterranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary. ISSN 0267-8179

ბასილაია, გიორგი (2013) უკაბელო ქსელები ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. In: RuckusWireless . (არ გამოქვეყნებულა)

თუშაბრამიშვილი, ნიკოლოზ და ბახტაძე, ნოდარ და სუხიშვილი, ლაშა (2013) zemo imereTi. gzebi, kldis Zeglebi da komunikaciis sakiTxebi. სემიოტიკა, XII . С. 27-38. ISSN 1512-2409

ყიფიანი, გურამ და მამულაძე, შოთა და მშვილდაძე, მადონა (2013) ,,აღმოსავლეთ ჭანეთის საეკლესიო ნაგებობანი (არდაშენი, პირონითი). არდაშენის ეკლესია”. ჩვენი სულიერების ბალავარი, V. С. 132-143. ISSN 1987-5916

ეს სია შეიქმნა: Mon Jun 18 06:27:02 2018 PDT.